facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

AZ ERZSÉBET A KÁRPÁT-MEDENCEI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY KREATÍV PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

2017. ÉVI ERZSÉBET-TÁBOROZÓK SZÁMÁRA

A pályázat kiírója:

Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány). Az Alapítvány székhelye: 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em.

A pályázat célja:

Az Alapítvány pályázatot hirdet a 2017. évi Ottalvós (Tavaszi / Őszi Igazolt Hiányzás; Nyári Élménytáborok) és Napközi Erzsébet-táborokban részt vettek számára tábori élményeik megörökítésére.

A pályázók köre:

• Egyéni pályázat esetén

o 2017-ben Ottalvós (Tavaszi / Őszi Igazolt Hiányzás; Nyári Élménytáborok) és Napközi Erzsébet-táborokban részt vett gyermekek. A pályázók két korosztályban indulhatnak:

▪ 1. – 6. osztályosok,
▪ 7. – 11. osztályosok.

• Csoportos pályázat esetén

o 2017-ben Ottalvós (Tavaszi / Őszi Igazolt Hiányzás; Nyári Élménytáborok) és Napközi Erzsébet-táborokban részt vett csoportok/iskolák. Ebben az esetben nincs korosztályi bontás.

Pályázó alatt egyéni pályázat esetén a 2017. évi Erzsébet Táborban részt vett GYERMEK, illetve csoportos pályázat esetén szintén 2017. évi Erzsébet Táborban részt vett GYERMEKEK ÉS KÍSÉRŐK CSOPORTJA értendő.

Nyertes pályázók maximális száma:

Az Alapítvány mindhárom kategóriában, korosztályonként az első három legjobb munkát jutalmazza, továbbá fenntartja magának a jogot, hogy az első három legjobb munkán felül különdíjakat is odaítéljen.

Jelen pályázati felhíváson belül három kategóriában lehet jelentkezni:

• Írásos élménybeszámoló

o Az írásos élménybeszámoló terjedelme A/4-es méretű lapon maximum 2 oldal, legfeljebb 4500 leütés (pl. fogalmazás, vers, mese, elbeszélés) lehet.

• Képzőművészeti alkotás

o Az alkotás szabadon választott eszközzel és technikával készíthető el, szabadon választott méretben és formában (pl. rajz, grafika, festmény, fotó, montázs, kollázs, kézműves termék stb.).

• Mozgókép

o A pályázó által készített kisfilm, videó, dal vagy videoklip hossza maximum 3 perc lehet. Az alkotásokat olvasható formátumban CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on lehet beküldeni.

Pályázati határidők:

• Pályázati felhívás megjelenése: 2017. október 6.

• Pályázat postára adási határideje: 2017. november 8. (A megadott határidőn túl postára adott pályázatok érvénytelennek minősülnek.)

A pályázat beadásának módja:

• Postai úton a 1134 Budapest, Váci út 35. VII. em. címre. A pályázati borítékra kérjük, írják rá: „Kreatív Erzsébet-tábor”.

A pályázat benyújtásakor kérjük a pályamunkával együtt a mellékelt adatlapot kitöltve visszaküldeni. A pályázat kizárólag adatlappal együtt érvényes. Az adatlap visszaküldésével a pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Alapítvány munkájukat szabadon kiállíthassa a táborhelyen, vagy felhasználja azokat a táborok népszerűsítése céljából az alkotók/intézmények nevének feltüntetésével.

Általános pályázati feltételek:

• Pályamunkát kizárólag olyan pályázók nyújthatnak be, akik részt vettek a 2017. évi Ottalvós és/vagy Napközi Erzsébet-táborokban.

• Egy pályázó kategóriánként egy pályamunkát nyújthat be.

• A pályázó a pályamunka benyújtásával egyidejűleg elfogadja, hogy a beküldött pályaművet az Alapítvány jogosult megtartani és a pályamű egészét vagy valamely részét az Erzsébet Táborok népszerűsítése érdekében reklámcélokra, kifejezetten az Erzsébet Táborok népszerűsítésére is felhasználni az alkotók/intézmények nevének feltüntetésével.

• A beérkezett pályamunkák az Erzsébet Táborok Facebook és Instagram oldalára, valamint a www.erzsebettaborok.hu oldalra is felkerülhetnek.

Díjazás:

• Egyéni pályázat esetén

o A pályamunkával elnyerhető díj mindhárom kategóriában az 1-3. helyezettek számára a 2017. évi Erzsébet-karácsonyon való részvétel egy felnőtt kísérővel együtt. Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy további díjakat is odaítéljen.

• Csoportos pályázat esetén

o A pályamunkával elnyerhető díj mindhárom kategóriában az 1. helyezettek számára 2018. évre szóló táborozási lehetőség Nyári Élménytábor egy turnusában, illetve a további helyezettek számára 2018. évre szóló táborozási lehetőség a Tavaszi vagy Őszi osztálykirándulások (korábban Tavaszi vagy Őszi Igazolt Hiányzás elnevezésű tábor) egy turnusában.

Az Alapítvány fenntartja magának a jogot, hogy különdíjakat is odaítéljen.

A pályázatok feldolgozása, eredményhirdetés:

A határidőre benyújtott pályázatok feldolgozása minimum két hét, legfeljebb négy hét időtartamú, amelynek eredményéről a pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázatukban megadott e-mail címre legkésőbb 2017. december 4-ig.

Pályázattal kapcsolatos felvilágosítás:

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítás kérhető a kreativ@erzsebettaborok.hu e-mail címen, illetve a 06-1/445-0215 és a 06-1/445-0216 telefonszámon hétfőtől csütörtökig 09:00-17:00 óra, pénteken 09:00-15:00 óra között.

Jogorvoslati, kifogástételi lehetőség:

Azon pályázók, akik pályázata nem lett nyertesként kihirdetve, a döntésről szóló értesítés kézbesítését követő 3 napon belül a jogorvoslat@erzsebettaborok.hu e-mail címen tehetnek panaszt.


Adatlap: letöltés

2017. október 6. péntek 15:53
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It