facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

XXII. Kárpát-medencei Honismereti verseny

Szent László

VERSENYKIÍRÁS

XXII. Kárpát-medencei Honismereti verseny

Általános iskolások részére
A verseny időpontja: 2017. november 18-án 9 órai kezdettel
Helyszín: Szabadka, Széchenyi István Általános Iskola (Karađorđe út 94.)

A verseny menete:

1. Esszéírás (a csapatok az alábbi témakörökből választhatnak a 2 oldalas esszéhez)
• Szent László ifjú évei (összefoglalni a család hányatott sorsát Vazultól Szent László hatalomra kerüléséig)
• Szent László trónra kerülésének körülményei
• Szent László és a keresztény egyház
• László király belpolitikája
A munkákat 3 példányban, nyomtatott formában kell beküldeni október 25-ig az
Egyesület címére, feltüntetve a diákok és felkészítő tanár nevét.
A versenyen a csapatok a munkájukkal kapcsolatos villámkérdésekre válaszolnak.

2. Poszter készítés
Témakörök:
• Szent László, ahogyan a nép emlékezetében él (képzőművészeti alkotás, ima, ének, monda - a lehetőségek közül választható egy vagy kombinálva több is) - sajátkezű illusztrációkkal.
• Szent László életútja és csatái (krónikák, templomi falképek alapján) - térkép, sajátkezű illusztrációkkal.
A poszter hammer lapra készüljön. (nagysága: A1 – 60 cm x 85 cm.)
A munka bemutatása max. 5 perc (a megszabott idő túlhaladása pontlevonással jár).
Kérjük a csapatokat, hogy a bemutatásra készített szöveget ugyancsak juttassák el az Egyesületbe (nov. 10-ig) a könnyebb és objektívabb értékelés érdekében.

3. Kreatív feladat: egy rövid történet elmondása, bemutatása (maximum 3 perc)
• Egy Szent László legenda dramatizált bemutatása

Várjuk az általános iskolás (VI., VII., VIII. osztályos) tanulók négytagú csapatainak jelentkezését: 2017. október 02-ig!
A versennyel kapcsolatban bővebb információt az Egyesület irodájában kaphatnak, a 024/557-596-os telefonszámon, vagy e-mailben: empe@mts.rs Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének levelezési címe:
24000 Szabadka, Sonja Marinković 26.
A legjobb csapatok 2 napos jutalomkiránduláson vehetnek részt november végén.


Középiskolások részére
A verseny időpontja: 2017. november 18-án 9 órai kezdettel
Helyszín: Szabadka, Széchenyi István Általános Iskola
(Karađorđe út 94.)

A verseny menete:

1. Esszéírás (a csapatok az alábbi témakörökből választhatnak a 2 oldalas esszéhez)
• László király és a szentté avatások
• Törvénykezés Szent László idejében
• Szent László király külpolitikája
• Gazdasági intézkedések László király uralkodása alatt
A munkákat 3 példányban, nyomtatott formában kell beküldeni október 25-ig az
Egyesület címére, feltüntetve a diákok és felkészítő tanár nevét.
A versenyen a csapatok a munkájukkal kapcsolatos villámkérdésekre válaszolnak.

2. Prezentációkészítés:
Témakörök:
• Szent László alakjának megjelenése a művészetekben (irodalom, képzőművészet, néphagyomány, ima, ének, élő hagyomány - a lehetőségek közül választható egy vagy kombinálva több is)
A munka bemutatása max. 5 perc (a megszabott idő túlhaladás pontlevonással jár).
Kérjük a csapatokat, hogy a prezentációt ugyancsak juttassák el az Egyesületbe (nov. 10-ig).

3. Kreatív feladat: egy rövid történet elmondása, bemutatása (maximum 3 perc)
• Bemutatni, feldolgozni (dramatizálni) egy Szent László történetet, „ Arany János: Szent László, Legenda” - vagy - „Arany János: Szent László füve” című versének segítségével, Arany szövegének részleteit felhasználva.
Várjuk a középiskolás (I., II., III., IV. osztályos) tanulók háromtagú csapatainak jelentkezését: 2017. október 02-ig!

A versennyel kapcsolatban bővebb információt az Egyesület irodájában kaphatnak, a 024/557-596-os telefonszámon, vagy e-mailben: empe@mts.rs Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének levelezési címe:
24000 Szabadka, Sonja Marinković 26.
A legjobb csapatok 2 napos jutalomkiránduláson vehetnek részt november végén.

Szabadka, 2017. szeptember 8.
a SZERVEZŐBIZOTTSÁG

Házigazda:

Támogatók:


Formai kívánalmak (általános iskolák): letöltés

Formai kívánalmak (középiskolák): letöltés

2017. szeptember 12. kedd 09:10
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It