facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Táborok 2010

Abacus matematika tábor Helyszín: Beregszász, a II. RF KMF Kölcsey SzakkollégiumaIdőpont: 2010.08.02.– 2010.08.07.Résztvevők száma: 42Előadók: 12Nevelők száma: 3 fő.Egészségügyi ellátás: 1 fő.A matem...

Abacus matematika tábor

Helyszín: Beregszász, a II. RF KMF Kölcsey Szakkollégiuma
Időpont: 2010.08.02.– 2010.08.07.
Résztvevők száma: 42
Előadók: 12
Nevelők száma: 3 fő.
Egészségügyi ellátás: 1 fő.

A matematika tábor célja: a matematika iránt érdeklődő gyerekek üdültetése, tehetséggondozása, az iskolai tananyagból kimaradt, viszont a versenyekhez elengedhetetlen fejezetek áttekintése, játszva tanítása, a matematika megszerettetése.

Idén 12. alkalommal szervezte meg a Kárpátaljai Pedagógus Szövetség az ifjú matematikusok Abacus táborát. A tábor lakói az általános iskola és a középiskola minden korosztályát képviselték a 4. osztálytól 12.–ig. Idén a KMPSZ által szervezett Terebesi Viktor emlékverseny, illetve a szervezett által támogatott Zrínyi Ilona és Gordiusz matematika versenyek első helyezettjei ingyen, a második és harmadik helyezettjei pedig kedvezménnyel vehettek részt a tábor életében. A gyerekeket szintfelmérő tesztek alapján bontottuk csoportokra, hogy mindenki a már tanult témakörökben saját képességeinek megfelelően fejlődhessen. Ebben az évben a KMPSZ sajnos nem kapott anyagi támogatást, így a nem nyertes tanulóknak a teljes költséget, 560 hrivnyát kellett fizetni, ami a kárpátaljai családok költségvetését jelentősen megterhelte, aminek az lett az eredménye, hogy a tavalyi évhez képest kevesebb jelentkező volt.

A tábor szerkezetén, napi beosztásán nem változtattunk. Úgy érzem, ez az időbeosztás mindenkinek megfelel: délelőtt kötelező matematikai foglakozásokat tartunk, ebéd után ismeretterjesztő előadást hallgat mindenki, majd szabadidős programok következnek és a napot a táborlakók által választott filmmel zárjuk. Örömmel töltött el, hogy a már ecsetelt nehézségek ellenére is több testvérpár is ott volt a táborozók között. A visszatérő táborozók (Nagy Flóra Boglárka ötödször, Szanyi Barbara hatodszor, Baksa János és Sterr Gabriella hetedszer, Erdős Georgina és Kohut Gergely nyolcadszor volt táborozó) észrevételeit figyelembe véve állítottam össze az előzetes jövő évi programot is.

A középiskolások, az érettségi előtt állók, azaz a 4. csoport számára a matematikai foglakozások témáit az emelt szintű érettségihez próbáltuk igazítani, különös tekintettel a követelményekre. Mivel a magyar iskolák végzőseit a magyarországi továbbtanulásra is fel kell készíteni, ezért került a foglakozások közé a gráfelmélet, ez ugyanis teljesen kimarad az ukrajnai tanmenetből. Szerettük volna, hogy a táborlakók elmélyüljenek és ráérezzenek a geogebrában rejlő lehetőségekre, ezért ez a téma mind a 4., mind a 3. csoportban is beterveztük. A 4. téma a tavaly tanultakra alapozva próbált rámutatni a program adta lehetőségekre, míg a 3. csoport csak ismerkedett a főbb menüpontokkal.

Az általános iskolások témái inkább követik az iskolai tananyagot. Itt viszont az előadók a tankönyvekben előforduló feladatoktól eltérő megfogalmazásokra fektették a hangsúlyt és játékos együttgondolkozásra, problémafelvetésre, továbbgondolásra inspirálták a gyerekeket. Ilyen pozitív példa a gyerekek számára az egykori táborozó ifj. Kohut Attila és Vidnyánszky Zoltán, aki most már vissza-visszatérő előadónak számít. Dicséretes az is, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola volt és jelenlegi hallgatói, olyanok, mint Tari Erika vagy Pecsora Sándor, is vállaltak előadást, ami szintén jó példával szolgál a gyerekeknek.

A délutáni programokat a tábor szellemének, hagyományainak megfelelően szerveztük meg. Az általános előadások témáját ebben az évben a főiskola rendezvényeire építettük. Ebben az évben került a főiskola falaira a magyarországi konzulátus közvetítésével az „Álmok álmodói – világra szóló magyarok” kiállítás néhány posztere, ezért fontosnak tartottuk ezen híres magyarokat „közelebb hozni” a tábor lakókhoz. Ifj. Kohut Attila rövid matematika-történeti előadásban összefoglalta a híresebb magyar matematikusok és fizikusok életét, munkásságát, néhány anekdotával fűszerezve. Kulin Ágnes a kárpátaljai festőiskoláról tartott előadást, miután a tábor résztvevői megtekintették a Kárpátaljai Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának főiskolán megrendezett tárlatát. Ezt a napot teljesen a művészetnek szenteltük, és a szegedi Cuháré Együttes vezette táncházzal zártuk.

Már nem maradhat ki a programok közül a trikóbatikolás sem. Itt a délelőtti foglakozásoknak megfelelő csoportok trikójukat más-más színűre festik az együvé tartozás jeleként. Bővítettük a kézműves foglakozások palettáját is. A tavaly elkezdett gyöngyfűzést és a makramét, a gyöngyszövéssel és a fonal grafikával bővítettük. Az éven az üvegfestés maradt el eszközhiány miatt. Természetesen, ezek inkább a lányok kedvelt tevékenységei voltak. A fiúkat a számítógépes terem kötötte le. Kénytelenek voltunk limitálni a gépek előtt eltöltött időt, sőt kötelezni a kisebb fiúkat a sportrendezvényeken való részvételre. Ebben az évben a beregszászi 6-os számú általános iskola sporttermében rendeztünk foci és kosárlabda foglakozást.

A hagyományos városi akadályversenyt ebben az évben sikerült a terveinknek megfelelően levezetni. Técsőre utaztunk. Útba ejtettük Csetfalvát, hogy a táborozóknak módjuk legyen összehasonlítani Kárpátalja két legrégebbi református templomának festett kazettás mennyezetét. Az akadályverseny pozitív minősítését az egyik táborozó szavaival így értékelhetjük: „milyen kicsi ez a Técső, túl rövid lett a verseny, másfél óra alatt teljesítettük a távot”. A gyerekek történelmi tájékozottságát Borbély Ibolya nyugalmazott matematika tanár is bővítette, ismertette a táborozókkal a vidék mondáit, történelmi eseményeit.

A szokásos versenyeink iránt egyre nagyobb az érdeklődés, de az idén az újdonság ereje miatt a billiárd és a póker verseny vonzotta leginkább a gyerekeket. A hagyományos táborzáró vetélkedőn az egyéni győzteseket és a csapatversenyek győzteseit is jutalmaztuk égy kis édességgel.

A gyerekek mozgásigényét foci és asztaliteniszezéssel elégítettük ki.

A napokat japán-keresztrejtvény és szudoku fejtéssel, és a filmklub ajánlatából a táborozók választása alapján vetített filmekkel zártuk.

Úgy érzem, a gyerekek elégedetten tértek haza. A körülményekkel, az elszállásolással és az étkeztetéssel szemben semmilyen kifogás nem merült fel. A tábor a célját elérte, a gyerekek hasznos ismeretekkel gazdagodva, új baráti kapcsolatokkal távoztak. A tábor létjogosultságát és hasznosságát a gyerekek állandó visszajelzései és a visszatérő táborlakók magas száma is igazolja.

Sajnálatos, hogy a támogatás nagysága egyre kisebb és nem arányos az idén sem. Kérnénk a döntéshozó szervek nagyobb odafigyelését a támogatási pénzek elosztásánál, mivel az Abacus tábor szerintünk egyedülálló célokat valósít meg már 13. éve rendszeresen.

Táborvezető: Kulin Judit

Természetismereti és Természetvédelmi Tábor

Ez évben már tizedik alkalommal került megrendezésre a Természetismereti és Természetvédelmi Tábor a KMPSZ szervezésében. Az első Természetismereti és Természetvédelmi Tábort 2000-ben szerveztük meg a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum területén, 2007-től Salánk ad otthont a tábornak.

Amikor a tábor szervezésének igénye megfogalmazódott bennünk, az azon a tapasztalaton alapult,  hogy a tanórák nem alkalmasak arra, hogy megtanítsuk a természetet ismerve látni, a természetben  zajló folyamatokat, összefüggéseket láttatni, a bennünket körülvevő élővilágot olyan egységes egésznek bemutatni, amely meghatározott törvényszerűségek szerint működik. A szülők és a tanulók részéről is felmerült az igény a játszva történő ismeretszerzés újszerű formája iránt. Az alábbi okokból kifolyólag jutottunk arra az elhatározásra, hogy egy nyári tábor keretén belül megpróbáljuk a lehetetlent: felkelteni a gyerekeknek a természet megismerésére irányuló érdeklődését. A tapasztalat az, hogy a falusi gyerekek is eltávolodtak a természettől, újra meg kell tanulniuk meglátni a bennünket körülvevő szépet, személyes kapcsolatot kialakítani vele. Ha valamit ismerünk, akkor megszeretjük azt, és akkor tudunk róla gondoskodni, illetve vigyázni rá, akkor érint meg a sorsa, ha van vele kapcsolatunk, ha érzelmi szálak kötnek hozzá. Tehát a tábor egyik feladata ezt a kapcsolatot újra kialakítani, a közvetlen tapasztalatszerzésen keresztül újfajta élményhez juttatni a gyerekeket.

A tábor célja a szórakoztatáson kívül a játszva tanulás, a természet megismertetése és megszerettetése, közvetlen környezetünk természeti értékeinek megismerése.

Hagyományainkhoz híven idei táborunkban is vezettek a gyerekek terepnaplót, s mivel egy időben került sor a természetismereti és a hagyományőrző tábor megrendezésére, programunkat úgy alakítottuk, hogy kapcsolódjék a hagyományőrzéshez. Például a táborlakók megismerkedtek a címervirágokkal, a Bourbon liliommal, a skót szamárbogánccsal, a japán címerben található krizantémmal stb. Nagy érdeklődés kísérte a gyógynövény-és fűszerismereti foglalkozásokat, a papíröntést. A gyakorlatban is kipróbáltuk a fűszernövények felhasználásának módjait, ugyanis mézeskalácsot is sütöttek a táborlakók.

Elmaradhatatlan a természetismereti táborban a mikroszkóp-használat, a boncolás. Olyan lehetőségekhez is jutnak a táborban a gyerekek, melyek az iskolai oktatás során nem valósíthatók meg.

Nagy szerepet kaptak a tábor életében a környezetismereti játékok, melyek az érzékszervek használatán alapultak, illetve fejlesztették azokat.

Az idei táborban is nagy sikert aratott a fenolftalein-háború, az állat,-növénynév háború és a tábort záró izgalmas vetélkedő.

Anyanyelvi Irka Tábor a Felső-Tisza-vidéken

1995-ben szervezte meg első anyanyelvi táborát az Irka és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség. Amíg az anyagi források lehetővé tették, két turnusban bonyolítottuk le a tábort: a Felső-Tisza-vidéken és Szolyván volt az első hét, a második pedig Beregszászon.

A források csökkenése miatt idén csak a rahói, kőrösmezői, illetve a szvidoveci gyerekek számára szerveztünk egyhetes anyanyelvi tábort. A táborban több mint 60 általános iskolás korú gyerek vett részt.

Augusztus 8 – 14 között foglalkoztak Ádám Erzsébet, Gergely Éva, az Irka szerkesztői és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diákjai a magyar nyelv, a magyar kultúra iránt érdeklődő gyerekekkel a római katolikus plébánián és az iskolában. Elsősorban magyar népdalokra, népi gyermekjátékokra tanították a gyerekeket, s mindennap volt kézműves foglalkozás, amely jó lehetőséget kínált a magyar nyelv gyakorlására, a szókincs gyarapítására. Termésképet készítettünk, origamiztunk, gyurmáztunk, képeslapot, névjegyet készítettünk. Az egyik legérdekesebb kézműves foglalkozás a Tisza-parton gyűjtött kavicsok festése volt. Megismerkedtek a táborozók a magyar népi tánc elemeivel, s a rahói gyerekek az egy hét alatt betanultak egy kisebb színdarabot is.

A nevelők igyekeztek, hogy játszva, vidám hangulatban, észrevétlenül tanítsák a gyerekeket, javítsák nyelvhelyességi hibáikat. A nyelvművelés, szókincsgyarapítás mellett a tábor egyik fő célja a magyarságismeret bővítése, az azonosságtudat kialakítása és elmélyítése volt.

Szerepelt a programban közös kirándulás is, melynek során a helyi gyerekek megmutathatták csodálatos szülőföldjüket.

Jó alkalom volt ez az együttlét arra is, hogy a főiskola diákjai találkozzanak az ottani tanárokkal, megismerjék a szórvány-oktatás gyakorlati oldalát, annak szépségeit és gondjait.

A tábor végeztével a gyerekek a rahói és a kőrösmezői római katolikus templomban mutatták be, mit tanultak az egy hét alatt.

2010. szeptember 3. péntek 08:46
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It