facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Továbbképzések

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyolcadik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai ismereteinek megújítása.

Egyhetes tanfolyamainknak egyrészt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, melynek előadótermeiben folytak az előadások, másrészt a Kölcsey Ferenc Szakkollégium, ahol lehetőség nyílt a résztvevők elszállásolására, valamint az esti programok megszervezésére. Az előadók és a hallgatók ebédjéről a Namény étterem gondoskodott, a reggelit és a vacsorát pedig a főiskola épületében működő étkezde biztosította A tanfolyamok megnyitóján minden jelentkezőnek átadtuk a Kölcsey Pedagógusakadémia aktuális heti programfüzetét, az Irka és a Közoktatás legfrissebb számait, jegyzetlapokat, tollat. Napi 6-8 órában kárpátaljai és anyaországi egyetemi, főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat.  Mind a kárpátaljai, mind a külföldről érkezett résztvevőknek lehetőséget biztosítottunk elméleti tudásuk felfrissítésére, gazdagítására, valamint gyakorlati technikákkal is gyarapíthatták pedagógiai ötlettárukat

Az idei Kölcsey Akadémia továbbképzései igazodtak a Megyei Továbbképző Intézet által indított továbbképzésekhez, így a két intézmény megállapodása értelmében az akadémia negyven órája beszámít az államilag elismert 120 órás kötelező továbbképzésbe. A továbbképzések vezérfonala a tavalyihoz hasonlóan a hazai kétszintű érettségi témaköre volt, amelyet ungvári, beregszászi és Magyarországról érkezett szakemberek jóvoltából sikerült sokoldalúan megvilágítani. Emellett természetesen – a nyári akadémia hagyományainak szellemében – nagy hangsúlyt fektettünk az interdiszciplináris kapcsolatokra is.

A szakmai programok mindennap plenáris jellegű előadással kezdődtek, amelyek idén neves magyarországi kutatók és előadók jóvoltából a pedagógia, az általános pszichológia, a nemzetépítés minden szaktanár számára tanulságos kérdéseit világosították meg. A résztvevők meghallgathatták többek között Orosz Ildikó, helyi előadó Mi lesz veled, magyar nyelvű oktatás?, Popovics Béla helyi előadó Keresztény értékrend a pedagógus munkájában, Jendrék Miklós, váci előadó A globális felmelegedés és az energiaválság, Hoffman Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem előadója A pedagógus a 21. században – állandóság és változás, Lipcsei Imre, Szent István Egyetem előadója A tehetség fogalma a történetiségben címekkel megtartott előadásaikat.

A Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia keretein belül az idén három turnusban 13 továbbképzést szerveztünk, melyen 322 pedagógus és közel 130 külföldi és helyi előadó vett részt. A legnépesebb kurzusaink az óvodapedagógia, ének-zene, magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika továbbképzések bizonyultak. A hallgatók minden tanfolyam végén ünnepélyes keretek között vehették át azt a kétnyelvű oklevelet, amely ukrán és magyar nyelven igazolta a tanfolyam sikeres elvégzését.

– Idén 15 továbbképzést hirdettünk

– Ebből 13 továbbképzés került megrendezésre 3 turnusban

– Két továbbképzés (könyvtáros, földrajz) jelentkezés hiányában elmaradt

– A továbbképzések helyszínei: Péterfalva (ének-zene) és Beregszász, II. RF KMF

– A továbbképzéseken összességében  322 pedagógus vett részt

– A legnépesebb kurzusaink: óvodapedagógia, ének-zene, magyar nyelv- és irodalom, valamint matematika

Like ItGoogle ItTweet It