facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Óvodaszekció

Kárpátalja közel száz magyar tannyelvű óvodája közül a KMPSZ óvodaszekciója 75 óvodával tart kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy közel 300 óvodapedagógus és 2250 óvodás számára próbál segítséget nyújtani. Az óvodaszekció tevékenysége a kezdetektől fogva kétirányú. Egyrészt a kárpátaljai magyar óvodapedagógus társadalom összefogására irányul, amely az anyanyelven történő oktatói-nevelői munka segítésében, szakmai, módszertani fórumok, konferenciák szervezésében, az önképzés fejlesztésének biztosításában nyilvánul meg. Másrészt igyekszik az óvodások számára is olyan megmutatkozási lehetőségeket biztosítani, amelyek jó alkalmak a szórakozásra, a játszva tanulásra, egymás megismerésére egyaránt.

Az óvodaszekció személyi összetétele a megye magyar óvodáinak megválasztott óvodapedagógusaiból áll járásonként 2-3 fővel, így 12  szekciótag és a szekcióvezető alkotják az óvodaszekciót. A szekcióvezető és a tagok megválasztására négyévente beszámoló-választó közgyűlés kertén belül kerül sor.

2000 óta minden évben sor került óvodapedagógusaink legjelentősebb szakmai fórumának, a Kárpátaljai Magyar Óvodapedagógusok  konferenciájának megrendezésére, amely nemcsak nagyszerű találkozási lehetőség a megye magyar óvodáiban tevékenykedő óvónők számára, de egyben nyílt tere az időszerű gyermeknevelési problémák, az új nevelési irányelvek megismerésének, szakmai együttgondolkodásnak is.
Nyaranta kerül sor a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretén belül az óvodapedagógusok továbbképzésére, amely minden 

  Gabóda Éva,

              a KMPSZ Óvodaszekciójának vezetője

 

Like ItGoogle ItTweet It