facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Forrai Sándor Rovásírásverseny

A verseny célja Megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, s általa elmélyíteni a fiatalokban a magyarsághoz való tartozás erős tudatát. A...

A verseny célja

Megismertetni és megszerettetni a fiatalokkal ősi magyar kulturális örökségünket, a magyar rovásírást, s általa elmélyíteni a fiatalokban a magyarsághoz való tartozás erős tudatát.

A verseny lebonyolítása

A versenyt a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség szervezi a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség támogatásával.

A kárpátaljai rovásírásverseny névadója vidékünk szülötte, a legnevesebb székely-magyar rovásírás-kutató, Forrai Sándor, aki 1903-ban született Munkácson.

Versenyfeltételek

a) Korosztályok

- alsó tagozatos (1–4. osztály)

- felső tagozatos (5–9. osztály)

- középiskolás (10–11. osztály)

b) Feladatok

az alsósok számára:

5-5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre, illetve latin betűről rovásírásra;

3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása;

a felsősök számára:

10-10 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre, illetve latin betűről rovásírásra;

3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása;

a középiskolások számára:

15-15 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűre illetve latin betűről rovásírásra;

3 mondat terjedelmű rovásírásos szöveg hangos olvasása;

a helyes, választékos magyar beszéd mint feladat, amelynek keretében meghatározott terjedelmű, latin betűs szövegrész idegen, de közhasználatú szavainak magyar szavakkal történő írásbeli helyettesítése.

c) A versenyen használatos rovásbetű típus:

- Forrai Sándor ábécéje írásban és hangos olvasásban.

d) Versenyszabályok:

- csak egy típusú ábécé fogadható el

- csak jobbról balra haladó írás fogadható el

- a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható

- csak a négyszög alakú K betű fogadható el

e) A felkészüléshez ajánlott irodalom:

- Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása

- Friedrich Klára: Rovásírás-gyakorlatok nem csak gyerekeknek I-II. füzet

- Friedrich Klára: Rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár (2003)

- Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötletár (2006)

- Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai (2006)

Szükséges adatok a jelentkezéshez

Név:

Születési dátum:

Iskola, osztály:

Cím:

Telefonszám:

Elektronikus levélcím:

Felkészítő (ha van) neve:

A jelentkezéseket a következő elektronikus levélcímre kérjük eljuttatni: rovas.karpatalja@gmail.com vagy kamcssz@gmail.com.

A versennyel kapcsolatban érdeklődni a fenti címeken, illetve a következő telefonszámokon lehet: +380509791137 (Popovics Pál), +380664787238 (Henkel Betti)

Rovásírással kapcsolatos információk: www.rovasirasforrai.hu

Az értékelés szempontjai

A verseny időtartama 45 perc.

A versenynek csak nyertesei vannak, mert minden résztvevő gyarapodik tudásban és élményekben. Ezen belül a dolgozatokat a következő szempontok szerint értékeljük:

1. Minden hibás vagy kihagyott betű, mind a latin betűs, mind a rovásírásnál 1 hibapontot jelent.

2. Írásjelek kihagyása, ékezetek lehagyása 1 hibapontot jelent.

3. Szavak kihagyása a szó hosszúságától függetlenül 3 hibapont, az "A" és "Az" is szónak számít!

4. Számjegyek hibás írásánál a számsor hosszúságától függetlenül 3 hibapont. Töredék hibákat nem számolgatunk, egy számjegy tévesztésénél az egész számsort hibásnak vesszük.

5. Csak a négyszög alakú EK jel használata fogadható el.

6. Az egyértelmű értékelés érdekében összerovás és rövidítés nem  fogadható el a kötelező feladatok megoldásánál.

7. A HANGOS OLVASÁS ÉRTÉKELÉSE:

Az olvasás tempójának egyenletesnek kell lennie. Olvasás közben minden hibásan olvasott jel 1 hibapont. Ha az olvasás tempója megszakad, 4-5 mp-ig érezhetően elakad a versenyző, segítségre szorul, szintén 1 hibapont.

8. A nyertesek sorrendjének megállapításánál elsősorban a kevesebb hibaszámot vesszük figyelembe. Egyforma hibaszámnál a felhasznált idő dönti el a kérdést. A teljesen egyformán értékelhető versenyzők között összerovási feladat dönti el az elsőbbséget.

9. Kérjük a versenyzőket, hogy a rovásírásnál jól észrevehető szóközöket hagyjanak, törekedjenek a szép írásra, mert ez is befolyásolja az értékelő bizottság döntését.

A versenyzők írószerszámot (tollat, ne ceruzát) hozzanak magukkal, vonalas papírról a szervezők gondoskodnak.

Jelentkezési határidő: 2014. április 15.

A vetélkedő helyszíne: Munkácsi Szent István Líceum, Munkács, Nedeczey u. 20.

Időpontja: 2014. március 29. - 10:00 óra (k.-e.i.)

 

2012. február 20. hétfő 10:17
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It