facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

A Harmadik Királyfi vagy Királylány a Kárpát-medencében

Irodalmi versenyt hirdet az Áldás-Népesség Egyesület V–VIII.-os diákok számára „A Harmadik Királyfi vagy Királylány” témakörben

Abból a tragikus tényből kiindulva, hogy a XX. század utolsó harmadától mind az anyaország, mind az elszakított részeken élő magyarság lélekszáma rohamosan fogyatkozik egyesületünk célkitűzéseihez hűen ezen demográfiai hullámvölgy tarthatatlan helyzetére szeretné felhívni a figyelmet, illetve a több gyerekes családmodell népszerűsítésével valós változást szeretne elérni ezen egyre nyilvánvalóbb tendencia megfékezésében. Ezért az elmúlt években irodalmi pályázatot hirdettünk erdélyi kicsiknek és fiataloknak, amely célja az volt, hogy alkotás közben a pályázó elmerüljön egy esetleges kistestvér lehetőségének a gondolatában és érzésében. Abból az okból kifolyólag, hogy a kiírásainkra minden alkalommal nagy számú pályamunka érkezett, jelezve ezzel a célcsoport érdeklődését a téma iránt, illetve mivel ez társadalmi betegség minden nemzettestvérünket egyformán súlyt ezért úgy döntöttünk, hogy akciónkat idéntől kiterjesztjük a világ teljes magyarságára.

A népességcsökkenés elsősorban a gyermekvállalási kedv hiányával magyarázható. Demográfiai és lélektani szempontok arra engednek következtetni, hogy a harmadik gyermek vállalására könnyebben elhatározzák magukat a szülők, mint az első, illetve a második esetében. Ez magyarázza a kezdeményezés ötletét.

Tekintettel a téma jelentőségére,
programunk fővédnökségét Dr. Kövér László,
a Magyar Országgyűlés elnöke vállalta.

Közös célunk, hogy közüggyé váljon népességfogyásunk megállítása és a folyamat irányának megváltoztatása. A pályázat során bármilyen írott műfajú (vers, próza, valós történet, napló, tudományos dolgozat, riport, stb.) alkotást elfogadunk, amelynek témája a harmadik testvér iránti szeretet, illetve az utána való vágyakozás.

A jelentkezőket több kategóriába soroljuk, ennek megfelelően fog zajlani az elbírálás és a díjazás is. Minden pályázó esélyes a következő helyezésekre és díjakra:

1. Első helyezés, 800 euró
2. Második helyezsés, 600 euró
3. Harmadik helyezés, 400 euró

A fenti egyszeri ösztöndíjakon kívűl a zsűri regionálisan is kiválaszt egy-egy munkát a következő leosztásban:

Regionális ösztöndíjak:

4. Magyarország(MO), 300 euró
5. Erdély és Románia(ERD), 300 euró
6. Kárpátalja és Ukrajna(KA), 300 euró
7. Felvidék(FV), 300 euró
8. Muravidék és Szlovénia, Délvidék-Tengermellék és Horvátország, Vajdaság és Szerbia(DV), 300 euró
9. Diaszpóra(az ország nemzetközi rövidítése, kötőjel, település neve*), 300 euró értékben kerülnek kiosztásra.

Ösztöndíjasainkat továbbá támogatja a Kincses Kolozsvár Egyesület, a Kolozsvári Televízió, magyar nyelvű Erdélyi Figyelő műsora, illetve a Kolozsvári Református Vagyonközösség.

Naptár:

Jelen pályázatot 2018 február 19-én hirdetjük meg.
A pályázati munkák beküldési priódusa: 2018.02.19-2018.04.08
Ezt követi a zsűrizés időszaka: 2018.04.08-2018.06.17
Eredményhirdetés: 2018.06.18

Minden beérkezett pályamunkára személyreszabottan visszajelzünk. Arra való tekintettel, hogy bizonyos periódusokban egyszerre több jelentkezés érkezhet, kérjük türelmüket.

A hiánypótlásokat azonnal jelezzük.

A nyerteseket elektronikus postán értesítjük 2018. június 15-20 között.

A pályamunkák hossza maximum 15.000, minimum 8.000 leütés. ( Ez a pályázati felhívás valamivel több mint 5.000)

Bár ez nem kerül pontozásra, de ami a forami szempontokat illeti ajánljuk a sztenderd: 14-es karakterméret használatát, a Times New Roman betűtípust, illetve a másfeles sorközök alkalmazását.

A nyertes munkákat ünnepélyes díjátadó gálán jutalmazzuk, amely helyszínét és időpontját illetően június hónap folyamán tájékoztatunk.

Korosztály szempontjából felhívásunkkal egyetlen kategóriában hirdetjük meg a pályázatot, éspedig 5-8. osztályos tanulók számára.

A beérkező munkákat egy 7 személyből álló nemzetközi, független szakmai zsűri fogja elbírálni.

Az elkészült munkákat az aldasnepesseg@gmail.com e-mail címre pdf formátumú csatolmányban várjuk.

További információkat az aldasnepesseg@gmail.com, illetve a 0040 744-562.440, 0040 364-404.895-ös telefonszámokon lehet igényelni.

Szíveskedjenek a levélhez csatolni a szerző diák bárminemű olyan hivatalos okmányát, amelyből kiderül, hogy tulajdonosa a 2017-2018-as tanévben 5, 6, 7, vagy 8. osztályos tanuló.

A dokumentumok elnevezését a következő módon várjuk:

“3KK” a Harmadik Királyfi vagy Királylány program rövidítése,
kötőjel,
majd a régió rövidítése amint az a díjleosztásban szerepel*,
ezt követően pedig a beküldő neve.
Példa: 3KK-KA-SzilágyiSzilamér

A diaszpórából érkező pályamunkák esetében*:

“3KK” a Harmadik Királyfi vagy Királylány program rövidítése,
kötőjel,
az ország neve magyarul,
kötőjel,
település neve
ezt követően pedig a beküldő neve.
Példa: 3KK-Ausztrália-Sydney-VáradiHangaKincső

Kolozsvár, 2018. február 1.

Szervező:
Simon Csaba,
az Áldás-Népesség Egyesület elnöke

Programmenedzser:
Varga-Mihály Márton
0040 775-314.353

2018. február 26. hétfő 10:33
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It