facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Szórványprogram

A magyar nyelv iránti általánosabb, szélesebb körű érdeklődés és tanulás első formái a nyolcvanas évek végén jöttek létre a szórványban. A gyerekek szervezetten először a hitoktatás keretein belül találkoztak anyanyelvünkkel.

Az első vasárnapi iskolai csoportot Bilics Éva indította el Rahón. A sikeres kezdeményezés után a Felső-Tisza-vidék településein sorra szerveződtek a csoportok.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megalakulása óta foglalkozik a szórványban élő magyar gyerekek nyelvélesztésével, anyanyelvi oktatásának szervezésével, koordinálásával. A szülők és gyerekek, a helyi pedagógusok lelkesedése, a KMPSZ szervezőmunkája eredményeként intézményes és vasárnapi iskola keretén belül több mint ezer magyar gyökerekkel rendelkező gyerek tanulja ősei nyelvét. Szövetségünk munkatársai állandó munkakapcsolatban vannak a helyi tanárokkal, segédanyagokkal, lehetőség szerint szemléltető-és technikai eszközökkel látják el a pedagógusokat. Szavalóversenyeket, táborokat szervezünk a gyerekek számára.

A vasárnapi iskolák eredményes munkájának tekintjük, hogy évről évre van szórványvidékről érkezett felvételizője és hallgatója a Kárpátaljai Magyar Főiskolának.

A szórványprogram sarkalatos kérdése a szakemberhiány. A főiskola diákjai a szórványvidék településein töltik nyári szakmai gyakorlatuk egy részét. A tapasztalat azt mutatja, hogy megszeretik a közösséget, az ottani gyerekeket, megérzik e feladat missziós jellegét, s a diploma megszerzése után szívesen vállalnak munkát ezekben az óvodákban, iskolákban. A főiskola végzősei közül eddig 23 friss diplomás kezdte meg pedagógiai tevékenységét a huszti, a rahói, a gyertyánligeti, a kőrösmezői és szolyvai iskolában, óvodában, s néhányan már negyedik-ötödik éve dolgoznak ezekben az oktatási intézményekben.

Like ItGoogle ItTweet It