facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2009

ÉNEK-, ZENE-, NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉS /2009. július 4–11. tanfolyamfelelős: Pál Katalin és Pál Lajos/ Résztvevők száma: 52 fő A résztvevők Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek....

ÉNEK-, ZENE-, NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉS

/2009. július 4–11. tanfolyamfelelős: Pál Katalin és Pál Lajos/

Résztvevők száma: 52 fő

A résztvevők Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek. A szállást és étkezést a Péterfalvi Református Parókia illetve a Református Líceum biztosította. Az előadások helyszínei Péterfalvi Művészeti Iskola, Péterfalvi Művelődési Ház, Református Líceum.

Az előadások a következő témakörökben zajlottak: hangképzés, kóruséneklés, népdaloktatás, gyermekjátékok, néptánc-oktatás. Emellett a kézműves foglalkozásokon a szövéssel, kosárfonással, nemezeléssel, csuhéfonással, agyagozással ismerkedhettek meg a résztvevők.

Az előadásokat neves magyarországi és helyi szakemberek tartották: Németh István, MTA Zenetudományi Intézet, Szabó Antónia, Debrecen, Király Levente Zsolt, Kossuth Gimnázium Debrecen, Kész Rita és Kész Barna, II. Rákóczi Ferenc KMF, Juhász Attila, Szarvas, Pál Eszter, Váci Zeneművészeti Szakközépiskola, Pál Lajos és Pál Katalin, Aszódi Művészeti Iskola, Busa Zsuzsanna és Busa Norbert, Jászság Népi Együttes, Tóth Judit-Széphalmi Zoltán, Gödöllő Táncegyüttes.

Az előadásokon és kézműves foglalkozásokon kívül kulturális programok is gazdagították a programot: Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes műsora, II. Kárpátaljai Népzene és Néptánc Találkozó, A Bürkös Zenekar lemezbemutató koncertje, Templomi hangverseny, kirándulás a Péterfalvi Képtárba és Farkasvalvi Skanzenbe, valamint minden este táncház.

ÓVODAPEDAGÓGUSOK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2009. július 6–11. Tanfolyamfelelős: Gabóda Éva/

Résztvevők száma: 55 fő

Az óvodapedagógusok továbbképzésén az idén is hasznos és színes előadásokra került sor.

A nevelési modellek változásairól, a nevelési koncepciók strukturális sajátosságairól tartott előadást Gabóda Béla, a II. RF KMF tanára, Balogh Lívia, II. RF KMF tanára A beszédkészség-fejlesztés hatásai az identitás kialakulására óvodás korban címmel tartott érdekes, előadást. Ádám Erzsébet a népi énekek és játékok alkalmazásának lehetőségeire hívta fel az óvodapedagógusok figyelmét. Gogola István pszichológus Konfliktus-kezelés kisgyermekkorban címmel tartott előadást. Nagy érdeklősét váltott ki Kohut Erzsébetnek, a II. RF KMF tanára a természetismeretről szóló előadása, melyet A zöld ovi fogalma és szerepe a természet megismerésének és óvásának gyakorlatábanKészségfejlesztés lehetőségei az óvodában címmel tartott fogalakozást és bemutatót a résztvevőknek. címmel tartott, Az elméleti előadásokon kívül gyakorlati foglalkozásokra is sor került. Gabóda Éva a

IGAZGATÓHELYETTESEK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2009. július 6–11. Tanfolyamfelelős: Orosz Ildikó/

Résztvevők száma: 17 fő.

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében július elején első alkalommal került sor az igazgatóhelyettesek továbbképzésére. Azért tartottuk fontosnak beemelni képzéseink sorába ezt a továbbképzést, mivel az iskolákban meghatározó szerep jut az igazgatóhelyetteseknek, hiszen a tanév folyamán ők vannak közvetlen kapcsolatban a tanárokkal és diákokkal egyaránt. Az elméleti előadásokon kívül különös hangsúlyt fektettünk a gyakorlati kérdésekre, melyekkel minduntalan szembetalálja magát az igazgatóhelyettes. Így péládul Vass Ilona, a II. RF KMF főtitkára Rendezvények szervezése, protokoll címmel tartott nagyon hasznos, gyakorlati kérdéseket érintő előadássorozatot. Margitics Katalin Három előadáson át foglalkozott az ukrán hivatali nyelv sajátságaival. A neveléselméleti, illetve neveléstörténeti előadásokat – Sajátos nevelés-integráció-inkluzió; Modernizáció kérdőjelekkel–pedagógusképzés, tanárképzés; Gyermek- és ifjúságvédelem – a Debreceni illetve Nyíregyházi Egyetem tanárai tartották.

TANÍTÓK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2009. július 6–11. Tanfolyamfelelős: Gergely Éva/

Résztvevők száma: 31 fő

Az évente megrendezésre kerülő továbbképzés népszerű a megye pedagógusai körében. Az idei tanfolyamon a hagyományos nevelési és módszertani témák mellett kiemelten foglalkoztak az előadók a pedagógusképzéssel, a tanári pályával.  Pusztai Gabriella, a Debreceni Egyetem tanára Társadalmi háttér és iskolai pályafutás címmel, Kozma Tamás a Debreceni Egyetem tanára a Bolognai folyamat Közép-Európában címmel tartottak értékes és új ismereteket közvetítő előadásokat. A gyakorlati foglalkozásokon pedig a játék képességfejlesztő szerepével, illetve gyöngyfűzéssel foglalkoztak a hallgatók.

Angol nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzése /2009. július 13–18. Tanfolyamfelelős: Lizák Katalin/. Résztvevők száma: 18 fő.

A közös előadásokon kívül a továbbképzés valamennyi előadásának a nyelve az angol volt. A helyi és magyarországi előadókon kívül Nagy Britanniai és amerikai előadója is volt a továbbképzésnek.

BIOLÓGIA ÉS KÉMIA SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2009. július 13–18. Tanfolyamfelelős: Kohut Erzsébet/

Résztvevők száma: 16 fő

A továbbképzés fő célja a biológia és kémia oktatásban újonnan bevezetett témakörök hiányosságait igyekezett pótolni, nagy hangsúlyt fektetve a környezetvédelemre, élelmiszerbiztonságra, a növényvédelem aktuális kérdéseire. Emellett hangsúlyt kaptak az általános nevelési kérdések. A konfliktus-kezelés, a tantervek összeállítása, az interaktív tábla használata. Az elméleti és gyakorlati előadások mellett Kohut Erzsébet, a II. RF KMF tanára vezetésével Vérke-parti növényismereti sétára is sor került. 

FIZIKA SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2009. július 13–18. Tanfolyamfelelős: Stéfán Sándor/

Résztvevők száma: 8 fő.

A tanfolyam külön hangsúlyt fordított a tehetség-gondozás időszerű kérdéseire. Ezt a célt szolgálta például Győrffy Istvánnak, a Beregszászi Magyar Gimnázium tanárának az egyetemi felvételire való felkészítés és a záróvizsga tapasztalatai című előadása, valamint Hrebenyuk Mihály, Ungvári Ukrán Gimnázium tanárának  a korszerű demonstrációs kísérlet és kutatás a szakosított osztályokban című előadása. Ezen kívül a korszerű oktatátsi módszerek felhasználásáról is szó esett, így például Az internet felhasználása a fizikaoktatásában, illetve a számítógép felhasználásának lehetőségei a fizikaoktatásban címmel hangoztak el előadások. 

Magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzése /2009. július 13–18. Tanfolyamfelelős: Hnatik-Riskó Márta/ Résztvevők száma: 36 fő

Idén a Pedagógusakadémia keretében hatodszor került sor a magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzésére.

A magyar nyelv és irodalom tanításával kapcsolatos gyakorlati kérdésekkel Braun Éva, a Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet módszerésze foglalkozott.  A sztoicizmus visszacsengése a magyar irodalomban(Horatisutól a Nyugatosokig) Jendrék Gabriella, a Váci Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium tanára tartott széleskörű ismertetést. Előadásai és gyakorlati foglalkozásai anyagát CD-n és összefoglaló táblázatok formájában minden hallgató megkapta. A nyelv- és irodalom tanításról, a néprajzi értékek jelentőségéről a II. Rákóczi Ferenc KMF tanárai Csernicskó István, Beregszászi Anikó, Karmacsi Zoltán és Kész Margit tartottak előadásokat. Látványos és maradandó élményben volt részük a Salánki Középiskolában Kész Barnabás és a Salánki Hagyományőrzők jóvoltából, akik maguk készítette, korhű öltözék és fegyverzet segítségével tartottak bemutatót Őseink életmódja a honfoglalástól Mátyás koráig címmel.

MATEMATIKA SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2009. július 20-25. Tanfolyamfelelős: Kulin Judit/

Résztvevők száma: 32 fő

A tanártovábbképzés céljául tűzte ki, hogy a KMF bázisán lehetőséget biztosítson a magyarul tanító matematikatanárok szakmai továbbképzésére. A program összeállításánál arra törekedtünk, hogy mind az általános-, mind a középiskolákban, illetve a líceumokban és a gimnáziumokban tanító tanárok hasznos információkkal, mindennap alkalmazható új ismeretekkel gazdagodjanak az előadások során. Megpróbáltuk felkészíteni a tanárokat a kor kihívásaira.

Két fő irányra összpontosítva kértük fel az előadókat. Az egyik irány a tehetséggondozás. A középiskolai versenyek egyik kedvenc feladattípusa a függvényegyenletek témaköréhez kapcsolódik. Ez a témakör természetesen nem szerepel a középiskola kötelező tananyagában, sőt még a fakultációk tanmenetéhez sem tartozik. A tanártovábbképzés többi előadását megpróbáltuk úgy szervezni, hogy a matematika oktatásában sem hagyhatjuk figyelmen kívül a technika fejlődését.

SZÁMÍTÁSTECHNIKA KEZDŐKNEK ÉS HAlADÓKNAK

/2009.július 20-25. Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc/

Résztvevők száma: 21 fő.

Az akadémia keretén belül idén ismét megszerveztük a számítástechnika, mely kezdő és haladó szinten lett meghirdetve nem szakos pedagógusok szakos pedagógusok számára. A kurzus témája: Windows XP alapok, szövegszerkesztési ismeretek, a táblázatkezelés alapjai az elektronikus levelezés és Internet használata. A foglalkozások a II. Rákóczi Ferenc KMF Puskás Tivadar Informatikai Központ Karcag termében folytak. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozott. Tanárok voltak: Kudlotyák Csaba és Pallay Dezső matematika-informatika szakos tanárok.

A tanfolyamot előkészítve 10. feledatlapot készítettünk. Ezek oktatási segédanyagok, illetve szövegszerkesztési reprodukciós feladatok voltak. A tanfolyam minden résztvevője megkapta ezt a feladatlap-csomagot. A tanfolyam első két napján előadások voltak számítástechnikai alapismeretek témakörben (hardwer, softwar alapismeretek) és gyakorlati foglalkozások az operációs rendszer alapvető használatáról és kellékeiről (Windows Intéző, Jegyzettömb, Paint, WordPad), ezek felhasználásáról. Feladatlapok megoldásával a résztvevők begyakorolhatták az elsajátított ismereteket.

A tanfolyam fő témája a szövegszerkesztési alapismeretek és a Microsoft Word szövegszerkesztő megismerése volt. Ebben a témakörben előadások és gyakorlati foglalkozások voltak, melyeken a résztvevők reprodukciós feladatokat oldottak meg, a következő témakörökben: karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás és számozás, táblázatok, tabulátorok használata, grafikai elemek a dokumentumban. Az elkészített munkákat kinyomtatták a telepített nyomtatón. A feladatlapokat megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy áttekinthetőek és könnyen megismételhetőek legyenek.

Egyszerű táblázatok és számítási feladatok segítségével a résztvevők megismerkedtek a táblázatkezelés alapjaival.

A tanfolyam utolsó napján a pedagógusok megismerkedhettek az Internet és az elektronikus levelezés alapjaival. Az Outlook Express program segítségével leveleket, küldtek és fogadtak a létrehozott postafiókokra. Megismerkedtek az Internet alapvető szolgáltatásaival.

UKRÁN NYELV ÉS IRODALOM SZAKOS TANÁROK TOVÁBBKÉPZÉSE

/2009. július 20-25. Tanfolyamfelelős: Cséke Ilona/

Résztvevők száma: 19 fő.

Az idén második alkalommal került megrendezésre a magyar iskolákban tanító ukrán szakos tanárok továbbképzésre. A hallgatók érdekes és értékes előadásokat hallgathattak neves hazai, főként fővárosi és helyi előadóktól. Az idei továbbképzés keretén belül Külön szakcsoportban foglalkoztak az alsó osztályban tanító ukrán tanárokkal és külön a felsőbb osztályokban tanító ukrán nyelv és irodalom szakos tanárokkal.

Az általános és középiskolai tanárok kurzusának középpontjában az ukrán emelt szintű érettségi állt. Kijevi és helyi szakemberek beszéltek az eddigi érettségi tapasztalatairól, hiányosságairól. Több előadáson foglalkoztak azzal, hogyan lehet hatékonyan felkészíteni a diákokat erre a megmérettetésre.

Az alsó osztályban tanító ukrán tanárok közösen próbáltak megoldásokat keresni arra vonatkozóan, hogyan lehet hatékonyan és játékos formában megismertetni a gyerekekkel az ukrán nyelvet már az elemi osztályokban. A kerekasztal megbeszéléseken a szakemberek megvitatták az ukrán tantervek, tankönyvek, valamint a fordításos tankönyvekkel kapcsolatos problémákat. S leszögezték, hogy a nemzetiségi iskolák számára külön tanterv és külön tankönyv szükséges.
2009. december 3. csütörtök 12:13
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It