facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Ady-Endre Ösztöndíjprogram

Pénzügyi segítség nyújtása a határon túli magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges 6–11. évfolyamos (közép- vagy általános iskolában), szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára. A pályázat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Nemzeti Tehetség Program támogatásával kerül meghirdetésre.

(Pályázat kódja: NTP-ADY-M-17)
 

Pályázók köre

 A pályázatot a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban részt vevő, magyar nemzetiségű, 6–11. évfolyamon (közép- vagy általános iskolában) tanuló, kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló, mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj támogatás céljából.

 A pályázaton igényelhető támogatás összege, formája, mértéke

 a) Javasolt támogatás összege: 100.000,- Ft –nak megfelelő UAH/fő a 2017/2018. tanévre.

 b) A támogatás vissza nem térítendő támogatás. Az ösztöndíj összegének folyósítása egyszeri átutalással történik.

 A támogatandó pályázatok száma Kárpátalján 23 fő.

 A pályázat feltétele, követelményei

 Pályázatot kizárólag olyan a fentiekben leírt tanuló nyújthatja be, aki

 1) kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkezik

 a./ jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2016/2017. tanévben,

 b./ megyei 1-2., országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2016/2017. tanévben,

 c./ a tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, erről igazolást és ajánlást állít ki;

 2) szociálisan hátrányos helyzetű, nagycsaládban él, árva, félárva, a szülő egyedülálló, szülő tartósan beteg vagy rokkant, illetve a fronton vagy háborúban harcol, a gyerek rokkant vagy beteg, valamint olyan családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb szociális körülmény között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

 Benyújtandó dokumentumok

 A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia három eredeti és egy másolati példányban:

 · Pályázati adatlap;

 · Iskolalátogatási igazolás

 · A pályázó nyilatkozata;

 · Családösszetételről, valamint szociális helyzetről szóló igazolás;

 · A 2016/2017. évi év végi bizonyítvány hitelesített fénymásolata;

 · Amennyiben van megyei vagy országos, vagy nemzetközi verseny (a 2016/2017-es tanévre vonatkozólag) eredményéről kiállított oklevél másolata, vagy egyéb, ezt igazoló dokumentum (egyszerű fénymásolat is elfogadható, amennyiben a pályázat benyújtásakor felmutatják az eredeti dokumentumot);

· Amennyiben van, a Tehetségpont által a pályázóról kiállított igazolás, ajánlás, amely részletesen bemutatja a pályázó eddigi eredményeit, és tartalmazza a tehetséget bizonyító egyéb igazolásokat (pl. kiállítás, koncert, újításért járó diploma, nemzetközi sportviadal);

 · Nyilatkozat szociális helyzetről: az iskola igazgatója vagy a magyar nyelvű tagozat vezetője vagy az osztályfőnök által kiállított, szociális helyzetet igazoló nyilatkozat.

 A pályázatot magyar nyelven, példányonként összefűzve kell benyújtani!

Figyelem! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

 A pályázat benyújtásának módja és helye

 A pályázat papír alapon, határidőben történő benyújtása a pályázat érvényességi feltétele, három eredeti és egy másolati példányban, nem postai úton kell eljuttatni az alábbi címre:

 "GENIUS" Jótékonysági Alapítvány

 Beregszász, Kossuth tér 6. 90202 tel.: 00380314142968

 fax: 00380314123462, agora@kmf.uz.uawww.genius-ja.uz.ua

A pályázatokat 2017. szeptember 1-től lehet benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. szeptember 22. 16.00 óra

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adatlap: letöltés

Nyilatkozat 1letöltés

Nyilatkozat 2: letöltés


 

2017. július 20. csütörtök 13:39
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It