facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Drávai Gizella nyelvhasználati verseny

A verseny célja Az anyanyelv megőrzése és ápolása. Az általános iskolás gyerekek nyelvhasználatának, helyesírásának fejlesztése a nyelvi kompetenciák fejlesztése érdekében. Az anyanyelv szeretetének...

A verseny célja

Az anyanyelv megőrzése és ápolása. Az általános iskolás gyerekek nyelvhasználatának, helyesírásának fejlesztése a nyelvi kompetenciák fejlesztése érdekében. Az anyanyelv szeretetének az erősítése.

A verseny lebonyolítása

A vetélkedőn az általános iskolák 3-8. osztályos tanulói vehetnek részt. A feladatok összeállításánál az Ukrajnában jelenleg érvényes állami tanterv által előírt témákat, illetve a GENIUS tehetséggondozó program témáit vesszük figyelembe. A feladatlapok – a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodva – nyelvtani, helyesírási ismereteket és szövegértési feladatokat tartalmaznak.

3. osztály:

• A magánhangzók és mássalhangzók írása (időtartama, a j hang jelölése a szavakban, a kiejtéstől eltérő mássalhangzó kapcsolatok egyszerűbb esetei)

• A mondatfajták. A mondatvégi írásjelek használata, az –e kérdőszó helyes használata

• A szó jelentése. Szóalkotási feladatok a szótő és toldalékok felismerésével

• Szótagolás

• Hibás szöveg javítása

• Mondattagolás. Helyes kezdőbetűk alkalmazása

4. osztály:

• Fogalmazás. Szövegalkotás

• A mondat bővítése. Mondatrészek

• A szófajok birodalmában

• A mássalhangzók törvényeinek érvényesülése az írásban (a -val,-vel rag helyes használata, a felszólító mód jele, stb.)

• Hibás szöveg javítása

5. osztály:

• A magyar nyelv szófajai (ige, főnév, melléknév, számnév, névmás)

• Mondatfajták

• Mondatelemzési gyakorlat

• Hibás szöveg javítása

6. osztály:

• A főnévi szótövek (a többalakú főnévi szótövek)

• A szófajok rendszere

• A j hang kétféle jelölése

• Hibás szöveg javítása

7. osztály:

• Az ige osztályozásának három szempontja

• Az igetövek (a többalakú igetövek)

• Mondatelemzési feladatok

• Hibás szöveg javítása

8. osztály:

• A mondatfajták

• A szószerkezetek (alanyi- állítmányi, alárendelő szószerkezetek)

• Mondatelemzési feladatok

• A j hang kétféle jelölése

• Hibás szöveg javítása

A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték 100

Jelentkezési határidő: 2014. április 12.

A verseny helyszíne: Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola, 90202 Beregszász, Sevcsenko u. 25.

Időpontja: 2014. április 26. - 10:00 óra (k.-e.i.)

2013. április 24. szerda 21:09
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It