facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Határon túli magyar iskolák a Digitális Témahéten

Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kap a digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés, a Kormányzat kiemelt prioritásként foglalkozik a digitális kihívásokkal. Ennek a célnak a megvalósítása érdekében a köznevelésben 2018. április 9. és 13. között harmadik alkalommal kerül sor a Digitális Témahétre. 

A témahét projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a program szakmai partnere a Digitális Pedagógiai és Módszertani Központ. A Digitális Témahét fővédnöke Dr. Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Program összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos.

Az előző évekhez hasonlóan idén is nagy örömmel vesszük a határon túli magyar iskolák és pedagógusok csatlakozását.

A csatlakozás módja megtalálható a Digitális Témahét honlapján: http://digitalistemahet.hu/hir/hataron-tuli-magyar-iskolak-a-digitalis-temaheten

A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával, valamint a digitális pedagógia elterjesztése, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre bővüljön, ennek nyomán a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon.

A Digitális Témahét a köznevelés jövőjének előszobája. Cél ugyanis, hogy a későbbiekben a Digitális Témahét módszertana a kerettantervi változásoknak köszönhetően általánossá váljon.

A Digitális Témahéten a köznevelési intézmények a képzési célokhoz köthető szabadon választott témával vehetnek részt.

Azok a köznevelési intézmények, amelyek csatlakoznak a Digitális Témahéthez, vállalják, hogy 2018. április 9-13. között olyan projektet valósítanak meg, amelyekben a XXI. századi készségek és ismeretek elsajátításához infokommunikációs eszközöket is használnak az iskola pedagógiai elképzeléseinek és infrastrukturális adottságainak figyelembevételével.

A programban résztvevő iskolák a program honlapján 12 évfolyamra kidolgozott mintaprojektek és számos pedagógiai segédlet közül választhatnak, amelyeket saját elképzeléseik szerint testre is szabhatnak. A honlapon ezen kívül elérhetők a Digitális Témahét partnerei, szervezetek, informatikai és telekommunikációs vállalatok által felkínált diákoknak szóló előadások, bemutatók, programok és háttéranyagok is. 

Azok a köznevelési intézmények, amelyek a Digitális Témahéten projekteket valósítanak meg, támogatóink révén pályázaton is részt vehetnek, amelyen értékes, az oktatást támogató eszközöket nyerhetnek.

A Digitális Témahét keretében a különböző partnerszervezetek által kínált programokban is részt vehetnek az intézmények, az aktuális programtérkép a Digitális Témahét honlapján érhető el.

A honlapon található, szakértők által összeállított támogató anyag az alábbiakat tartalmazza:

- mintaprojektek leírásai és a hozzájuk tartozó kidolgozott feladatok (humán és reál témakörök 1-12. évfolyam);

- több mint 100 segédanyag a digitális írástudás fejlesztéséhez;

- online támogatás, szakmai „helpdesk” a Digitális Témahét honlapján;

- neves oktatási szakértők által tartott online webináriumok felvételei.

A Digitális Témahét kísérő programjai:

- webináriumok a digitális kompetencia fejlesztéséhez kapcsolódó témakörökben a tanév teljes időszaka alatt (digitális pedagógia, médiatudatosság, digitális gyermekvédelem, online digitális eszközök);

- pályázatok: - a projektet megvalósító köznevelési intézmények számára;

- a projektet kidolgozó (és megvalósító) pedagógusoknak;

- a projektet kidolgozó pedagógus hallgatóknak.

A Digitális Témahét keretében kiemelt figyelmet fordítunk:

- a digitális gyermekvédelemre, a médiatudatosságra;

- a köznevelés minden szintjének (így az óvodáknak) a bevonására;

- a felsőoktatási intézmények minél szélesebb körű bevonására szakmai partnerként;

- a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítésére;

- a gazdasági szereplők (IT vállalatok és egyéb szakmai szervezetek) önkénteseinek bevonására az iskolai programokba;

- a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésében, oktatásban történő megjelenésére.

A Digitális Témahétről bővebb tájékoztatást a www.digitalistemahet.hu oldalon, valamint az dth@dpmk.hu e-mail címen kaphatnak, továbbá csatlakozhatnak a Digitális Témahét Tanári Fórum csoporthoz a Facebookon.

Budapest, 2018. február 21.

Együttműködésünkben bízva, üdvözlettel

Horváth Ádám, divízióvezető

2018. február 28. szerda 15:23
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It