facebook share google share twitter share youtube chanel
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Szórványvidéken oktatók konferenciája

2018. február 23–25.

Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6.

Informatikavetélkedő

Felhasználói kategória: 9., 10., 11. osztály

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 9–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi követelményekhez kötődő tehetséggondozás az informatika műveltségterületén kiemelkedő képességű gyerekek versenylehetőségének megteremtésével, emellett a tanterv követelményrendszerének megfelelően a tananyag elmélyítése, az informatikai eszközök használatának magas szintű elsajátíttatása. 

A verseny lebonyolítása

A versenyben az általános és középiskolák 9–11. osztályos, a gimnáziumok 5–7. évfolyamos diákjai, valamint a líceumok tanulói vehetnek részt.

A jelentkezők létszámától függően megfelelő csoportokba osztják a versenyzőket, hogy mindenki párhuzamosan dolgozhasson. A verseny felhasználói kategóriában kerül lebonyolításra. A munkaidő 3 óra.

Irodalom.

 1. J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V.V. Sakotyko. Informatika 9.
 2. I. O. Zavadszkij, I.V. Sztecenko, O. M. Levcsenko. Informatika 10.
 3. ECDL tananyag, 1–7. modulok.
 4. N. Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok, Műszaki Könyvkiadó, 1982.

9–10. osztály

I. kategória

Felhasználói ismeretek

 1. Tesztlap: általános tudnivalók (Információs technológia alapok, ECDL 1. modul).
 2. Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat levél, címke, boríték típusú kördokumentummal, táblázatok, szegély és mintázat, tabulátorok, rajz, egyenletszerkesztő).
 3. Excel: függvények (minimum, maximum, összeg, szorzat, átlag, fkeres(), index() és holvan(), ha(), szumha(), darabteli(), százalékszámítás, diagramkészítés, táblázatformázás).

11. osztály

I. kategória

Felhasználói ismeretek

 1. Tesztlap: általános tudnivalók (Információs technológia alapok, ECDL 1. modul).
 2. Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat levél, címke, boríték típusú kördokumentummal, táblázatok, szegély és mintázat, tabulátorok, rajz, egyenletszerkesztő).
 3. Excel: függvények (minimum, maximum, összeg, szorzat, átlag, fkeres(), index() és holvan(), ha(), szumha(), darabteli(), táblázatkezelő adatbázis-függvények), százalékszámítás, diagramkészítés, táblázatformázás, listafeldolgozás, matematikai grafikonok, vezérlőelemek, adatok érvényesítése.

Margittai Antal biológiavetélkedő

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 6–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

 A Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló gyerekek közötti egészséges versenyszellem kialakítása és objektív megmérettetés biológiából.

A verseny névadója Margittai Antal, a munkácsi Várpalánkán született neves botanikus-pedagógus. Kutatásainak nagy részét Bereg megye és Máramaros növényzete tanulmányozásának szentelte. 

A verseny lebonyolítása

A versenyen részt vehetnek Kárpátalja bármilyen iskolatípusában magyar nyelven tanuló

6–11. osztályos diákok. 

A verseny formája írásbeli. A 6–10. osztályos tanulóknak azonos típusú tesztfeladatokat kell megoldani.

A 6–10. osztályban a tesztek a következő feladattípusokat tartalmazzák:

 • definíció, melyben egy vagy két alapvető fogalomnak a megnevezését megadjuk, a tanulóknak a definíciót kell beírni
 • választásos feladatok (egyszerű vagy többszörös választás) 
 • négyféle asszociáció vagy párosító
 • ábrafelismerés vagy táblázat
 • szövegkiegészítés
 • igaz–hamis 
 • sorba rendezés

Kategória

Osztály

Tananyag és témakörök

A feladatok összeállításánál felhasznált tankönyvek

I.

6. osztály

Botanika

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N.V. Szkripnik, H.V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

II.

7. osztály

Zoológia

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N.V. Szkripnik, H.V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

  Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,

V. V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin

III.

8. osztály

Anatómia

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N.V. Szkripnik, H.V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

  Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,

V. V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin

Biológia 8. – N. J. Matyas, L. I. Osztapcsenko,
O. M. Paszicsnyicsenko, P. G. Balan

IV.

9. osztály

Általános biológia

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N. V. Szkripnik, H. V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,
V.V. Szerebrjakov, N. J Matyas, V. A. Gorobcsisin

Biológia 8. – N. J. Matyas, L. I. Osztapcsenko,
O. M. Paszicsnyicsenko, P. G. Balan

Biológiája 9. –  L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,
V. P. Poliscsuk

V.

10. osztály

líceumok, gimnáziumok megfelelő évfolyama

Általános biológia

Biológia 6. – M. M. Muszijenko

Biológia 8.– V. V. Szerebrjakov, P. G. Balan

Biológiája 9. – N. J. Matyas, M. N. Sabatura

Biológia 10. –  P. G. Balan, I. G. Vervesz,
V. G. Poloscsuk

VI.

Érettségizők

Botanika,

Zoológia,

Anatómia,

Általános
biológia

Biológia 6. – M. M. Muszijenko

Biológia 8.– V. V. Szerebrjakov, P. G. Balan

Biológiája 9. – N. J. Matyas, M. N. Sabatura

Biológia 10. –  P. G. Balan, I. G. Vervesz,
V. G. Poloscsuk

Biológia 11. –  P. H. Balan, J. H. Vervesz

Az érettségiző osztály feladatlapjának összeállításánál a független vizsgaközpontok tesztjeiből, a próbatesztek és tesztkönyvek feladataiból válogatunk.

Mindegyik versenycsoport feladatsorában szerepelnek kérdések a korábbi években tanult anyagból. A feladatok összeállításánál minden korosztálynál kérdéscsoport kapcsolódik a GENIUS tehetséggondozó foglalkozásokon feldolgozott témakörökhöz.

 A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban a biológia tanítása az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott tanterv alapján történik.

A tesztfeladatokat a Rákóczi-főiskola tanárai állítják össze az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott tanterv és tankönyvek alapján. A felkészüléshez felhasználható a felsorolt tankönyveken kívül más irodalom is. 

Geőcze Zoárd matematikaverseny

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 7–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Lehetőséget biztosítani a Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló általános és középiskolás diákok számára, hogy összemérhessék matematikai tudásukat, logikus gondolkodási képességüket évfolyamtársaikkal.

A verseny névadója Geőcze Zoárd, a magyar matematikatudomány egyik büszkesége. 1899-től az ungvári alreáliskolában tanított. 

A verseny lebonyolítása

A Geőcze Zoárd matematika emlékverseny klasszikus feladatmegoldó verseny. Évfolyamonként 5 feladatot kell (4 algebra, 1 mértan) megoldani. A feladatok megoldására 3 óra áll rendelkezésre. Minden feladatot 1-20 pont között értékelnek.

A versenyen az általános és középiskolák 7–11. évfolyamára járó diákjai vehetnek részt iskolatípustól függetlenül.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe.

A versenyfeladatok egyike az aktuális tankönyv egy emelt szintű (*-os ) feladata.

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.                                                                                 

 • osztály: Algebra, Mértan / A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir

 • osztály: Algebra, Mértan /A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir, M.I. Burda, N. A. Taraszenkova

 • osztály: Algebra, Mértan / A. H. Merzljak, V. B. Polonszkij, M. Sz. Jakir

 • osztály: Algebra/ J. P. Nelin,

                           Mértan/ M. I. Burda, N. A. Taraszenkova

·osztály: Matematika / H. P. Bevz, V. H. Bevz

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.

Terebesi Viktor matematikai emlékverseny

A megyei döntő helyszíne: Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola, 90202 Beregszász, Bohdan Hmelnickij u. 18. 
Osztály: 3–6.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:30


A verseny célja

Lehetőséget biztosítani a Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló elemi és általános iskolás diákok számára, hogy összemérhessék matematikai tudásukat, logikus gondolkodási képességüket évfolyamtársaikkal.

A verseny lebonyolítása

A vetélkedőn a 3–6. osztályos tanulók vehetnek részt. A verseny írásbeli. A 3–4. osztályos résztvevőknek 60 perc alatt kell megoldani a feladatokat, az 5–6. osztályosok számára 90 perc áll rendelkezésre. Minden feladatot 1-20 pontig értékelnek.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe.

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.

3. osztály: Matematika: M. V. Bogdanovics, H. P. Lisenko

4. osztály: Matematika: M. V. Bogdanovics, H. P. Lisenko

5. osztály: Matematika: N.A. Taraszenkova, I.M. Bohatirjova, O.M. Kolomijec, Z.O. Szergyuk

6. osztály : Matematika: N.A. Taraszenkova, I.M. Bohatirjova, O.M. Kolomijec, Z.O. Szergyuk

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.

Idegennyelv-vetélkedő (angol)

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.

A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az idegen nyelv tudatos és igényes használatára nevelő feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés és információcsere elősegítése. A nyelvtanulás szerepének hangsúlyozásán túl kiemelten fontos a diákok nyelvi problémamegoldó képessége, a kommunikáció, a nyelvi kifejezőeszközök minél sokoldalúbb használata. 

Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása az általános és középiskolák 5–11. osztályos tanulói számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

Ez a vetélkedő tesztverseny, amely egyrészt a diákok nyelvi felkészültségét, másrészt a választott nyelv által determinált országnak és szokásrendszerének az ismeretét méri.

A verseny lebonyolítása

Időtartam: 90 perc.

 • Nyelvhasználati teszt (elérhető pontszám 35 pont)

 • Országismereti tudást ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 10 pont) 

 • Olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 35 pont)

 • Irányított fogalmazás (elérhető pontszám 20 pont)

A feladatok gyakorlati jellegűek, a mindennapi élet témaköreihez kapcsolódnak. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe.

5. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / Hallo Freunde 5 (1) S. I. Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

6. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv, Hallo Freunde 6 (2) / S. I.Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

7. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / N. Basszaj

8. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

9. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

10. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

11. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

A versenyfeladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (szótár stb.).

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.

Óvodapedagógusok konferenciája

2018. március 23–24.
Helyszín: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Kossuth tér 6.

„Átal mennék én a Tiszán...” népdaléneklési verseny

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 1–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Zenei anyanyelvünk megismerése, művelése, átörökítése a következő generáció számára. Lehetővé tenni a magyar anyanyelvű fiatalok számára, hogy felmérjék tudásszintjüket.

Az idei verseny egyben a Vass Lajos Népzenei Szövetség HAGYOMÁNYOS RÉGIÓK, RÉGIÓK  HAGYOMÁNYA XII. Népzenei Verseny kárpátaljai elődöntője.

A zsűri által kiválasztott versenyzők részt vehetnek a Vass Lajos Szövetség által meghirdetett verseny Kárpát-medencei döntőjében, melyet Budapesten rendeznek meg 2018. november 10-én.

A verseny lebonyolítása

A verseny egyfordulós. Kötelező anyag nincs.

Nevezési kategóriák: 

Szólóének és énekegyüttesek

I. korcsoport 6–12 évesek, max. 5 perc.

II. korcsoport 13–18 évesek, max. 5 perc.

Énekegyüttesek, max. 8 perc.

Énekegyüttes esetében a többség életkora határozza meg a korcsoportot. Az énekegyüttes legkisebb létszáma három fő.

Hangszeres kíséret lehetséges: citera, népi furulya, vonós zenekar.

Ajánlott versenyanyag

I. korcsoport: a korosztálynak megfelelő gyermekjátékdalok, szokásanyagra épülő népdalcsokor.

II. korcsoport: egy bizonyos tájegységhez kötődő (kis-magyarországi, felvidéki,

délvidéki, erdélyi, kárpátaljai…) népdalcsokor vagy ballada.

A népdalcsokor összeállításánál törekedjenek arra, változatos, értékes (lehetőség szerint saját zenei dialektus) összeállítást adjanak elő, alkalomhoz illő viseletben vagy népviseletben. Népzenei feldolgozást a zsűri nem fogad el.

A zsűri ARANY, EZÜST, BRONZ minősítéssel értékeli a versenyzőket.

Az ARANY minősítést elért versenyzők közül kerülnek ki a kategóriák győztesei:

I., II., III. helyezések.

Idegennyelv-vetélkedő (német)

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.

A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az idegen nyelv tudatos és igényes használatára nevelő feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés és információcsere elősegítése. A nyelvtanulás szerepének hangsúlyozásán túl kiemelten fontos a diákok nyelvi problémamegoldó képessége, a kommunikáció, a nyelvi kifejezőeszközök minél sokoldalúbb használata. 

Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása az általános és középiskolák 5–11. osztályos tanulói számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

Ez a vetélkedő tesztverseny, amely egyrészt a diákok nyelvi felkészültségét, másrészt a választott nyelv által determinált országnak és szokásrendszerének az ismeretét méri.

A verseny lebonyolítása

Időtartam: 90 perc.

 • Nyelvhasználati teszt (elérhető pontszám 35 pont)

 • Országismereti tudást ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 10 pont) 

 • Olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 35 pont)

 • Irányított fogalmazás (elérhető pontszám 20 pont)

A feladatok gyakorlati jellegűek, a mindennapi élet témaköreihez kapcsolódnak. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe.

5. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / Hallo Freunde 5 (1) S. I. Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

6. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv, Hallo Freunde 6 (2) / S. I.Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

7. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / N. Basszaj

8. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

9. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

10. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

11. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

A versenyfeladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (szótár stb.).

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.

Költészet napi szavaló-verseny

Járási középdöntők: 2018. 02. 24–03. 24.

 • Ungvári járás: Szürtei Középiskola
 • Munkácsi járás: Barkaszói Középiskola
 • Beregszászi járás: Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola
 • Nagyszőlősi járás: Tiszaújlaki Középiskola
 • Felső-Tisza-vidék: Aknaszlatinai Középiskola

A megyei döntő helyszíne: Bátyúi Középiskola, 90212 Bátyú, Vasút u. 52.
Osztály: 10–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


Versmondó verseny

A verseny célja

A szavalóverseny célja az anyanyelv ápolása, a versolvasás, szavalás megszerettetése a tanulókkal, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat mélyítése, az anyanyelv szeretetének erősítése.

A verseny lebonyolítása

A verseny három részből áll:

I. Iskolai elődöntők.

A versenyen a 10–11. osztályos tanulók indulhatnak. A résztvevők számát az elődöntőben az iskola határozza meg. Az iskolai elődöntőből a középiskolákból 2 tanuló nevezését fogadja el a zsűri.

Az elődöntők megrendezésének végső határideje 2018. február 24.

A versenyt az iskolák magyartanárai szervezik.

II. Középdöntők 

A középdöntők időpontja: 2018. február 24 – március 24. A középdöntőkbe a jelentkezéseket a rendező iskolák szervezőbizottságai 2018. február 20-ig fogadják el. A középdöntők eredményeinek jegyzőkönyvét a zsűri elnöke juttatja el a Bátyúi Középiskola címére.

Határidő: 2017. április 4.

 • Felső-Tisza-vidék   
 1. Helyszín: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

Részt vevő iskolák: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, Técsői Hollósy Simon Középiskola, Técsői Református Líceum, Viski Kölcsey Ferenc Középiskola, Rahói Középiskola, Kőrösmezői Középiskola, Gyertyánligeti Középiskola.

Ebből a középdöntőből  2 tanuló jut a döntőbe.

 • Nagyszőlősi járás
 1. Helyszín: Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola

Részt vevő iskolák: Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola, Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola, Nevetlenfalui Középiskola, Péterfalvai Középiskola, Péterfalvai Református Líceum, Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum, Salánki Mikes Kelemen Középiskola, Verbőci Középiskola, Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola, Feketeardói Középiskola, Csepei Középiskola.

 Ebből a középdöntőből  4 tanuló jut a döntőbe.

 • Beregszászi járás
 1. Helyszín: Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola

Részt vevő iskolák: Beregszászi Magyar Gimnázium, Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola, Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola, Beregszászi 10. Sz. Középiskola, Beregszászi Szakosított Középiskola, Nagyberegi Református líceum, Nagyberegi Középiskola, Makkosjánosi Középiskola, Mezőkaszonyi Középiskola, Muzsalyi Középiskola, Bátyúi Középiskola, Mezővári II. Rákóczi F. Középiskola, Gáti Középiskola, Tiszacsomai Középiskola.

Ebből a középdöntőből  6 tanuló jut a döntőbe.

 • Munkácsi járás
 1. Helyszín: Barkaszói Középiskola

Részt vevő iskolák: Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola, Munkácsi Szent István  Líceum, Barkaszói Középiskola, Derceni Középiskola.

Ebből a középdöntőből  2 tanuló jut a döntőbe.

 • Ungvári járás
 1. Helyszín: Szürtei Középiskola

Részt vevő iskolák: Csapi 2. Sz. Középiskola, Eszenyi Középiskola, Kisgejőci Középiskola, Koncházai Középiskola, Nagydobronyi Középiskola, Nagydobronyi

Református Líceum, Kisdobronyi Középiskola, Sislóci Középiskola, Ungvári Drugeth Gimnázium, Ungvári Dayka Gábor Középiskola.

Ebből a középdöntőből  4 tanuló jut a döntőbe.

A középdöntőkön a zsűri elnökét a rendező iskolák jelölik. Nem lehetnek zsűritagok a felkészítő tanárok.

A verseny megyei döntőjében a járási középdöntőkön továbbjutott versenyzők vehetnek részt.

III. Döntő

A verseny lebonyolítása

 • Minden versenyző egy szabadon választott és egy kötelező verssel indul.
 • A szabadon választott verset a magyar irodalom alkotóitól kell választani.
 • A vers előadásának ideje nem haladhatja meg a négy percet. Időtúllépésért pontlevonás jár.

A kötelező vers:

Füzesi Magda

Szőttes pirossal, feketével

A dolgok fáit szél tépázza,
felriad a sok gond-madár.
A lovak összebújnak fázva,
ki tudja, meddig tart a nyár?

Ki tudja, meddig tart az élet?
Ránk esteledhet hirtelen.
Irgalmat senki nem remélhet,
így hát szívedben rend legyen.

A béke olyan, mint a szélcsend,
csak a hiánya mar sebet.
Fuldoklom álmok tengerében,
és minden napom rettenet:

Állhatsz-e kábán, mint az állat

várva a bűvölő csodát,

ha a halál közöttünk vágtat
emberszította tűzön át?

Hiába a csönd és az áldás:
a Föld forró és egyre forr.
Ágyad megbontja egy kiáltás,
véred felissza a pokol.

Bársonyos mezők mosolyáért
ki nyitja fel az ereit?
Ki lesz, ki fegyvert dalra csábít,
ha már az átok nem segít?

Csikorogjanak csigolyáid,
úgy szorítsd, bajtárs a kezem:
hitünk kemény lesz, mint a gránit,
óvjuk a jót szerelmesen

1983