facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Tankönyv-és Taneszköztanács

 A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megalakulásának pillanatától kardinális kérdésként kezeli a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények tankönyvekkel, szépirodalmi művekkel, taneszkö...

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség megalakulásának pillanatától kardinális kérdésként kezeli a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatási intézmények tankönyvekkel, szépirodalmi művekkel, taneszközökkel való segítését. Ez a tevékenység a folyamatos fejlődés jegyében lényeges változásokon ment át az elmúlt évek folyamán. A kezdetek kezdetén a KMPSZ könyvtárának létrehozása, a Magyarországról kapott tankönyvek és szépirodalmi művek iskolákba való eljuttatása, a könyvadományokat összegyűjtő szervezetek és intézmények felkutatása, a könyvszállítmányok határon való átszállítása és vámkezelésének adminisztrálása kötötte le az energiák jelentős részét. Segített az előrelépésben és a tankönyvellátás lehetőségeinek bővítésében a magyarországi, valamint a Magyarország határain kívül tevékenykedő tankönyvellátókkal, tankönyvkiadókkal való kapcsolatfelvétel.

A tankönyvekkel és taneszközökkel kapcsolatos feladatkör bővülése felvetette egy önálló alegység létrehozásának szükségességét a KMPSZ keretein belül ennek a szakterületnek az ellátására. A KMPSZ 1996. október 19-én megtartott elnökségi ülésen döntés született a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztanácsának (a továbbiakban TTT) létrehozásáról. Kialakult tehát egy olyan szervezeti egység, amelynek a tankönyv- és taneszközellátás koordinálása lett a központi feladata. Felmerült a kárpátaljai szerzők által írt tankönyvek, munkafüzetek és egyéb oktatási segédanyagok kiadásának igénye. Ennek a tevékenységi körnek az elindítására a KMPSZ elnökségének 1999. november 13-i ülésén született döntés.

A pedagógusokkal való jobb kapcsolattartás érdekében az időközben a KMPSZ székházába költöztetett központi könyvtár mellett három másik tankönyvtár kialakításáról hozott döntést a Pedagógusszövetség elnöksége a 2000. március 25-i ülésén. Ezek száma 2002-ben négyre nőtt az Aknaszlatinán berendezett tankönyvtárral. A regionális könyvtárak elérhetősége a következő:

1. Csapi Tankönyvtár, Csapi 2. Sz. Középiskola. 89502 Csap, Béke u. 13.

Tel.: 00-380-31-22-7-19-05

2. Munkácsi Tankönyvtár, Munkácsi Magyar Könyvtár, 89600 Munkács, Zrínyi Ilona u. 4.

Tel.: 00-380-31-31-2-12-79. Fax: 00-380-31-31-2-33-66

3. Nagyszőlősi Tankönyvtár, KMKSZ Nagyszőlősi Járási Középszintű Szervezete, 90300 Nagyszőlős, Franko u. 1.

Tel.: 00-380-31-43-2-46-65

4. Aknaszlatinai Tankönyvtár, Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, 90575 Aknaszlatina, Leningrádi út 18.

Tel.: 8-234-56-075

Nagy előrelépést jelentett a TTT működésének fejlődésében a sokszorosító műhely kialakítása. Ezt egy risograph beszerzése tette lehetővé. A sokszorosító műhely munkájának első látványos eredménye a matematika munkafüzetek utánnyomása az 1–4 osztályok számára, valamint Ónody Géza Gyakorlófüzet írásból című írásminta füzeteinek utánnyomása. Ezeknek a munkafüzeteknek az utánnyomását évente elvégzi a TTT és eljuttatja azokat az iskolákba.

A Magyarországról kapott tankönyvek csak segédkönyvként használhatók Kárpátalja magyar tannyelvű oktatási intézményeiben. Ezekkel a tankönyvekkel az a fő probléma, hogy nem az Ukrajnában érvényes tantervek szerint vannak felépítve. Ezért vált szükségessé a kárpátaljai szerzők által írt segédkönyvek, munkafüzetek kiadásának megszervezése. A TTT első kiadványa a 2001 decemberében megjelent Szindbád, Gulliver meg a többiek című világirodalmi szöveggyűjtemény, összeállította és a bevezető szövegeket írta Barkáts Akice. A TTT további kiadványai: Illár Lénárd: Biológia munkafüzet 7. osztály, Illár Lénárd: Biológia munkafüzet 6. osztály, dr. Nagy Béla: Genetika (a középiskolák, líceumok és gimnáziumok számára), Barkáts Jenő: Fizikai feladatgyűjtemény (a 7–8. osztályok számára), Weinrauch Katalin: Hajnalt ébreszt a rigó (Versek, mesék óvodásoknak, kisiskolásoknak), Lassan indulj, messzi juss (Szöveggyűjtemény szórványban élő kisiskolások számára, összeállította P. Punykó Mária), Lánc, lánc, eszterlánc…Útravaló 2003. (A Kárpátalján magyar nyelven érettségizők évkönyve). A TTT kiadta magyar fordításban a kémia, biológia, földrajz tanterveket, tanmenetet fizikából, csillagászatból. (Szókincsfejlesztő feladatok szórványban élő kisiskolások számára, 1. és 2. füzet, összeállította P. Punykó Mária),

A TTT feladatkörébe tartozik az oktatási intézmények technikai eszközökkel való segítése. Az oktatási intézményekbe eljuttatott technikai eszközök felsorolása:

2009. február 26. csütörtök 16:28
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It