facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

KMPSz táborok - 2013

Péterfalvi Ének-Zene, Néptánc-és Kézműves Tábor - 2013   Anyanyelvi Irka Tábor Tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a pedagógusszövetség az Irka tábort. Idén...

Péterfalvi Ének-Zene, Néptánc-és Kézműves Tábor - 2013


Anyanyelvi Irka Tábor

Tizennyolcadik alkalommal szervezte meg a pedagógusszövetség az Irka tábort. Idén huszti, nagybocskói, ungvári, szolyvai és beregszászi gyerekek töltöttek egy felejthetetlen hetet Beregszászban. Számos népdallal, gyermekjátékkal, a kézműves foglalkozásokon tanult ismerettel feltarisznyázva térhettek haza a szórványvidékről érkezett gyerekek.


Abakusz matematika tábor 2013

A matematikatábor célja: a matematika iránt érdeklődő gyerekek üdültetése, tehetséggondozása, az iskolai tananyagból kimaradt, viszont a versenyekhez elengedhetetlen fejezetek áttekintése, játszva tanítása, a matematika megszerettetése.

Idén a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a tavalyi elvi szempontok figyelembe vételével hirdette meg a tábort. Meghívást kaptak a kárpátaljai magyar nyelvű matematika-, informatika- és kémiaversenyeken jó helyezést elért diákok; a KMPSz által szervezett Geőcze Zoárd, Gordiusz, Szedlák Ferenc, Terebesi Viktor és Zrínyi Ilona Matematikaverseny, továbbá az informatika- és kémiavetélkedő első tíz helyezettje kapott meghívást. A részvételi díj számukra 40 vagy 80 hrivnya volt. Ebben az évben a versenyek 10-20. helyezettjei is kedvezményesen jelentkezhettek, nekik 120 hrivnya hozzájárulást kellett fizetni. Teljes részvételi díj kifizétésével minden érdeklődő előtt nyitva állt a tábor. Sajnos még mindig akadnak felelőtlen tanulók, akik az előzetes helyfoglalás után nem veszik igénybe a kedvezményüket, nem jelennek meg a táborban, így más gyerek elől veszik el a helyet.

A matematika az a tantárgy, ami a folytonosságra épül. Örültünk, hogy ebben az évben 3. és 4. osztályos tanulók is jelentkeztek, így egyre több korosztályhoz tudtuk közelebb hozni a matematikát. A gyerekek létszáma is növekedett a tavalyi évhez képest.

A tábor programja a korábbi években megszokott és bevált menetrend szerint állt össze. Hétfőn a diákok megérkezése és a tábor megnyitója után szintfelmérő tesztet írtak a résztvevők, mely alapján öt csoportba osztottuk őket. A további napok minden délelőttjén (csütörtököt leszámítva), öt csoportra bontva foglalkoztunk matematikával, két 90 perces óra keretén belül. Fontosnak tartjuk a kis létszámú csoportokat, mert a gyerekek alapismerete nagyon széles skálán mozog, és szeretnénk, ha minden gyerek igénye szerint kapná meg az új információkat. Reméljük, hogy a következő években is sikerül biztosítani az anyagi és személyi feltételeket ahhoz, hogy kis létszámú csoportokkal dolgozhassunk.

A délelőtti foglalkozásokat Bátyi András, Bagu Géza, Parászka Emil, Veres Erika Kárpátalja matematikatanárai, Estélyi István,  egyetem kutató, Kulin Júlia, a Szegedi Egyetem doktori iskolájának PhD hallgatója, Vidnyánszky Zoltán az ELTE Phd hallgatója, Pecsora Sándor a Debreceni egyetem PhD hallgatója, Szemere Gábor az egyik budapesti Waldorf Iskola tanára, valamint Román István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tavaly végzett hallgatója tartotta. A diákok többek között függvényekkel, kombinatorikával, logikai és mértani feladatok megoldásával foglalkoztak, továbbá megismerkedtek a játékelmélet alapjaival.

A délutánok előadással kezdődtek, melyek témája a matematikához vagy az éven aktuális eseményekhez kapcsolódott. A hétfői szintfelmérő után két volt táborozónk, Sterr Gabriella és Sterr Tímea, az Ungvári Nemzeti Egyetem fizika szakos hallgatói tartottak előadást optikai csodákról. Ebben az évben két magyar híresség születésének kerek évfordulóját ünnepeljük. Mindkettőjük életútja is bekerült a programba. Kedden Katkó Éva, a Drávai Gizella Általános Iskola tanítója tartott előadást Weöres Sándorról, szerdán pedig Estélyi István a XX. század legnagyobb magyar matematikusát, Erdős Pál munkásságát és életét ismertette meg a gyerekekkel. Pénteken Popovics Béla, a Munkácsi 3, Sz. II Rákóczi Ferenc Középiskola tanára a zeneművészet korszakalkotó dallamaival kényeztette a gyerekeke.

Az előadásokat szabad foglalkozás követte, amikor a gyerekek társasjátékozhattak (sakk, malom, dámajáték, mikádó, különböző kártyajátékok), számítógépes játékokkal játszhattak, sportolhattak (biliárd, asztalitenisz, futball), sudokukat és logigrafikai feladványokat fejthettek, kézműveskedhettek (fonalgrafika, origami, gyöngyfűzés). A felsorolt játékok többségéből vetélkedőt is szerveztünk számukra, ahol összemérhették a tudásukat. Ezen versenyek lebonyolításában is volt táborlakók segédkeztek. A fonalgrafika népszerűsítését ebben az évben Kalinics Éva, a Salánki Középiskola könyvtárosa vállalta el.

A csütörtöki nap különleges a tábor életében. Ezen a napon nem tartottunk foglalkozásokat, hanem egész napos városi akadályversenyt szervezünk. Idén Husztra utaztunk volna, de sajnos technikai okok miatt a programon módosítani kellett, így a táborlakók Beregszászt ismerhették meg különböző logikai, ügyességi játékok és specifikus helyhez kötött feladatokon keresztül. Érdekes volt szembesülni, hogy még a beregszászi és Beregszász környékéről érkezett gyerekek is rácsodálkoztak, milyen szép épületek, történelmi emlékhelyek mellett mennek el nap mint nap.

Azt mondják, a matematikusok nem szeretnek mozogni. Ennek ellentmond, hogy a táborozók minden mozgással kapcsolatos programot örömmel fogadtak, asztalitenisszel, kosárlabdával, kézilabdával, és futballal egészíthették ki a délelőtti agytornát. A táborban szeretnénk népszerűsíteni a néptánc szeretetét, így most már a táncház is állandó programja a táborunknak. Ebben az évben Jakab István, az Ungvári Dayka Gábor Középiskola tánctanára tartotta táncoktatással összekötött táncházat. A táborozók általános véleménye: „A néptánc fárasztóbb a sportnál.”

Míg a tábor első napja ismerkedési esttel ért véget, a tábor utolsó programja a péntek esti záró vetélkedő volt. Itt felelevenítettük a hét közben tanultakat egy játékos táborzáró vetélkedővel, ami után megjutalmaztuk a csapatokat, továbbá a városi akadályverseny és a különböző vetélkedők győzteseit.

Mindenkinek köszönjük a hozzájárulását ahhoz, hogy az együtt töltött idő ilyen hasznosan és szórakoztatóan telt! Reméljük, hogy jövőre a vetélkedők első két helyezettjei is a táborozóink között lesznek.

Egy év múlva találkozunk!


XIII. KÁRPÁTALJAI TERMÉSZETISMERETI  ÉS TERMÉSZETVÉDELMI TÁBOR

Helyszín: Nagyberegi Református Líceum

Időpont: 2013. O7.08- 07. 13.

Táborvezető: Kohut Erzsébet

Résztvevők száma: 65fő

MOTTÓ:

AMIT HALLOK-ELFELEJTEM

AMIT LÁTOK - ARRA EMLÉKSZEM

AMIT CSINÁLOK - AZT TUDOM IS

Kínai közmondás

Idén tizenharmadik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Természetvédelmi és Természetismereti Tábor, amelynek immár második éve Nagybereg ad otthont. A tábor hagyományainkhoz híven azon kívül, hogy a résztvevők számára pihenési, kikapcsolódási lehetőséget nyújt, arra törekszik, hogy megismertesse és megszerettesse közvetlen környezetünk természeti értékeit. Mindezt játékos formában, sok terepen végezhető feladattal végezzük. A helyszínek megválasztásánál fontos szempont volt az, hogy közvetlen környezetében valamilyen természeti érték helyezkedjen el. Ezidáig táborunknak három helyszíne volt: Nagydobrony, ahol a Nagydobronyi Vadvédelmi Rezervátum országos természetvédelmi területe van, Salánk, ahol a Borzsai Védett Kistáj található meg, és jelenleg már második éve Nagybereg, amely határában a „Atak” Természeti Emlék húzódik.

A tábor és a szakmai programok szervezésében részt vett Kohut Erzsébet, a tábor vezetője, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola biológiatanára, Kun Zsuzsanna, a Csapi Széchenyi István Középiskola biológiatanára, Keresztyén Andrea, a Nagydobronyi Középiskola biológiatanára, továbbá a Rákóczi Főiskola és a Fodor István Kutatóintézet munkatársai, a Debreceni Egyetem, a Budapesti ELTE kárpátaljai születésű diákjai és a Rákóczi-főiskola volt hallgatói és jelenlegi gyakornokai.

A táborozók Kárpátalja különböző falvaiból és városaiból érkeztek. Többek között Csapról, Beregszászból, Kaszonyból, Dobronyból, Ardóból, Jánosiból, Rátból, a Szőlősi járásból, Királyházáról, Ungvárról. Sokan közülük a GENIUS program résztvevői, illetve a KMPSZ biológia, kémia, fizika versenyeinek helyezettjei, akik most ebben a táborban üdülhetnek.

Az eltelt 13 év alatt hagyományaink alakultak ki, amelyeket igyekszünk egyik évről a másikra fenntartani. Hagyománnyá vált a terepnapló vezetése, melyet ez évben három korosztályra lebontva szerkesztettünk meg: 5 – 6 – 7. osztály, 8 – 9. osztály és 10 – 11. osztály. Minden korosztálynak felajánlottunk három szakmai programot, melyből ők kettőt választhattak. Ennek eredményeként a legfiatalabbak szúnyogokat, kullancsokat és futóbogarakat figyeltek meg, a középső korosztály a gyógynövényes programot választotta, valamint szitakötőket vizsgáltak, a legidősebb korosztály pedig növényi és állati szövetek mikroszkopikus vizsgálatával, és rovarászással foglalkoztak. Kedd és szerda délelőtt a gyerekek a választott témák elméleti részével foglalkoztak, majd a természetbe kimenve a tanult információkat a gyakorlatban is alkalmazták. Ilyen gyakorlati tevékenységek voltak, pl. rovarcsapdák elhelyezése, szúnyogok, kullancsok fogása, gyógynövények, herbárium gyűjtése. Az idén kialakítottunk a II.RFKMF tájházában egy fűszernövény – gyógynövény kiskertet, így az ott megtalálható növények hatásaival, hatóanyagaival is megismerkedhettek a diákok.

A szakmai előadások közül nagy érdeklődéssel hallgatták a csillagászatról szóló és a különböző korokhoz igazodó orvosi öltözeteket bemutató előadásokat, amely Szlatky Mária 2011. Ötezer év orvosi ruhái tanulmánya alapján készült.

Ehhez kapcsolódóan a táborozók is elkészítettek két orvosi viseletet: egyik a spanyol ruha, a másik a velencei pestis idején viselt álarcos ruha volt, a nevelők pedig a rómaiak és egyiptomiak orvosi viseletét másolták le.

Csütörtökön a Kárpáti Bioszféra Rezervátum Kuzijszki részlegére kirándultunk, ahol egy szurdokerdő különleges élővilágával ismerkedtek meg a táborozók. Különösen sok védett növény: gímpáfrány aranyos fodorka, holdviola, a Kárpátokra jellemző faj díszlik az út mentén. Az állatok közül gőtéket, szalamandrát, kárpáti kék meztelen csigát is láttunk. A tanösvény bejárása után Európa közepén pihentünk meg.

A szakmai programok mellett természetesen a szórakozásra és a játékra is nyílt lehetőség. Esténként íjászkodtunk, rendeztünk sakk-, foci-, csocsó-, ping-pong versenyeket, szellemi vetélkedőt, agyagoztunk, két éjszaka pedig csillagászkodtunk is. Van két játékunk, amit nagyon szeretnek a gyerekek, ez az állat – növény háború és a fenolftalein háború, amely ismét a tábor legnépszerűbb játékának bizonyult. Az állat-növény háború után a Beregi tóban hűsöltek a gyerekek.

Utolsó nap következett a csapatok számára lefárasztóbb és legösszetettebb feladat, a terepfutás. A versenyzők térkép, a megadott irányok és távolságok segítségével határozhatták meg a település környékén elhelyezett állomásokat, amelyeken mind szakmai és ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk.

A záróesten a vetélkedők, versenyek és a terepnapló vezetésért kapott pontokat összesítve került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre, melyen a helyezettek átvehették a KMPSZ, valamint a Dorcas Segélyszervezet ajándékcsomagjait.

Kohut Erzsébet, táborvezető


Mikes Kelemen Hagyományőrző Alkotótábor – Nagybereg, 2013

Ez év július 15 és 20. között újra megrendeztük – immár 19. alkalommal - hagyományos történelmi táborunkat, melynek helyszíne és bázisa ezúttal is a Nagyberegi Református Líceum tágas területe, illetve a Nagyberegi Tájház volt. Az idén több mint 50 gyermek érkezett hozzánk, zömmel Kárpátaljáról. Vidékünk minden magyarlakta régiója képviseltette magát. A táborozók túlnyomó többsége a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tantárgyi vetélkedőinek a győztesei és helyezettei voltak, nem számítva egy magyarországi diákcsoportot, akik szintén jutalomként kapták a táborozást egy Európai Uniós vetélkedőn való sikeres szereplésükért. Több táborlakó már 3-4. alkalommal vett részt a tábor munkájában, de a gyerekek többsége az idén az alsóbb korosztályból, a 11-12 évesek közül került ki. A felnőtteken kívül a beregszászi főiskola 6 hallgatója ügyelt fel a gyerekekre, akik kötelező pedagógiai gyakorlatukat töltötték nálunk. Összesen mintegy 80 főt számolt a tábor.

A táborozók mindennapjainak nagy részét a kézműves-foglalkozások tették ki. A Békéscsabai Történelmi Íjászkör tagjai Szedlják István vezetésével bőrdíszművességre és ötvösségre tanították a gyerekeket, és a Salánki Íjászkör tagjaival együtt íjászbemutatókat tartottak, ezenkívül a karikásostor használatát leshették el tőlük a vállalkozóbb szelleműek. Ők tizennégy éve rendszeresen kijárnak hozzánk, a tábor nélkülözhetetlen pilléreinek számítanak. Nagy népszerűségnek örvendett az íjászat, amelyet ifjabb Kohut Attila és ifj. Kész Barna oktatott. Ferki Julianna a nemezelésre, Kalanics Éva salánki tanárnő pedig gyöngyfűzésre tanította a gyerekeket, s a gyerekek az ő irányításával állították elő a lószőrből, fonalakból és csuhéból készült különféle játékokat, ékszereket. Hídi Endre nagydobronyi keramikus a fazekasmesterség fortélyaival ismertette meg a résztvevőket. Szabó Zoltán erdélyi, csíkszeredai fafaragó kopjafa-modellek készítéséretanította a fiatalokat, Félegyházi Józsefné (Nagykálló) pedig a csipkeverés tudományára. A főiskola tanára, Kész Margit a hiedelmekről, a népi vallásosságról tartott előadást és lányával, Rékával együtt népdalokra, népmesékre tanította az érdeklődőket. Jómagam történelmi előadásokat tartottam és a lovagoltatásért feleltem. Esténként a tájház kertjében rakott tábortűz körül gyűltünk össze beszélgetni, énekelni, a magyarországi Horváth Béla tanár úr meséit és a táltosdobok hangját hallgatni.

Idén is tartottunk bemutatókkal fűszerezett nyílt napot, amikor is többek között vendégül láttuk a Marinka Viktor beregszászi magyar konzult, Orosz Ildikót, a KMPSZ elnök asszonyát, Berki Károlyt, a KMPSZ irodavezetőjét, a Tisza TV és az írott sajtó munkatársait. A nyílt napon a szokásos harci bemutató mellett a jelen lévők végig követhették a hagyományos kenyérsütés folyamatát.

Ez évben a magyar történelem korszakai közül kiemelt figyelmet fordítottunk őstörténetünknek, a honfoglalás korának, valamint az autentikus népdalok tanulásának. Nagy hangsúlyt fektettünk a rend és a tisztaság fenntartására. Reggelente a táborozók összeszedték a szemetet, majd tisztálkodni mentek. A gyerekek csapatokba voltak osztva, s nevelőik vezetésével felváltva látogatták a foglalkozásokat. A tábor munkájának pénzügyi hátterét a KMPSZ közreműködésével a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, a Nemzeti Kulturális Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította. Úgy véljük, idei táborunk is sikeres volt, és a gyermekeink aktív pihenésének biztosítása mellett hozzájárultunk történelmi ismereteik elmélyítéséhez és nemzeti identitástudatuk erősítéséhez.

Kész Barnabás táborvezető

2013. szeptember 9. hétfő 09:35
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It