facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Közoktatás

Mára egyértelművé vált, hogy az elszakítottságban élő magyar nemzetrész számára mennyire fontos a gyermekek anyanyelvi oktatása. Talán még ennél is fontosabb a minőségi magyar pedagógustársadalom...

Mára egyértelművé vált, hogy az elszakítottságban élő magyar nemzetrész számára mennyire fontos a gyermekek anyanyelvi oktatása. Talán még ennél is fontosabb a minőségi magyar pedagógustársadalom kinevelése, továbbképzése, identitástudatának erősítése, szakmai tudásának továbbfejlesztése, az, hogy megismerkedjen az új módszertani fogásokkal, hogy megismerje mind a magyar, mind az ukrán oktatási rendszerben zajló pozitív folyamatokat, s azokat mind sikeresebben alkalmazza a munkájában. Hisz elsősorban tőlük függ, rajtuk múlik, hogy milyen nevelést, tudást kapnak gyermekeink, hogy milyen EMBERként kerülnek ki iskoláink padjaiból.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szakmai lapja, a Közoktatás megjelenése pillanatától (1994) e cél szolgálatát tűzte ki feladatául. A szerkesztőbizottság arra törekszik, hogy a lap hasábjain a kollégák megismerjék az új oktatási-nevelési módszereket, beszámolhassanak saját sikereikről, tapasztalatot cserélhessenek. A Közoktatásban bemutatkozási lehetőség nyílik az iskolák, óvodák számára. Bemutatjuk azokat a tanárokat, akik a pedagóguspályán kimagasló sikereket értek el, akik életükkel, munkásságukkal példaként szolgálnak a következő nemzedék számára.

A folyóiratban rendszeresen tájékoztatjuk az olvasókat a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségben folyó, az elnökség által elvégzett munkáról, az aktuális eseményekről, felhívjuk a kollégák figyelmét a kárpátaljai magyar oktatást fenyegető veszélyekre, összefogást szorgalmazva kivívott jogaink megvédésére. Helyt adunk oktatással, neveléssel foglalkozó kutatásoknak, tanulmányoknak. Lapunkban publikálhatnak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, diákjai, illetve gyakorló általános- és középiskolai pedagógusok.

Állandó rovatainkban kiemelten foglalkozunk a hosszú ideig mostohagyermekként kezelt kárpátaljai magyar óvodákkal, fokozottan figyelünk az óvodapedagógusok munkájára, a szórványban élő magyarok anyanyelvi oktatására, és a lehetőségekhez mérten igyekszünk írásainkkal segíteni azt. Az /Iskola és egyház/ c. rovatunkban --a közös nevelési célokat megfogalmazva -- az együttműködés fontosságát hangsúlyozzuk.

A Közoktatás szeretne nem csupán a nevelők, tanítók szakmai lapja lenni, de kapoccsá válni a szülők és a pedagógusok között is.

Főszerkesztő: Kovácsné Marton Erzsébet

Felelős kiadó: Orosz Ildikó

A szerkesztőbizottság: Benedek Imre, Gönczy Sándor, Gulácsy Géza, Riskó Márta, Simon Bálint

Tördelőszerkesztő: Fábián Zoltán

Kiadja: a KMPSZ megbízásából a PoliPrint Kft. Ungvár


A régebben megjelent KÖZOKTATÁS számokat folyamatosan töltjük fel az oldalra. A Letöltés menüpontban megtalálhatóak pdf formátumban

2009. február 26. csütörtök 21:54
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It