facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

22. SZABADKAI NYÁRI AKADÉMIA

A tanítás tanulása

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szakmai továbbképzést szervez pedagógusok (óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok) részére:

2018. augusztus 13‒17.
Szabadka, Ivan Sarić Műszaki Iskola épülete

Jelentkezni a következő szakcsoportokba lehet:

1. „Örömteli gyermekévek” ‒ Kisgyermekek mozgásfejlődése Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók, fejlesztő pedagógusok, logopédusok, gyógypedagógusok (25 fő)
Előadó: Pektor Gabriella, tanító-gyógytestnevelő, sportrekreáció edző, rehabilitációs programvezető, Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány, Budapest

2. „Szót értünk... Szóbeszéd... betekintés a logopédiai munkába”
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók (25 fő)
Előadó: Kozma Szabolcs, gyógypedagógus-logopédus, Győr‒Moson‒Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye

3. „Legyen a zene mindenkié!” ‒ Karének és karvezetés az iskolai és iskolán kívüli szakkörtevékenységben – Kodály módszer
Célcsoport: óvodapedagógusok, osztálytanítók, általános- és középiskolai tanárok (25 fő)
Előadók: Durányik László karnagy és Szűcs Magdaléna, Kodály Zoltán Művészeti Iskola, Kecskemét

4. Érzelmi intelligencia fejlesztés játékkal és drámapedagógiai eszközökkel
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadó: dr. Suhajda Virág, Rogers Személyközpontú Oktatásért Alapítvány, Budapest

5. Természettudomány és matematikai szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (25 fő)
Előadók: Juhász Katalin, biológia-kémia szakos tanár, Kecskeméti Református Gimnázium; dr. Szilassi Péter, földrajztanár, Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék; mgr. Hulló István, biológus, Szabadkai Városi Múzeum; Horvát Lehel, építész, Szabadka; Dr. habil. Csapó János, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Marketing és Turizmus Intézet; Erdős Gábor, matematikus, Batthyány Lajos Gimnázium, Nagykanizsa

6. Neveléstudomány – bölcsészettudomány
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadók: dr. Grezsa Ferenc, mentálhigiénés szakember, Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest; Fülöp Márta, pszichológus, Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont, Budapest; Ninkov K. Olga, művészettörténész, Szabadkai Városi Múzeum

7. Társadalomtudomány ‒ történelem szakcsoport
Célcsoport: általános- és középiskolai tanárok (20 fő)
Előadók: dr. Halmágyi Miklós, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék; Pelyach István, Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Modernkori Magyar Történeti Tanszék

A Nyári Akadémia a Szerbiai Oktatási Minisztérium által elismert és 24 akkreditált pontot érő szakmai továbbképzés (a katalógusszáma: 861, K1, P1).
A jelentkezési lap megtalálható az Egyesület honlapján: www.tanar.org.rs
A jelentkezőket a jelentkezés beérkezésének sorrendjében bíráljuk el.

ÉMPE ‒ NYÁRI AKADÉMIA 2018
Sonja Marinković u. 26., 24 000 Szabadka
Telefon: 024/557-596
E-mail: empe@mts.rs
Jelentkezési határidő: 2018. június 30.
Jelentkezési lap: letöltés

Szervező: Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete
Házigazda: Ivan Sarić Műszaki Középiskola, Szabadka

2018. június 14. csütörtök 15:36
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It