facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kárpátaljai hon- és népismereti csapatverseny magyar tannyelvű középiskolák számára

A NAGYBEREGI KÖZÉPISKOLA ÉS A MÁRTON ÁRON SZAKKOLLÉGIUM-EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM FELHÍVÁSA!

A 2017/2018-as tanévi versenyre szeretettel várjuk azoknak a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolásoknak a jelentkezését, akik izgalmas, szórakoztató feladatok megoldásán keresztül szívesen elmélyítenék hon- és népismeretbeli tudásukat, illetve szívesen megismerkednének a magyar népi kultúra gazdag, sokszínű világával.

A vetélkedő egyes témaköreit a versenyzők önálló gyűjtő-, kutatómunka révén dolgozzák fel az adott korosztályi csoportban.

A tanulmányi verseny célja:

 • Kárpátalja természetének, történelmének, hagyományainak és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül játékos megközelítésben.
 • A különböző tudományterületek népszerűsítése.
 • A tehetséggondozás.
 • A lehetőség biztosítása a tantárgyközi tudás elmélyítésére, a kompetencia alapú tudás alkalmazására, az alapkompetenciák fejlesztése.
 • Az érzelmi intelligencia kialakulásának elősegítése.
 • A kommunikációs készségek fejlesztését kiemelten kívánjuk kezelni, hiszen ezek minden szociális készség, így az együttműködési készség alapjait képezik.
 • A diákok érdeklődésének felkeltése a csapatverseny és a meghatározott téma iránt
 • Komplex verseny lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a nemzeti identitás fejlesztése, a közösség építése, az önismeret és a kreativitás fejlesztése.
 • A tantárgyi programok/tantervek célkitűzései közül erősíteni az anyanyelvi, történelmi, földrajzi, a digitális tudást, az önálló tanulást, a kezdeményezőképességet, a szociális és az esztétikai tudatosságot.

A verseny kategóriája iskolaszint szerint: A VERSENYRE A KÁRPÁTALJAI MAGYAR TANNYELVŰ KÖZÉPISKOLÁK 8-10-IK ÉVFOLYAMOSAIBÓL KIALAKÍTANDÓ CSAPATOK NEVEZHETNEK. Csapatlétszám: 5 fő, akik regisztrálnak (a döntőben max. 10 fő)

Verseny témakörei: Kárpátalja (és települései) természeti és kulturális értékeivel, épített örökségével, hagyományaival, neves elődeink, híres személyiségeink életével, munkásságával kapcsolatos témákban összeállított feladatok megoldása során mérhetik össze tudásukat, szerezhetnek új ismereteket a vetélkedőre benevező diákok. 

A verseny formája: A vetélkedő 3 részes. Első (három fordulóból álló) és második része levelező, a harmadik (a döntő) az egyetlen, ahol a versenyzők személyesen is megjelennek. A feladatlapokat interneten, e-mailben küldjük, illetve a honlapról is letölthetők lesznek, az elért pontszámok az interneten megtekinthetők lesznek, illetve e-mailben is megküldjük az újabb feladatok mellett, továbbá a honlapon is megtekinthetők lesznek. 

Az első két VÁLOGATÓFORDULÓBAN a csapatoknak feleletválasztós feladatlapokat kell visszaküldeniük megadott határidőn belül, illetve egy-egy plusz írásbeli feladatot. A feladatokat egy hét alatt kell megoldaniuk és visszaküldeniük a csapatoknak. A DÖNTŐBEN szóbeli és írásbeli feladatok megoldására kerül sor, kiegészülve pótfeladatokkal (elsősorban informatika és digitális technika, illetve néphagyományok dramatizálás területén).

A nevezés módja, határideje, költsége: A VERSENYEN NEVEZÉSI DÍJ NINCS. A nevezés írásbeli úton, a megadott NEVEZÉSI ŰRLAP kitöltésével, és annak beküldésével történik. A NEVEZÉS IDŐPONTJA: a verseny meghirdetésétől számított két hét (2017. november 20-ig) az alábbi címeken: (1) NAGYBEREGI KÖZÉPISKOLA, 90242 NAGYBEREG, II. RÁKÓCZI FERENC Ú, 161/A; vagy a következő e-mail címen: gaboda62@gmail.hu

A jelentkezés és a részvétel feltételei: megfelelő iskolatípus tanulója legyen a jelentkező diákcsoport. A VERSENYEN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE INDUL, VÁLLALJA AZ EZEN FELHÍVÁSBAN FOGLALTAK BETARTÁSÁT ÉS HOZZÁJÁRUL EREDMÉNYEINEK PUBLIKÁLÁSÁHOZ.

Fordulók, időpontok, helyszínek:

 • 1. VÁLOGATÓ FORDULÓ: A versenyfeladatok közzétételének időpontja – 2017. november 27. Beküldési határidő: 2017. DECEMBER 11. (a postázás határidejének dátuma). A benevezett iskolák székhelyén, egy feladatlap kitöltése. 
 • 2. VÁLOGATÓ FORDULÓ: A versenyfeladatok közzétételének időpontja – 2015. december 18. Beküldési határidő: 2018. JANUÁR 15. (a postázás határidejének dátuma). A benevezett iskolák székhelyén, egy feladatlap kitöltése. 
 • DÖNTŐ: 2018. MÁRCIUS 02. (színhely: Nagyberegi Középiskola)

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A fordulónként legtöbb pontot elért NÉGY CSAPAT JUT TOVÁBB DÖNTŐBE (+ a szervező Nagyberegi Középiskola). Az eredményről E-mailben értesítünk minden benevezett iskolát, illetve a minden válogató forduló eredményét közétesszük a Nagyberegi Középiskola honlapján (http://nagyberegiskola.freewb.hu/).

A döntő helyszíne: NAGYBEREGI KÖZÉPISKOLA (90242 Nagybereg, II. Rákóczi Ferenc ú. 161/a).

Díjazás:

 • A döntőbe jutott csapatok tagjai és felkészítő tanárai EMLÉKLAPOT kapnak.
 • A csapatok a helyezésnek megfelelő OKLEVELET kapnak.
 • A VERSENY ELSŐ HELYEZETTJE EMLÉKPLAKETTET KAP.
 • KÜLÖN-DÍJ: a legjobb dramatizált produkció - tárgyjutalom és díszoklevél.
 • EGYÉB-DÍJAK.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

Mivel komplex versenyről van, szó ezért konkrét szakirodalmat nem adnánk meg.

Jelentkezési határidő:

Postai úton: (1) NAGYBEREGI KÖZÉPISKOLA, 90242 NAGYBEREG, II. RÁKÓCZI FERENC Ú, 161/A;

vagy (2) a következő e-mail címen: gaboda62@gmail.hu

Jelentkezési lap: letöltés

2017. november 9. csütörtök 04:15
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It