facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Taborok 2002

II. Természetvédelmi és természetismereti tábor Időpont: 2002. július 7-13. Helyszín: Nagydobronyi erdészet területe Táborvezető: Kohut Erzsébet 2002. július 7-13 között a KMPSZ szervezésében...

II. Természetvédelmi és természetismereti tábor

Időpont: 2002. július 7-13.

Helyszín: Nagydobronyi erdészet területe

Táborvezető: Kohut Erzsébet

2002. július 7-13 között a KMPSZ szervezésében már másodszor került megrendezésre a Nagydobronyi természetvédelmi és természetismereti tábor. A tábor munkájában ez évben 40 diák és 4 nevelőtanár vett részt. A 40 tanuló közül 7 jutalomtáborozásban vett részt, mivel a KMPSZ által szervezett biológia, kémia és földrajz vetélkedőkön második, harmadik helyezést értek el.

Ukrajnában a biológia oktatása a rendszerváltás óta változásokon ment keresztül, új tankönyvek jelentek meg, amelyeknek a többsége nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az előző évek gyakorlatát követve a tanterv lineárisan épül fel. A hatodik osztályban növénytant tanulnak, a hetedik osztályban a zoológiával, a nyolcadik, kilencedik osztályokban az ember anatómiájával ismerkednek meg a tanulók. Az ökológiával kapcsolatos alapfogalmak megismerésére mind a hatodikos, mind a hetedikes tanmenettervben kevés óra jut. A tanterv sajátosságainak köszönhetően a diákok az élővilágot nem tekintik egységes egésznek, amely meghatározott törvényszerűségek szerint működik, sokkal inkább egymás mellett élő szervezetek összességeként szemlélik azt. Ebből fakadóan a tanórák nem alkalmasak arra, hogy megtanítsuk a természetet ismerve látni, az összefüggéseket láttatni, a környezetbarát szemléletet kialakítani. Másodsorban a szülők és a tanulók részéről felmerülő természetes érdeklődés a játszva történő ismeretszerzés ilyen formája iránt. Az alábbi okokból kifolyólag jutottunk arra az elhatározásra, hogy egy nyári tábor keretén belül megpróbáljuk legalább részben pótolni a hiányosságokat, felkelteni és fenntartani a gyerekek, a természet megismerésére irányuló érdeklődést. A tábor alatt kísérletet teszünk arra, hogy minél több növény- és állatfajt ismerjenek meg természetes élőhelyén, olyan új fogalmakkal ismertetjük meg őket, mint környezetvédelem, természetvédelem, élőhely, társulás, biom, bioszféra, életforma.

A tábor munkájának rövid ismertetése:

Az első nap folyamán ismerkedési és csoportalakító játékok segítségével kialakultak a csapatok, amelyek az elkövetkező napokon együtt dolgoztak. Nevet választottak maguknak, emblémát készítettek. Minden csapat kapott egy-egy térképet, amelyen az a terület volt feltüntetve, amelyet a hét folyamán jártak be. Kaptak egy rövid ismertetőt a társulásokról és élőhelytípusokról: vízi élőhelyről, gyomnövényzetről, ligeterdőkről és az életformákról.

Négy délelőtt négy különböző élőhely növény- és állatvilágával ismerkedtek meg a táborozók. A populáció, társulás, biom, bioszféra fogalmak magyarázatára, a populációk közötti kölcsönhatások, az erdő, mint a legösszetettebb társulás bemutatására került sor a természetben.

A belga BISEL módszer segítségével vízvizsgálatot végeztünk, megállapítottuk, hogy a vizsgált víz közepesen szennyezett. Ennek kapcsán megtanulták az eutrofizáció, a szukcesszió fogalmakat.

Minden élőhelyen gyűjtöttek herbáriumot, amelyeknek a meghatározására a délutáni foglalkozásokon került sor (csak a leggyakoribb fajokat gyűjtöttük be). Számos kétéltű, (kecskebéka, vöröshasú unka, tavi béka, erdei béka), hüllő (vízi sikló, fürge gyík, vöröshátú  fürge gyík) rovar (nyárfalevelész, bodobács, szitakötő, sáska, szöcske, számtalan lepkefaj stb) faj megfigyelésére nyílt alkalmunk.

A délután folyamán a reggel tanultak begyakorlására került sor játékos tesztek, rajzos feladatlapok segítségével. Ezeken kívül kézműves foglalkozásokon vehetnek részt: agyagozással, rongybaba-készítéssel, képeslaprajzolással töltötték hasznosan az idejüket. Esténként filmvetítésre került sor. Pénteken elkészültek a szemétszobrok és a plakátok. (A szemétszobrok elkészítéséhez az erdőn gyűjtött szemetet használták fel a gyerekek.

A gyerekek motiváltságát a fabatkák osztásával biztosítottuk. A hét folyamán minden gyerek gyűjthetett és gyűjtött fabatkát, olyan arányban, amilyen arányban részt vett a tábor munkájában: feladatok megoldása, plakátfestés stb.

Szombaton került sor az egész napos versenyre. A verseny első része bejárt élőhelyeken zajlott. A térképen feltüntetett hat állomáson különböző feladatokat kaptak, amelyek mindenesetben kapcsolódtak az előző napokban tanultakhoz. A verseny befejező részére az iskolában került sor (a verseny feladatai mellékelve). A zsűri értékelte a szemétszobrokat és a plakátokat, összegezte a verseny eredményeit, amelynek eredményeként kialakultak a helyezések. Az eredményhirdetést követően került sor a fabatkavásárra, amelyen a fabatkák értékének megfelelően elkeltek az ajándékok. Az ajándékok között szerepeltek azok a játékok, amelyekkel a hét folyamán játszottak a gyerekek.

Befejezésként disco és tábortűz mellett, kinek-kinek kívánsága szerint zártuk a tábort.

A tábor úgy szakmailag, mint emberileg elérte a célját: a gyerekek nemcsak hasznos információkkal, de baráti kapcsolatokkal is gazdagabban térhettek haza.


 

Angol nyelvű bibliatábor

Időpont: 2002. augusztus 4-9,

Helyszín: Beregszászi Magyar Gimnázium

Táborvezető: Csizmár Sarolta

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség idén kilencedik alkalommal szervezte meg az angol nyelvű bibliatábort kárpátaljai tanulók, illetve főiskolai diákok részére.

Az idei tábor abban különbözött az előzőektől, hogy a rendezvény programjába délutánonként bekapcsolódtak azok az angol szakos tanárok, akik a Kölcsey Nyári Akadémia keretében továbbképzésen vettek részt.

A foglalkozásokat 106 tanuló látogatta Kárpátalja valamennyi járásából, ahol magyar iskolák működnek. Négy oktató tanár Angliából, négy Budapestről, illetve egy Kárpátaljáról érkezett. A tanulókat és főiskolásokat kilenc csoportba osztottuk be a tudásszintjüknek megfelelően.

A foglalkozások 8.30-18.30 között zajlottak.

Az oktató tanárok a Bibliát használták tankönyvnek, ebből vették az olvasmányokat, ezeket a történeteket dolgozták föl.

A tábor nagy népszerűségnek örvend, hiszen fő célja a beszédkészség, szókincs fejlesztése, illetve a tanórákon szerzett passzív szókincs aktivizálása. Nagyon fontos a tanulók számára, hogy itthon hallják az igazi angol nyelvet az anyanyelvi tanároktól.

A nyelvtanulás fontos részét kepézték a délutáni foglalkozások, amikor a mindennapi élet szavait, kifejezéseit gyakorolták, illetve azok a beszélgetések, amelyeken az angol tanárok hazájuk történelmét, hagyományait, népszokásait, az ott élő emberek életvitelét mutatták be.

Pedagógia szempontból elemezve fontos szerepet játszott a tábor sikerében az, hogy a tanárok játékosan, humorosan oktattak, bevonva a tanulókat a feladatok megoldásába.

Meg kell említeni a sok éneklést és fülbemászó dallamokat, amelyek szintén emelték a színvonalát a rendezvénynek, és azt, hogy a tanulók játszva és jókedvvel tanultak.

 


 

 

Ének-, zene-, néptánc- és kézműves tábor

A tábor időpontja: 2002. június 29 – július 7.

Helyszín: Tiszapéterfalvi Sporttelep

Az idei tábor volt a legnépesebb, és örömünkre az érdeklődés egyre nő.

A táborozók 80%-a visszajáró. Korosztály: 8 éves a legkisebb, felső korhatár nincs.

A táborban néptáncot, hangszeres népzenét, népdalt és gyermekjátékokat oktattak magyarországi előadók.

A hangszeres zenét (hegedű, brácsa, bőgő, cimbalom) a Magyar Állami Népi Együttes zenekara, valamint a Galga zenekar tanította.

A táncokat (somogyi, széki, galgamenti) ifj. Rónai Lajos, Kósa Tünde, valamint Kiss Zsuzsanna és Lévai Péter, a Budapesti Táncművészeti Főiskola tanárai oktatták.

Kárpátalján gyűjtött népdalokról tartott előadást Német István, a MTA Zenetudományi Intézetének munkatársa.

Gyakorlati foglalkozásokat tartott Vakler Anna, a Vass Lajos Társaság elnökségi tagja.

A kézműves foglalkozásokat helyi mesteremberek tartották.

Az előadások: délelőtt tánc- és hangszeres oktatás, délután elméleti foglalkozások, gyermekjáték-oktatás és kézművesség, este táncház.

A tábor végén a falubeliek nagy érdeklődéssel várják a már hagyománynak számító táborozó műsort, ahol mindenki bemutathatja, amit a hét folyamán tanult, valamint a hajfonat-készítő versenyt.

Az idei műsor, kopjafaállítással és tábortűzzel zárult. 

 

 

2010. február 7. vasárnap 19:56
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It