facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség nyári táborai – 2011

Ének-zene néptánc és kézműves tábor 2011 július 9-16. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XVI. alkalommal szervezte meg Péterfalván az Ének-zene néptánc és kézműves tábort, melynek programjain...

Ének-zene néptánc és kézműves tábor

2011 július 9-16.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség XVI. alkalommal szervezte meg Péterfalván az Ének-zene néptánc és kézműves tábort, melynek programjain 150 fiatal vett részt Magyarországról, Kárpátaljáról és Erdélyből.

A résztvevők kezdő és haladó szinten sajátították el a népi éneket, hangszeres népzenét, néptáncot.

Oktatási anyag: Somogy, Bukovina, Szilágyság

Oktatási szakok és oktatók voltak:

Népi hegedű: Pál István Szalonna (Magyar Állami Népi Együttes zenekarvezető, prímás)

Brácsa: Karacs Gyula (Magyar Állami Népi Együttes)

Nagybőgő: Pachert András (Galga Zenekar)

Cimbalom: Csemer Zsolt (Magyar Állami Népi Együttes)

Fúvós hangszer (pásztorfuvola, duda, klariné)t: Rónai Lajos (Podmaniczky AMI,  igazgatója)

Harmonika: Pál Lajos (Podmaniczky AMI, zenetanár)

Biky Ottó (Kerényi Gyula Múvelődési Iskola, igazgatója)

Citera: Nagy Gabriella Galgagyörki Ligeti Óvoda, zenevezető)

Népi ének, gyermekjáték: Pál Eszter (Zeneművészeti Szakközépiskola, ének és tánctanár)

Néptánc: Antal Dóra (Nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium, néptáncpedagógus

Antal Roland (Nyíregyházi Művészeti Középiskola és Kollégium, néptáncpedagógus)

Széphalmi-Tóth J. (Gödöllő Táncegyüttes, művészeti vezető)

Széphalmi Zoltán (Gödöllő Táncegyüttes)

Táncház-vezető: Huszti Beáta (Péterfalvi Művészeti Iskola, néptáncpedagógus)

Csűri Szebasztián (Péterfalvi Művészeti Iskola, néptáncpedagógus)

Kézműves foglalkozások és oktatók:

Szövés: Varga Judit (Nevetlenfalu, szövőasszony)

Csuhézás: Engi Ilona (Péterfalva)

Gyöngyfűzés: Kristofóri Gyöngyi (Técső, tanár)

Agyagozás: Homoki Gábor (Péterfalvi Művészeti Iskola, igazgató)

Nemezelés: F.Tóth Mária (Budapest)

A szakmai foglalkozások kulturális programokkal bővültek: A Kárpátaljai Magyar Drámai Színház vendégjátéka, IV. Kárpátaljai Népzene Néptánc Találkozó, Templomi Hangverseny a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia szervezésében.

Az egyhetes intenzív tábori program, záróműsorral, hajfonatversennyel fejeződött be, ahol mindenki bemutathatta a táborban tanultakat.

Pál Katalin (táborvezető)

XI. KÁRPÁTALJAI TERMÉSZETISMERETI  ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR

Helyszín:Salánki Középiskola

Időpont: 201. O7.18- 07. 25.

Táborvezető: Kohut Erzsébet

Részt vevők száma 55fő

MOTTÓ:

AMIT HALLOK-ELFELEJTEM

AMIT LÁTOK - ARRA EMLÉKSZEM

AMIT CSINÁLOK - AZT TUDOM IS

Kínai közmondás

Idén tizenegyedik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Természetvédelmi és Természetismereti Tábor, amelynek immár ötödik éve Salánk ad otthont. A tábor hagyományainkhoz híven azon kívül, hogy a résztvevők számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget nyújt, arra törekszik, hogy megismertetesse és megszerettethesse, közvetlen környezetünk természeti értékeit. Mindezt játékos formában, sok terepen végezhető feladatokkal

A tábor és a szakmai programok szervezésében részt vett Kohut Erzsébet, a tábor vezetője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológiatanára, Kun Zsuzsanna biológiatanár, a Csapi Széchenyi István Középiskola igazgatóhelyettese, Keresztyén Andrea, a Nagydobronyi Középiskola biológiatanára, Kész Barnabás történész, a helybeli középiskola pedagógusa, valamint a Debreceni Egyetem kárpátaljai születésű diákjai és a Rákóczi-főiskola volt hallgatói és jelenlegi gyakornokai.

Az eltelt 11 év alatt hagyományaink alakultak ki, amelyeket igyekszünk egyik évről a másikra fenntartani. Többek között ilyen a terepnapló vezetése és egy megadott  irodalmi mű részletéhez illusztráció készítése is. Ez évben a táborozók egy részletet hallgathattak meg Rachel Carson Néma tavasz című könyvéből, amelyhez képregényeket írtak-rajzoltak,

A táborlakók, a hét folyamán, számos túrán vettek részt,  megismerkedtek a Borzsa-folyó mentén húzódó természetvédelmi terület  természeti értékeivel, a Salánki Nagyerdő és Helmec-hegy növény- és állatvilágával gyógynövényeivel.

A csapatok az erdőben a szúnyogok vizsgálatával kezdték a hetet. Beszéltek a szúnyogok szokásairól, életmódjukról, morfológiai jellemzőiről, szaporodásukról. Ezután szúnyogszámlálás és gyűjtés következett, amelyeket a szúnyog „csaléteknek" kihelyezett bátrabb táborozók végtagjairól fogtak be, erre a célra elkészített szippantó eszközzel.

Folytatásként a Mindenki élőhely-határozója segítségével élőhely típusokat határoztak meg. Az élőhely értékelés után a Természetesség-mérő lap kitöltésével meghatározásra került, hogy a körülöttünk lévő táj növényzete mennyire természetes vagy leromlott.

A táborlakók a Salánk-környéki réteken kipróbálhatták a fűhálózást, a növényzeten élő ízeltlábúak gyűjtésének legáltalánosabb, és legegyszerűbb módját. Kipróbálhatták a futóbogarak elfogására használt egyik legismertebb módszert – a talajcsapdázást. Egyik este pedig éjjeli lepkék befogásával és vizsgálatával foglalkoztak.

A tábor már jellegzetes – mikroszkopizálás, boncolás, növény- és állathatározás – foglalkozásain kívül, idén újdonságként a Borzsa partján hidrobiológiai vizsgálatokat is végeztek a táborlakók. Itt hallhattak a Salánk-környéki szitakötők napszakos tevékenységéről, szaporodásáról, táplálkozásáról, lárváik felépítéséről. Kézi kaparóháló segítségével a folyó aljzatáról szitakötő lárvákat gyűjtöttek, amelyet majd a táborban sztereo mikroszkóppal vizsgáltak és határoztak meg fajuk szerint.

Az élővilág tanulmányozása mellett a résztvevők elsajátíthatták a térképészet alapjait, az iránytű és a tájoló használatát is, derült éjszaka – a csillagos eget vizsgálva – a csillagképek felismerését is gyakorolhatták.

A szakmai programok mellett természetesen a szórakozásra és a játékra is nyílt lehetőség. Esténként vetélkedőn, társasjátékon, drámajátékon lehetett részt venni. A tábor legnépszerűbb játékának ismét a fenolftalein háború bizonyult

Szabadidőben a táborlakók agyagozással, papíröntéssel, makramé, origami, képeslapok készítésével, lovaglással, íjászkodással foglalkoztak, esténként kellemes órákat töltöttek el a tábortűz mellett.

Utolsó nap következett a csapatok számára lefárasztóbb és legösszetettebb feladat, a terepfutás. A versenyzők térkép, tájoló, a megadott irányok és távolságok segítségével határozhatták meg a település környékén elhelyezett állomásokat, amelyeken mind szakmai és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk.

A záró esten a vetélkedők, versenyek és a terepnapló vezetésért kapott pontokat összesítve került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyen a helyezettek átvehették a KMPSZ, valamint a Dorcas Segélyszervezet ajándékcsomagjait.

Beregszász, 2011-08-01.
Kohut Erzsébet, táborvezető

Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor, Salánk, 2011

2011 július 11 és 26. között újra megrendeztük – immár 17. alkalommal - hagyományos történelmi jurtatáborunkat, melynek helyszíne és bázisa a Salánki Mikes Kelemen Középiskola tágas területe volt.  Az idén 40 gyermek érkezett hozzánk, szinte valamennyien Kárpátaljáról. Vidékünk minden magyarlakta régiója képviseltette magát, hiszen érkeztek gyerekek Aknaszlatináról, a nagyszőlősi, a munkácsi, a beregszászi és az ungvári járásból. Közöttük voltak a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tantárgyi vetélkedőinek a győztesei és helyezettei is. Több táborlakó már 3-4. alkalommal vett részt a tábor munkájában, de a gyerekek többsége az idén az alsóbb korosztályból, a 11-12 évesek közül került ki. A felnőtteken kívül a beregszászi főiskola 6 hallgatója ügyelt fel a gyerekekre, akik kötelező pedagógiai gyakorlatukat töltötték nálunk. Összesen mintegy 70 főt számolt a tábor. A résztvevők jurtákban és nagy katonai sátrakban laktak, nem számítva a kisebb sátrakat. A táborozók mindennapjainak nagy részét a kézműves-foglalkozások tették ki. A Békéscsabai Történelmi Íjászkör tagjai Szedlják István vezetésével bőrdíszművességre és ötvösségre tanították a gyerekeket, és a Salánki Íjászkör tagjaival együtt íjászbemutatókat tartottak. Ők már évek óta rendszeresen kijárnak hozzánk, a tábor nélkülözhetetlen pilléreinek számítanak. Nagy népszerűségnek örvendett az íjászat, amelyet ifjabb Kohut Attila oktatott ifj. Kész Barna segítségével. Ferki Julianna a nemezelésre, a helybéli Kalanics Éva tanárnő pedig gyöngyfűzésre tanította a gyerekeket, s a gyerekek az ő irányításával állították elő a lószőrből, fonalakból és csuhéból készült különféle játékokat, ékszereket. Ifjabb Hídi Endre nagydobronyi keramikus a fazekasmesterség fortélyaival ismertette meg a résztvevőket. Az erdélyi Szabó Zoltán fafaragást oktatott, a kopjafa- és pásztorbotfaragás hagyományos motívumait mutatta be. Kalanics Béla salánki bodnármester fa- és szarufaragással foglalkozott, ezenkívül a karikásostor használatát leshették el tőle a vállalkozóbb szelleműek. A főiskola tanára, Kész Margit a hiedelmekről, a népi vallásosságról tartott előadást és lányával, Rékával együtt népdalokra, népmesékre tanította az érdeklődőket. Jómagam történelmi előadásokat tartottam és a lovagoltatásért feleltem. A gyerekek naponta lovagolhattak a nagy lovakon vagy az ifj. Harangozó Miklós csepei görög katolikus parochustól kölcsönkapott két póni valamelyikén. A kisebbek körében nagy népszerűségnek örvendett a tábor kabalája, Boriska, a gyimesi racka juh. Esténként a tábortűz körül gyűltünk össze beszélgetni, énekelni és táltosdobok hangját hallgatni. Idén két alkalommal tartottunk bemutatókkal fűszerezett nyílt napot, amikor is vendégül láttuk a Clevelandi Regős Csapat magyar származású amerikai fiataljait, valamint a KMPSZ Kölcsey Nyári Akadémiájának magyar és történelem szakos tanárait. Ez évben a magyar történelem korszakai közül kiemelt figyelmet fordítottunk a Rákóczi-szabadságharc korának. Nagy hangsúlyt fektettünk a rend és a tisztaság fenntartására. Reggelente a táborozók összeszedték a szemetet, majd tisztálkodni mentek. A gyerekek csapatokba voltak osztva, s nevelőik vezetésével felváltva látogatták a foglalkozásokat. A tábor munkáját a KMPSZ, a Szülőföld Alap és a Rákóczi Szövetség támogatta, ezenkívül a magyarországi anyagbeszerzéshez hozzájárult a Sárkány Lovagrend és a Szent György Lovagrend is. Úgy véljük, idei táborunk is sikeres volt, és a gyermekeink aktív pihenésének biztosítása mellett hozzájárultunk történelmi ismereteik elmélyítéséhez és nemzeti identitástudatuk erősítéséhez.

Salánk, 2011. július 26.

Kész Barnabás táborvezető

Anyanyelvi Irka Tábor, Rahó 2011

2011. július 24. – 2011. július 30. között a KMPSZ hagyományos Anyanyelvi Irka Táborában töltődhettek fel a felső-Tisza-vidéki magyar gyökerekkel rendelkező gyerekek. Idén Rahón és Terebesfehérpatakon szerveztük meg a tábort.  A tanárokon kívül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatói foglalkoztak a gyerekekkel. Rahón a plébánián, Terebesfehérpatakon pedig a magyar közösségi teremben játszottak, énekeltek, kézműveskedtek, magyarságukban gyarapodtak a gyerekek.

Különösen nagy élményt jelentett ez a néhány nap a terebesfehérpataki szülőknek és nagyszülőknek, ahol néhány éve nem volt anyanyelvi tábor. Az újrainduló mozgalom mellé állt az egész kis magyar közösség, s a zárófoglalkozáson őszinte szavakkal köszönték meg a tanárok és diákok munkáját.

Augusztus elsejétől Beregszászon folytatódik a szórványvidék gyerekeinek a tábora. Szolyváról, Rahóról, Fancsikáról, Terebesfehérpatakról, Fancsikáról, Bakosról jöttek a gyerekek, hogy beregszászi kortársaikkal együtt nyaralva gyakorolják őseik nyelvét.

XIV. ABACUS MATEMATIKATÁBOR

A matematikatábor célja: a matematika iránt érdeklődő gyerekek üdültetése, tehetséggondozása, az iskolai tananyagból kimaradt, viszont a versenyekhez elengedhetetlen fejezetek áttekintése, játszva tanítása, a matematika megszerettetése.

Talán meglepő a számozás, hogy tavaly még csak a 12. táborról számoltam be, ebben az évben viszont már a XIV. Abacus Matematikatábort szerveztük meg. Felhívták a figyelmemet, hogy valószínűleg kihagytuk a legelső tábort, amit 1998-ban Balázsi Borbála a Beregszászi Magyar Gimnáziumban a középiskolások számára szervezett.

Ebben az évben is, az utóbbi évek hagyományát követve a táborban a 3. osztályt befejező gyerekektől az érettségizőkig minden korosztály képviseltette magát. Ezek az osztályok vehetnek részt a KMPSZ által szervezett matematikaversenyeken: a Terebesi Viktor Emlékversenyen, a Zrínyi Ilona Matematikaversenyen és a Gordiusz Matematikai Tesztversenyen. A Pedagógusszövetség az idén is biztosította az ingyenes táborozást a felsorolt versenyek azon győzteseinek, akik nem éltek a magyarországi üdülés lehetőségével, míg a második helyezetteknek idén is csak fél árat kellett fizetniük. Sajnos a pályázati döntések késedelme miatt a tábori hozzájárulás mértékének csökkentése nem jutott el a szülőkhöz.

Ebben az évben a matematikatáborral egy időben és egyszerre szervezte a Géniusz Alapítvány az 1. Jankovics Mária Képzőművészeti Tábort. A két tábor jól kiegészítette egymást. Mi szokás szerint szintfelmérő teszttel kezdtük a hetet, hogy olyan csoportokat alakítsunk ki, ahol a gyerekek azonos alapokról indulva gyarapíthatják tudásukat. A tesztek alapján ebben az évben a táborozó gyerekek négy csoportban dolgoztak. Külön kiemelném a derceni Horváth Krisztofert, aki 100%-os tesztet írt. Újra meggyőződtünk arról, hogy nyáron, tábori körülmények között a 10-14 fős csoportok az ideálisak, ebben az esetben, tud az előadó mindenkire odafigyelni. A napi időbeosztáson sem változtattunk, amit a képzőművészeti tábor is elfogadott és a tapasztalatok alapján jónak is tartott: délelőtt kétszer másfél óra matematikai foglakozás, ebéd után egyórás ismeretterjesztő előadás, majd szabadidős programok és zárásként az elmaradhatatlan filmvetítés. Újra megtapasztaltuk a viszontlátás örömét, a táborlakóink majdnem fele jó ismerősként fogadta egymást.

Bagu Géza, a Bátyúi Középiskola tanára, Még egyszer a játékelméletről és Kudlotyák Csaba, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára, Gráfok című előadása a tavalyi kérések alapján került ismét a programba. Az idei Nemzetközi Magyar Matematikaverseny egyik feladata adta az ötletet volt táborozónknak, Kulin Júliának, az ELTE matematikus szakos hallgatójának, hogy a teleszkopikus összegeket iktassuk be a tábor programjába. Az ez évi programból sem lehetett kihagyni az emelt szintű feladatokat. A statisztikai adatok alapján még mindig a paraméteres egyenletek és egyenlőtlenségek az egyik legnehezebb témakör, melyet Szilágyi Lajos, a Vári Középiskola tanára, próbált meg a 3. és 4. csoport számára érthetővé tenni. A száraz matematikát színesítette Veres Erika, az UNE végzős hallgatója, a keresztrejtvény matematikájával, és Szemere Gábor, az Óbudai Waldorf Iskola tanára, hexaflexagon barkácsállataival. Örömteli, hogy ebben az évben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola matematika szakán végzettek közül Jakab Géza, a Beregszászi Magyar Gimnázium tanára, tartott előadást a táborlakóknak.

A délutáni előadásokat a hagyományoknak megfelelően az év aktualitásaihoz kötöttük. Ezért került a programba Liszt Ferenc élete és ízelítő a munkásságából, valamint a képzőművészeti tábor névadójának, Jankovics Máriának a bemutatása. Jó volt látni és hallgatni Popovics Bélát, a Munkácsi Szent István Líceum tanárát, aki Liszt Ferenc emberi nagyságát, önfeláldozását domborította ki. Míg Jankovics Máriáról volt munkatársa, Punykó Mária, az Irka folyóirat szerkesztője beszélt szeretettel. Az önkéntesség évére szerettük volna felhívni a figyelmet Hadnagy István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárának ökológiai előadásával: „Hogyan tehetünk mi is a Föld megmentéséért néhány egyszerű önkéntes cselekedettel?”. Beregszászi István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola informatikatanárának Számítógépes grafika előadása is azt igazolta, hogy a művészet és a matematika szoros kapcsolatban áll egymással.

A délutáni szabadidős programjaink a szokásos menetrend szerint zajlottak: táblás játékok és azok versenye, számítógépes játékok és azok versenye, kártyajátékok és azok versenye, ördöglakat, logigrafika, sudoku, asztalitenisz, biliárd, foci, kézilabda, filmvetítés. Ebben az évben a képzőművészeti tábornak köszönhetően a matematika iránt érdeklődők több kézműves foglalkozásba is bekapcsolódhattak. Az eddig is programba iktatott gyöngyfűzés, gyöngyszövés, origami, fonalgrafika mellett kipróbálhatták Kalanics Éva útmutatásai alapján az ikebana készítést és korongozhattak ifj. Hidi Endrével.

A városi akadályversenyt idén Ungváron szerveztük. Különös élményt jelentett a tanulóknak a megyeszékhely történelmi belvárosának felfedezése. Még az Ungvárról érkezett táborozókat is sikerült olyan feladat elé állítani, amire ők is rácsodálkoztak. A sokszínű pólók a járókelők figyelmét is felkeltették.

Mint minden évben, a tábort vetélkedővel zártuk. Itt felelevenítettük a hét eseményeit, megismételtük a legfontosabb ismereteket, megjutalmaztuk a versenyeink győzteseit. A gyerekek visszajelzései alapján a tábor valóban hasznos kikapcsolódás volt számukra, így célját elérte. Köszönetet mondunk érte a KMPSZ-nek a szervezésért és a Bethlen Gábor Alapnak az anyagi támogatásért, és a táborozókat idézve, reméljük jövőre is találkozhatunk.

Táborvezető: Kulin Judit

2011. augusztus 3. szerda 08:49
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It