facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program – kárpátaljai regionális képzései

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén belül 2017. november 17-19, valamint december 1-3 között továbbképzéseket szervez óvodapedagógusok részére a következő témakörökben. 

1. Óvodai projektpedagógia – Pálfi Sándor, a képzés időpontja: november 17-19.

Képzés leírása:

A képzés célja az óvodai nevelésben értelmezett projektpedagógiai szemlélet és módszertan megalapozása. A képzés során szerzett tudás (ismeret és képességek) adaptálhatóságát kívánjuk biztosítani. A képzésben szereplő tartalmak rövid leírása: a magyar óvoda útja a projektszemlélethez (felnőtt központútól a gyermekközpontúig, a foglalkozástól a tevékenységig); a projekt eredeti definíciós értelmezése és koragyermekkori adaptációja; a pedagógiai projekt klasszifikációja; az óvodai projekt módszer alapelvei; a projekt témák eredete, fajtái; a pedagógiai projekt szakmai adaptációs szintjei; az óvodai projektek folyamata, típusai a bevezetés feltételei.

2. Cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének módszertana az óvodában – Nyitrai Ágnes, a képzés időpontja: december 1-3.

A képzés leírása: A képzés általános óvodapedagógiai kérdések közös, több szempontú végiggondolására építkezik, így valamennyi óvodapedagógus számára nyújthat hasznosítható tudást. Komplex módon, az utóbbi évek tudományos eredményeinek alapján értelmezzük újra az óvodapedagógia alapfogalmait, hangsúlyozva a módszertani kultúra szükséges és lehetséges újdonságait.

Mivel fő célunk a módszertani kultúra megújulásának elősegítése, gyakorlatorientált továbbképzésünkön az egyes témák feldolgozása során alkalmazott módszerekkel is mintát kívánunk nyújtani. Kiemelt szerepet szánunk a tematikus csoportos beszélgetésnek, a vitának, a kooperatív tanulási formáknak, továbbá a probléma alapú tanulásnak és a projekt módszernek.

3. A korai intervenció kérdései és néhány területe – Csákvári Judit, a képzés időpontja: december 1-3.

Képzés leírása:

A képzés során a résztvevők megismerik a korai intervenció korszerű szemléleti keretét, elveit, értékeit. Betekintést kapnak a családok erősítésének módszerébe, képessé válnak arra, hogy felismerjék azokat a védőfaktorokat, melyek a fejlődés szempontjából komoly rizikófaktort jelentő hátrányos helyzet és sajátos nevelési igény esetén is kiépíthetők, erősíthetők. Interaktív előadás és gyakorlatok során a képzés áttekinti a társas-, érzelmi kompetencia korai fejlődésben betöltött szerepét és fejlesztésének lehetőségeit óvodai környezetben; a szülők fejlődésről, nevelésről való ismereteinek bővítési lehetőségeit; a támogatásokhoz való hozzáférés segítését és társas kapcsolatok kiépítésének erősítését az óvodapedagógus szemszögéből. Rövid módszertani segédletet kapnak a szülői, valamint gyermeki reziliencia építéséhez, a családközpontú munka erősítéséhez.

4. Néptáncmódszertan – Balatoni Katalin, Pap-Besenyei Andrea, a képzés időpontja: december 1-3.

Képzés leírása:

Népi játék, néptánc. Olyan elméleti és gyakorlati ismeretek kerülnek átadásra, melyek azonnal használható tudásként jelennek meg. Mindemellett pedig korszerű pedagógiai módszerekkel és eszköztárral kerül átadásra a negyvennégy játék, mondóka, tíz dal, és két dialektusról különböző táncanyagok. A különböző tematikai egységek egymásra épülve jelennek meg a programban. Először megismerkedhetünk a népi játékok és a néptánc definícióival, fogalmi hátterével, készség és képességfejlesztő eszköztárával, és ismeretközvetítő lehetőségével. Ezt követően számos játékon keresztül ismerhetjük meg azokat a formai, tartalmi sajátosságokat, melyek során a játékok átadási módjainak legmegfelelőbb formáit tárjuk fel. Ilyen a korosztályi sajátosság, az egyéni készség és képességszint, valamint ide tartozik a differenciálás, a tantárgyi és intézményi integráció lehetőségeinek feltárása is. A táncos egység során az elsajátított népi játékokkal és különböző mozgásos, táncalapozó feladatokkal szintén előtérbe helyezve a korosztályi sajátosságokat, készségeket és képességeket, olyan mélységben sajátítjuk el a motívumokat és komplett táncokat, melyek lehetőséget adnak az egyén önkifejezésére, improvizatív tudást biztosítva a táncos élmény megjelenítésére. Ezekhez az ismeretanyagokhoz kapcsolódnak a folklór különböző területéről ismeretek. Ezek között szerepel a népi ének, ehhez kapcsolódva a különböző ünnepkörök és azok énekes szokásanyagának átadása, valamint alapfokú ismeretek biztosítása a különböző tájegységekről és azok sajátosságairól.

Képzések helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

 

A továbbképzés résztvevői számára útiköltséget, szállást és étkezést biztosítunk.

Jelentkezésüket várjuk: 2017. november 10-ig a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség

e-mail címére: pedagogusszövetseg@gmail.com


Részletes leírás és jelentkezési lap: letöltés

2017. október 23. hétfő 05:50
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It