facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kolcsey 2004

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség harmadik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív pos...
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség harmadik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai ismereteinek megújítása.

Egyhetes tanfolyamainknak egyrészt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, melynek előadótermeiben folytak az előadások, másrészt a Kölcsey Ferenc Szakkollégium, ahol lehetőség nyílt a résztvevők elszállásolására, valamint az esti programok megszervezésére. A tanfolyamok megnyitóján minden jelentkezőnek átadtuk a Kölcsey Pedagógusakadémia aktuális heti programfüzetét, az Irka és a Közoktatás legfrissebb számait, jegyzetlapokat, tollat valamint a Kölcsey Akadémia kitűzőjét. Napi 6-8 órában kárpátaljai és anyaországi egyetemi, főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat.  Mind a kárpátaljai, mind a külföldről érkezett résztvevőknek lehetőséget biztosítottunk elméleti tudásuk felfrissítésére, gazdagítására, valamint gyakorlati technikákkal is gyarapíthatták pedagógiai ötlettárukat.

Az akadémia növekvő népszerűségét mutatja, hogy idén immár 501 jelentkező várta részvételi szándékának pozitív elbírálását. A Kölcsey Akadémia eddigi tevékenysége legnagyobb sikerének tekintjük azt a szerződést, mely két szakmai szervezet – a Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet és a KMPSZ – között jött létre. A megállapodás eredményeképpen az Intézet a saját kötelező óraszámú minősítése részeként ismeri el az akadémiánkon hallgatott óraszámot. Az Intézet részéről a szerződés megkötésének egyik feltétele volt, a meghirdetett integrált szakok külön választása. Ennek megfelelően a meghirdetett Honismereti és Természettudományi tanfolyam: Történelem, Földrajz, Kémia, Fizika, Biológia szakos tanárok tanfolyamaként került lebonyolításra.

A Kölcsey Pedagógusakadémia kezdetétől fogva igény mutatkozott a magyar nyelv és irodalom szakosok tanfolyamának megszervezésére is. Mivel a magyarszakosok számos anyaországi képzésen is résztvehettek, s a z Akadémia keretei sem tették lehetővé még egy tanfolyam szervezését, az előző években nem hirdettünk ilyen tanfolyamot. Ám az ukrajnai tanmenet és tanterv különbözősége valamint a mind fokozottabb tanári igény jelentkezése következtében idén a szórványvidéken oktatók tanfolyamával egyidőben megszerveztük a magyarszakosok tanfolyamát is.  Sok esetben, a tervezetünknek megfelelően, egy-egy előadó mindkét tanfolyam résztvevői számára egyszerre tarthatta meg előadását.  

 A legnépszerűbb képzésnek idén a tanítói, a számítástechnika, az idén első alkalommal megrendezésre került magyar nyelv és irodalom valamint az ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés bizonyult. A hallgatók minden tanfolyam végén ünnepélyes keretek között vehették át azt a kétnyelvű oklevelet, amely ukrán és magyar nyelven igazolta a tanfolyam sikeres elvégzését.

Informatika kezdőknek

Időopont: június 28 - július 3.
Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc

Előadók:

Pallay Dezső – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Vass Ottó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Pallay Ferenc – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Károlyi József – Nagyberegi Református Líceum

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében július első hetében került sor az Informatika tanfolyamra, amely kezdők számára lett meghirdetve. A kurzus témája: Windows 98 (Windows XP) alapok, intenzív szövegszerkesztési ismeretek, az elektronikus levelezés és az Internet alapjai.

A tanfolyamot előkészületeként 10 feladatlap készült. Ezek oktatatási segédanyagok, illtetve szövegszerkesztési reprodukciós feladatok voltak, melyeket minden résztvevő megkapott.  A tanfolyam résztvevőinek nyomtatási lehetőséget biztosítottunk.

A kurzus első két napján előadások voltak számítástechnikai alapismertek témakörben (hardware, software alapismertetek) és gyakorlati foglalkozások az operációs rendszer alapvető kellékeiről (Windows Intéző, Jegyzettömb, Paint, WordPad), valamint ezek felhasználásáról.

A továbbképzés fő témája a szövegszerkesztési alapismeretek és a Microsoft Word szövegszerkesztő megismerése volt. Ebben a témakörben előadások és gyakorlati foglalkozások voltak, melyeken a résztvevők reprodukciós feladatokat oldottak meg, a következő témakörökben: karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás és számozás, táblázatok, tabulátorok használata, grafikai elemek a dokumentumban. Az elkészített munkákat kinyomtatták a telepített nyomtatón.

Július 2-án  a pedagógusok megismerkedtek az Internet és az elektronikus levelezés alapjaival. Az Outlook Express program segítségével leveleket küldtek és fogadtak a létrehozott postafiókokra. Megismerkedtek az Internet alapjaival.    

Az esti órákban a KMTF filmklubjában filmvetítéseken vehettek részt a pedagógusok.

A résztevők  kétnyelvű (ukrán-magyar) oklevelet kaptak.

 XXI. század és a nevelés

Időpont: június 28 - július 3.
Helyszín: Beregszász,  II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Kölcsey Ferenc Szakkollégium

Tanfolyamfelelős: Gabóda Béla

Előadók:

Pusztai Gabriella – Debreceni Egyetem

Szabó László Tamás – Debreceni Egyetem

Buda Marianna – Debreceni Egyetem

Nagy Mária – Országos Közoktatási Intézet

Saád József – Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Tóth Pál Péter – Népesedéskutató Intézet

Lipcsei Imre – Tessedik Sámuel Főiskola

Orosz Ildikó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Deák Ferenc – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Kovács Miklós– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Csoóri Zsófia– II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Erdős István  – Debreceni Katolikus Kollégium

Keller Magdolna– Debreceni Egyetem

Fináncz Judit – Debreceni Egyetem

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében június végén és július első hetében került sor a XXI. század és a nevelés című pedagógiai tanfolyamra. A tanfolyam előadásain sokkal többen jelentek meg, mint ahányan jelentkeztek, mivel azok nyitottak voltak bárki számára: így voltak olyan előadások, amelyeken majd 50 hallgató volt jelen (dr. Szabó László Tamás, dr. Pusztai Gabriella, Lipcsei Imre). A kurzuson, a hét folyamán összesen 51 pedagógus vett részt. A tanfolyam végén valamennyi résztvevő véleményt mondhatott egy kérdőíves felmérés keretén belül. A kérdőívekben arra kérdeztünk rá, hogy kik voltak azok az előadók (előadások) amelyek megnyerték tetszésüket (illetve nem), mivel voltak elégedettek, illetve mi volt az, amit az elkövetkező év(ek)ben másként kellene a szervezőknek megvalósítani. A kiértékeléskor kiderült, hogy gyakorlatilag minden előadással meg voltak elégedve, mindegyiket jónak, értékesnek és főleg hasznosnak tartották, különösen Lipcsei Imre, dr. Pusztai Gabriella, dr. Nagy Mária, dr. Orosz Ildikó, és Erdős István előadásai nyerték meg a hallgatók figyelmét. Nagyon sokon említették a kulturális programok magas színvonalát. Elsősorban a Debreceni Református Kollégium KANTUS vegyeskarának előadását említették, illetve dr. Saád József szociológussal való író-olvasótalálkozót. Sikeresek voltak a hallgatók megítélése szerint az esti filmvetítések (Passió, Trója, Kontroll, Magyar vándor, stb.) is. Hiányolták a gyakorlati jellegű előadásokat, illetve az ezzel összefüggő írásos anyagokat és kérték, hogy amennyiben ez lehetséges a szervezők ezt vegyék figyelembe.

Óvodapedagógusok továbbképzése

Időpont: június 28 - július 3.
Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és Kölcsey Ferenc Szakkollégium

Tanfolyamfelelős: Gabóda Éva

Előadók:

Nagy Mária – Országos Közoktatási Intézet

Saád József – Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Nagy Jenőné – Tessedik Sámuel Főiskola

Kiss Margit – Tessedik Sámuel Főiskola

Bencze Sándorné – Tessedik Sámuel Főiskola

Kiss Lászlóné – Hajdúböszörményi Óvónőképző Főiskola

Orosz Ildikó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Csoóri Zsófia – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Gabóda Éva – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Prófusz Marianna – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Fináncz Judit –Debreceni Egyetem

Berkesi András  – Debreceni Református Kollégium).

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében június végén és július első hetében került sor az Óvodapedagógiai tanfolyamra, amely idén igen nagy népszerűségnek örvendett a óvodapedagógusok körében. Ez az a tanfolyam (ez esetben sajnos), amely nem kötött a nyári szünidőhöz, ezért nagyon sok óvodapedagógus jelezte, hogy önhibáján kívül nem tud részt venni a tanfolyamon. Sajnos a helyettesítés nem megoldott intézményeinkben, ezért a KMPSZ vállalta, hogy igény esetén módszertani anyagot juttat azon pedagógusoknak, akik nem tudtak aktívan részt venni tanfolyamunkon. Talán ennek a gondnak ismerhető be, hogy volt olyan pedagógus, aki csak egy-egy előadásra tudott eljönni, s ezért viszont ittlétét nem tudtuk oklevéllel igazolni. A kurzuson, a hét folyamán összesen 39 pedagógus vett részt. A tanfolyam végén valamennyi résztvevő véleményt mondhatott egy kérdőíves felmérés keretén belül. A kérdőívekben arra kérdeztünk rá, hogy kik voltak azok az előadók (előadások) amelyek megnyerték tetszésüket (illetve nem), mivel voltak elégedettek, illetve mi volt az, amit az elkövetkező év(ek)ben másként kellene a szervezőknek megvalósítani. A kiértékeléskor kiderült, hogy gyakorlatilag minden előadással meg voltak elégedve, mindegyiket jónak, értékesnek és főleg hasznosnak tartották, különösen dr. Nagy Jenőné, dr. Kiss Lászlóné, előadásai nyerték meg a hallgatók figyelmét. Nagyon sokon említették a kulturális programok magas színvonalát. Elsősorban a Debreceni Református Kollégium KANTUS vegyeskarának előadását említették, illetve dr. Saád József szociológussal való író-olvasótalálkozót. Sikeresek voltak a hallgatók megítélése szerint az esti filmvetítések (Passió, Trója, Kontroll, Magyar vándor, stb.) is. Nagyon hasznosak voltak a gyakorlati, kézügyességet fejlesztő órák, melyeken a pedagógusok saját maguk is kipróbálhatták egy-egy kézimunka (rongybaba, rongyállatka stb.) készítését.

Ének- zene- néptánc és kézműves továbbképzésről

Időpont: 2004. június 27. - július 4.

Helyszín: Tiszapéterfalva, Péterfalvi Református Líceum, Községi Művelődési Ház, Péterfalvi Művészeti Iskola.

Tanfolyamfelelős: Pál Lajos, Pál Katalin

Előadók:

Németh István – MTA Zenetudományi Intézet  

Vakler Anna – Székesfehérvári Szakközépiskola  

Papp Ágnes –  népdalénekes

Szabó Ágnes – népdalénekes

Pál Eszter – népdalénekes

Bubnó Tamás – Budapesti Kórusiskola  

Dr. Ratkó Lujza – néprajzkutató, Nyíregyházi Tanárképző Főiskola

Berkesi Sándor – Debreceni Zeneművészeti Főiskola

Pál Lajos – karnagy

Pál Katalin – szolfézstanár

Sutyinszki Ildikó – Szarvasi Művészeti Iskola

Juhász Attila – Szarvasi Művészeti Iskola

Kiss Zsuzsanna – Budapesti Táncművészeti Főiskola

Lévai Péter – Budapesti Táncművészeti Főiskola

Galga zenekar – Magyar Állami Népi Együttes

Vári-Fábián László – József Attila díjas költő

 Punykó Mária – néprajzkutató

A kézműves foglalkozásokat vezették (szövés, csuhéfonás, korongozás, fafaragás, gyöngyfűzés):

Varga Judit

Engi Ilona

Hidi Endre

Balázs István

Stock Georgina

Az előadások több helyszínen kerültek megrendezésre: Péterfalvi Református Líceum, Községi Művelődési Ház, Péterfalvi Művészeti Iskola.

A továbbképzésen ének-zene szakos tanárok, tanítók, óvónők, kórusvezetők vettek részt Kárpátaljáról és Magyar­országról.

A továbbképzés résztvevői délelőtt 9–12 óra között, és délután 15–18 óra között szakmai előadásokon vettek részt, illetve elméleti és gyakorlati foglalkozáson. Szabadidőben helyi mesteremberek által oktatott kosárfonással, fafaragással, gyöngyfűzéssel és szövéssel foglakozhattak. A szakmai előadásokat neves magyarországi és kárpátaljai oktatók vezették: Németh István (A MTA Zenetudományi Intézet főmunkatársa), Vakler Anna (a székesfehérvári Szakközépiskola népi énektanárja), Papp Ágnes, Szabó Ágnes, Pál Eszter (népdalénekesek), Bubnó Tamás (Budapesti Kórusiskola igazgatója), Dr. Ratkó Lujza (néprajzkutató. A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola tanára), Berkesi Sándor karnagy (a Debreceni Zeneművészeti Főiskola tanára), Pál Lajos karnagy, Pál Katalin szolfézstanár, Sutyinszki Ildikó, Juhász Attila (gyermekjáték-oktatók, Szarvasi Művészeti Iskola) Kiss Zsuzsanna, Lévai Péter (a Budapesti Táncművészeti Főiskola tanárai), Galga zenekar (Magyar Állami Népi Együttes), Vári-Fábián László (József Attila díjas költő), Punykó Mária (néprajzkutató).

A kézműves foglalkozásokat (szövés, csuhéfonás, korongozás, fafaragás, gyöngyfűzés) helyi mesteremberek vezették: Varga Judit, Engi Ilona, Hidi Endre, Balázs István, Stock Georgina. Ezen foglalkozásokon maradandó, és továbbhasznosítható gyakorlati fogásokkal gazdagodhattak a résztevők. A sajátkezüleg elkészített tárgyakat a résztvevők megtarthatták.

Esténként az előadások végén, nem fejeződött be a párbeszéd, tovább folytatódtak a szakmai megbeszélések, tapasztalatcserék, kapcsolatok, barátságok szövődtek, mely igen fontos részét képezi szakmai tanfolyamunknak.

Abban a kevés szabadidőben, ami rendelkezésünkre állt, kulturális programokat szerveztünk: kirándulás a Tiszaháton, színházi előadás, templomi kórushangverseny, táncház, népzenei koncert.

A tanfolyam legvégén került sor az oklevelek átadására, majd egy záró hangversennyel zártunk.         

Informatika haladóknak

Időpont: június 5 - július 10.
Helyszín: Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc

Előadók:

Pallay Dezső – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Vass Ottó – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Pallay Ferenc – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszászi István – II. R

2010. január 25. hétfő 20:12
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It