facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Margittai Antal biológiavetélkedő

A verseny célja A Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló gyerekek közötti egészséges versenyszellem kialakítása és objektív megmérettetés biológiából. A verseny névadója, a munkácsi Várpalánkán született...

A verseny célja

A Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló gyerekek közötti egészséges versenyszellem kialakítása és objektív megmérettetés biológiából.

A verseny névadója, a munkácsi Várpalánkán született neves botanikus-pedagógus. Munkácson végzett gimnáziumi tanulmányokat. Kutatásainak nagy részét Bereg megye és Máramaros tanulmányozásának szentelte.

A verseny lebonyolítása

A versenyen részt vehetnek Kárpátalja bármilyen iskolatípusában magyar nyelven tanuló

7–11. osztályos diákok.

A verseny formája írásbeli. Minden korosztályban azonos típusú tesztfeladatokat kell megoldani a résztvevőknek.

A 7–11. osztályban a tesztek a következő feladattípusokat tartalmazzák:

• definíció, melyben egy vagy két alapvető fogalmat kell írásban meghatározni

• választásos feladatok (egyszerű vagy többszörös választás)

• négyféle asszociáció vagy párosító

• ábrafelismerés vagy táblázat

• szövegkiegészítés

• igaz–hamis  

• sorba rendezés

Az érettségiző osztály feladatlapjának összeállításánál felhasználtuk a korábbi évek tesztsorainak feladatait. A független vizsgaközpontok tesztjeiből, a próbatesztek és tesztkönyvek feladataiból válogattunk. Mindegyik versenycsoport feladatsorában szerepelnek kérdések a korábbi években tanult anyagból. A feladatok összeállításánál minden korosztálynál egy kérdés kapcsolódik a GENIUS tehetséggondozó foglalkozásokon feldolgozott témakörökhöz.

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100.

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban a biológia tanítása az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott tanterv alapján történik.

A tesztfeladatokat a Rákóczi-főiskola tanárai állítják össze az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott tanterv alapján és tankönyvek alapján. A felkészüléshez felhasználható a felsorolt tankönyveken kívül más irodalom is.

Jelentkezési határidő: 2014. február 8.

A verseny helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth tér 6.

Időpontja: 2014. február 22. - 10:00 óra (k.-e.i.)

2013. április 24. szerda 12:38
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It