facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

taborok 2012

XV. ABACUS MATEMATIKATÁBORRÓL Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, KMTF Kölcsey Ferenc Szakkollégium Időpont: 2012. 07. 30 – 2012. 08. 04. Résztvevők száma: 65 Nev...

XV. ABACUS MATEMATIKATÁBORRÓL

Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, KMTF Kölcsey Ferenc Szakkollégium

Időpont: 2012. 07. 30 – 2012. 08. 04.

Résztvevők száma: 65

Nevelők: 4

Előadók: 13

Egészségügyi ellátás: 1 ápolónő

A matematikatábor célja: a matematika iránt érdeklődő gyerekek üdültetése, tehetséggondozása, az iskolai tananyagból kimaradt, viszont a versenyekhez elengedhetetlen fejezetek áttekintése, játszva tanítása, a matematika megszerettetése.

Idén a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség újított a tábor szervezésében a tekintetben, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű matematika-, informatika és kémiaversenyeken jó helyezést elért diákokat hívta meg az Abacus Matematikatáborba. Pontosabban a KMPSz által szervezett Geőcze Zoárd, Gordiusz, Szedlák Ferenc, Terebesi Viktor és Zrínyi Ilona Matematikaverseny, továbbá az informatika- és kémiavetélkedő első tíz helyezettje kapott meghívást a táborba. A részvételi díj számukra minimális (40 vagy 80 hrivnya) volt, viszont más tanulók nem vehettek részt a táborban.

Azonban az anyagi háttér korlátai miatt a 3., 4. és az érettségiző 11. évfolyam sajnos kimaradt a táborba meghívottak közül. Továbbá minden vetélkedő első és az 5-8. osztályos tanulók 2-5. helyezettjei egy Balaton parti táborban való üdülés lehetőségét is elnyerték, de sajnos választaniuk kellett a két tábor közül. Így végül idén 5-10. osztályos tanulók, főleg a fenti vetélkedők 3-10. helyezettjei vettek részt az Abacus Matematikatáborban, összesen 42-en.

A tábor programja a korábbi években megszokott és bevált menetrend szerint állt össze. Hétfőn a diákok megérkezése és a tábor megnyitója után szintfelmérő tesztet írtak a résztvevők, melynek eredménye alapján öt csoportba osztottuk őket. A további napok minden délelőttjén (csütörtököt leszámítva), így öt csoportra bontva foglalkoztunk matematikával, két 90 perces óra keretén belül. Tavaly ugyanilyen gyereklétszám mellett csak 4 csoportot alakítottunk ki, de idén a jelentkezések alapján kicsivel több diákra számítottunk, azonban többen csak az utolsó pillanatban mondták le a részvételüket. A fő indokunk azonban az volt, hogy igyekeztünk kis létszámú csoportokat kialakítani, hogy a tanárok minél jobban oda tudjanak figyelni minden egyes diákjukra, több lehetőségük legyen a közvetlen, kétszemélyes kommunikációra. Reméljük, hogy a következő években is sikerül biztosítani az anyagi és személyi feltételeket ahhoz, hogy kis létszámú csoportokban bővítsék a gyerekek matematikai ismereteiket.

A foglalkozásokat Beregszászi István, Jakab Géza, Kudlotyák Csaba, Kulin Judit, Szilágyi Lajos, Veres Erika kárpátaljai matematikatanárok, Kohut Attila, Kulin Júlia, Vidnyánszky Zoltán egykori táborozóink, valamint Bátyi András, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola idén végzett hallgatója tartotta. A diákok többek között paraméteres egyenletek, függvényegyenletek, lineáris egyenletrendszerek, oszthatósági, logikai és szerkesztési feladatok megoldásával foglalkoztak, a Fibonacci-sorozattal ismerkedtek.

A délutánok egy közös előadással kezdődtek, melyek témája vagy a matematikához vagy pedig aktuális eseményekhez kapcsolódott. Így a hétfői szintfelmérő után Román István beszélt az olimpiák történetéről, kedden Kohut Attila adott elő a lézerekről, szerdán Popovics Pál a cserkészmozgalom történetéről, pénteken Vidnyánszky Zoltán a fraktálokról szóló előadására került sor.

Az előadásokat szabad foglalkozás követte, amikor a gyerekek társasjátékozhattak (sakk, malom, dámajáték, mikádó, különböző kártyajátékok), számítógépes játékokkal játszhattak, sportolhattak (biliárd, asztalitenisz, futball), sudokukat és logigrafikákat fejthettek meg, kézműveskedhettek (nemezelés, origami, gyöngyfűzés). A felsorolt játékok többségéből vetélkedőt is szerveztünk számukra, ahol összemérhették a tudásukat. Ezen versenyek lebonyolításában is volt táborlakók segédkeztek. A nemezelés idén került be először a táborunk programjába, Ferki Julianna vezetésével. Emellett minden diák egy pólót batikolt magának.

A csütörtöki nap különleges volt abból a szempontból, hogy ekkor nem tartottunk foglalkozásokat, hanem egész napos városi akadályversenyt szerveztünk Nagyszőlősön. Útközben Csetfalvára is betértünk, megtekintettük a református templomot. A kirándulásra elkísért minket Punykó Mária, az Irka gyermekfolyóirat főszerkesztője, aki részletesen bemutatta a táborlakóknak a meglátogatott történelmi és kulturális emlékhelyeket. A nap végére beszúrtunk még egy közös előadást, László Géza beszélt a plazmáról.

Míg a tábor első napja ismerkedési esttel ért véget, a tábor utolsó programja a péntek esti záróvetélkedő volt. Itt felelevenítettük a hétközben tanultakat, megjutalmaztuk a csapatokat, és a különböző tábori vetélkedők győzteseit.

Mindenkinek köszönjük azt, amivel hozzájárult ahhoz, hogy az együtt töltött idő minél hasznosabban és szórakoztatóbban teljen! A diákoknak jó tanulást kívánunk, a tanároknak kellemes feltöltődést és további érdekes feladatcsokrok gyűjtését! Reméljük, hogy jövőre a 3-11. évfolyam mindegyike ismét képviseltetheti magát a táborunkban, és a vetélkedők első két helyezettjei is a táborozóink között lesznek majd. Egy év múlva találkozunk!


XII. Természetismereti  és Természetvédelmi Táborról

Helyszín:Nagyberegi Református Líceum

Időpont: 2012. 07.02-07.

Táborvezető: Kohut Erzsébet

Résztvevők száma: 57fő

Mottó:

Amit hallok-elfelejtem

Amit látok - arra emlékszem

Amit csinálok - azt tudom is

Kínai közmondás

 

A tizenkettedik Kárpátaljai Természetvédelmi és Természetismereti Tábor ez évben Nagyberegen került megrendezésre. A tábor hagyományainkhoz híven azon kívül, hogy a résztvevők számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget nyújt, arra törekszik, hogy megismertetesse és megszerettesse közvetlen környezetünk természeti értékeit. Mindezt játékos formában, sok terepen végezhető feladatokkal teszi. A tábor programjait mindig az adott helyszínhez kapcsolva alakítjuk ki. Arra törekszünk, hogy a közvetlen környezetünk természeti és kulturális értékeinek a bemutatásán keresztül formáljuk jellemüket bővítsük ismereteiket. A tábor korábbi helyszínei is mindig egy természetvédelmi terület közelében kerültek megrendezésre, most is követtük ezt a hagyományt, Nagybereg határában terül el az Atak országos jelentőségű természetvédelmi terület.

A tábor  szakmai programjainak szervezésében és lebonyolításában részt vett Kohut Erzsébet, a tábor vezetője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológiatanára, Kun Zsuzsanna biológiatanár, a Csapi Széchenyi István Középiskola igazgatóhelyettese, Keresztyén Andrea, a Nagydobronyi Középiskola biológiatanára, valamint a Debreceni Egyetem és a Budapesti ELTE kárpátaljai születésű diákjai. Ungvári Nemzeti Egyetem és a II. Rákóczi-Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola gyakornokai.

Az eltelt 12 év alatt kialakult hagyományainkat megtartva, új foglalkozásokkal bővítettük a programot. A Genius tehetségprogramban részt vett és a KMPSZ által szervezett versenyeken helyezést elért tanulók alkották a tábor zömét, ezért ez évben először délelőttönként érdekes foglalkozásokat tartottunk, ahol korosztályonként egy-egy témakört beszéltünk meg részletesebben. A kisebbek növénytannal, állattannal, a középső korosztály anatómiával, míg a legidősebbek genetikával foglakozhattak elmélyültebben.  Érdekes kémiai kísérletekkel hívtuk fel figyelmüket ennek a tantárgynak a szépségeire.

Röviden a főbb programokról:

Mindenki élőhely-határozója segítségével élőhely típusokat határozott meg. Talajmintákat vizsgáltak és hasonlítottak össze, megismerkedtek a Borzsa-folyó mentén elterülő élőhelyek gazdagságával

A táborhoz közel lévő réteken kipróbálták a fűhálózást, a növényzeten élő ízeltlábúak gyűjtésének legáltalánosabb és legegyszerűbb módját. Elsajátították a futóbogarak vizsgálatára szolgáló talajcsapdázás módszerét.

A tábor már jellegzetes – mikroszkopizálás, boncolás, növény- és állathatározás – foglalkozásain a komplexitásra törekedve szélesítettük fajismeretüket, formáltuk ökológiai látásmódjukat.

Az élővilág tanulmányozása mellett gyakorolták a csillagképek felismerését.

A szakmai programok mellett természetesen a szórakozásra és a játékra is nyílt lehetőség. Esténként vetélkedőn, társasjátékon, „állat-növény-név háborún” lehetett részt venni. Jól sikerült a Ki Mit Tud? is, mégis a tábor legnépszerűbb játékának ismét a fenolftalein háború bizonyult.

Szabadidőben a táborlakók kézimunkázással, íjászkodással töltötték a szabad perceiket. A nagy hőségben jólesett a fürdőzés a Beregi Halastón.

Utolsó nap következett a csapatok számára lefárasztóbb és legösszetettebb feladat, a terepfutás. A kijelölt állomásokon szakmai és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk.

A záróesten a vetélkedők, versenyek és a terepnapló vezetésért kapott pontokat összesítve került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyen a helyezettek átvehették a KMPSZ, valamint a Dorcas Segélyszervezet ajándékcsomagjait.

Kohut Erzsébet, táborvezető


Anyanyelvi Irka Tábor, 2012

1995-ben szervezte meg először a KMPSZ a szórványvidéken élő magyar gyerekek első anyanyelvi táborát. Azóta töretlen a táborok sora, hol két turnusban, hol csupán egyben, de évente megrendezésre kerül.

A tábor fő célja az anyanyelvi nevelés, a gyerekek azonosságtudatának kialakítása, illetve elmélyítése.

A táborozó gyerekek rosszul, esetenként egyáltalán nem beszélik a magyar nyelvet, így elsősorban a szókincs bővítésére törekszünk népdalok, gyermekversek, beszélgetések által. Így történt ez 2012-ben is. Idén sikerült két turnusban, négy helyszínen megszervezni és lebonyolítani a tábort. Az első héten (július16 – 21.) Kőrösmezőn, Rahón és Gyertyánligeten foglalkoztak napközis táborban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai és a nevelőtanárok a helyi gyerekekkel. A következő héten (július 23 – 28.) Beregszászon folytatódott a tábor, ahol a kőrösmezői, gyertyánligeti gyerekek mellett ungvári, munkácsi, ugocsai, szolyvai, Beregszász környéki gyerekek töltöttek együtt egy hetet a Rákóczi-főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiumában.

A hallgatók lelkiismeretesen, jó kedvvel foglalkoztak a gyerekekkel. Számos népdalra, játékra sikerült megtanítaniuk a magyar gyökerekkel rendelkező gyerekeket. A kézműves foglalkozásokon ugyancsak fejlesztették a gyerekek szókincsét, nyelvhasználatát.

A napközis tábor során sokat kirándultak, s ezáltal játékos formában ismerkedtek a gyerekek a természettel, az őket körülvevő élővilággal kapcsolatos magyar kifejezésekkel.

A napközis tábor zárásaként kis műsor keretén belül mutatták be a szülőknek, nagyszülőknek mindazt, amit a hét folyamán elsajátítottak.

A beregszászi táborban a népdalok, énekes népi gyermekjátékok tanulása mellett sokat kézműveskedtek a gyerekek, sor került városnézésre, múzeumlátogatásrais. A táborlakók részt vettek egy szabadtéri hangversenyen is.

Ki mit tud?-ot is szerveztünk a táborozóknak, ahol bemutatkoztak a különböző települések, valamint az egyes gyerekek. A legnagyobb sikert a szolyvai Duliskovics Veronika zongorajátéka és a kőrösmezői Fedorovics Marlen éneke aratta.

Reményeink szerint a táborozók pozitív élményként élték meg magyarságukat, s az együtt töltött napok is hozzájárulnak a magyar nyelv elsajátításához, magyarságtudatuk kialakulásához.


Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor


Ének-, Zene-, Néptánc-és Kézművestábor Tiszapéterfalván

2012. szeptember 13. csütörtök 07:57
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It