facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2011

Ének- zene- néptánc és kézműves továbbképzés Péterfalva: 2011. július 9-16. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett és támogatott Ének- zene- néptánc és kézműves továbbképzés progr...

Ének- zene- néptánc és kézműves továbbképzés

Péterfalva: 2011. július 9-16.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett és támogatott Ének- zene- néptánc és kézműves továbbképzés programján 65 fő vett részt, óvodapedagógusok, ének-zene szakos tanárok, tanítók, néptánc oktatók, kórusvezetők.

A továbbképzésen kiemelten foglalkoztunk a magyar népi kultúrával (hangszeres népzene, néptánc, népdal és kézműves mesterségek). A továbbképzés fő témaköre Bartók útján Kárpátalján volt. A továbbképzés résztvevői Bartók Béla kárpátaljai gyűjtésével ismerkedhetett Vakler Anna (Liszt Ferenc Zenei Egyetem Népi Ének, tanszékvezető), Németh István (MTA Zenetudományi Intézet) segítségével.  A megtanult anyagot CD formájában mindenki hazavihette további használatra.

A gyermekjáték oktatást Juhász Attila (Szarvasi Művészeti Központ) vezette. Nagy Gabriella (Galgagyörki Liget Óvoda) a gyakorlati foglalkozásokat tartotta 40 helyi óvodás részvételével. Délután mindenki kézműves fogalakozásokon vett részt, ahol elsajátíthatták a szövés, csuhé, gyöngy, agyagozás és nemezelés fortélyait.

A programok része a hangképzés, kóruséneklés, melynek irányítója és vezetője Pál Eszter (Pichéty Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola, Vác) Király Levente Zsolt (DRK Dóczy Gimnázium, tanár) volt.

A továbbképzés résztvevői templomi hangverseny keretein belül mutatták be a hét folyamán tanultakat, és ehhez a műsorhoz kapcsolódtak a Péterfalvi Művészeti Iskola tanárai, a Liszt Ferenc Zenei Egyetem hangszeres hallgatói, valamint a Magyar Állami Népi Együttes vonós zenekara Pál István vezetésével.

A zenei foglalkozások (ének, hangszer, néptánc) vezetői: Pál Eszter, Pál István, Karacs Gyula, Pachert András (Magyar Állami Népi Együttes). Antal Dóra és Roland (Nyíregyházi Művészeti Középiskola tanárai) Széphalmi Judit és Zoltán (Gödöllő Táncegyüttes vezetői) Rónai Lajos (Podmaniczky AMI, iagzagtója).

Táncházvezetők: Huszti Beáta, Csűri Szebasztián (Péterfalvi Művészeti Iskola, néptánc oktatók)

Néprajzi előadásokra is sor került, amelynek előadói: Dr. Kész Margit és Hutterer Éva a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai, valamint Pál Lajos (Podmaniczky AMI, Aszód)

A továbbképzés programjait kulturális rendezvények gazdagították: Kárpátaljai Magyar Drámai Színház vendégjátéka, IV. Kárpátaljai Népzene és Néptánc Találkozó.

Az egyhetes továbbképzés záróműsorral és oklevélátadással fejeződött be.

Pál Lajos a továbbképzés vezetője

Matematika szakos tanárok továbbképzése

A tanártovábbképzés résztvevőinek a száma sajnos ebben az évben kicsit csökkent. Ez talán azzal is magyarázható, hogy ebben az évben az ukrajnai törvényeknek megfelelően egy tanárnak minden oktatott tárgyból szükséges állami továbbképzésen részt venni ahhoz, hogy minden óráért azonos bért számfejtsenek. Így van olyan kolléga, aki 3-4 továbbképzésen is részt vett már ez időre. Pozitív változás, hogy ebben az évben több fiatal kolléga is fontosnak tartotta, hogy eljöjjön. A jól bevált munkarenden nem változtattunk. Ebben az évben a III. turnusban a matematika, a biológia, a kémia és az angol szakos tanárok vettek részt. Ezért a plenáris előadások témái is széles skálán mozogtak. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke „Húsz év mérlege” című előadásában visszatekintett arra, hogyan változott Kárpátalja magyar nyelvű oktatásának helyzete az elmúlt években, a független Ukrajnában. Sajnos napjainkra a helyzet rosszabbodott. Míg húsz évvel ezelőtt iskolák indultak, most bezárások várhatók. Így még nagyobb felelősség hárul a pedagógustársadalomra, a magyar iskolarendszer megtartásának egyetlen útja a minőségi oktatás, amit csak magasan szakképzett tanárok biztosíthatnak. Brenzovics László, a KMKSZ alelnöke „Az egyszerűsített honosítás” című előadásában áttekintette a most oly nagyvihart kavart kettős állampolgárság történelmi hátterét, más országok jogállását, és természetesen Ukrajnáét is. Trifán Marianna, a Területi Tanártovábbképző Intézet módszerésze tájékoztatta a kollégákat a tanári minősítéssel kapcsolatos változásokról. Böddi Béla (ELTE) „Tudománnyal a világ körül” és Laczik Bálint (ELTE) „A délirányt jelző kordé differenciálgeometriája” előadása már inkább szakmai előadás volt, de mindenki meríthetett belőle.

A szakmai előadások összeállításánál figyelembe vettük a kollégák tavalyi ajánlásait. Így több gyakorlati foglakozást, feladatmegoldó szemináriumot terveztünk be. A továbbképzés egyik előadója Petecsuk Vaszil, a Területi Tanártovábbképző Intézet igazgatóhelyettese, módszerésze volt, aki a területi versenyek szervezésével, feladataival és megoldásának módszerével foglalkozik. Hangsúlyozta, hogy a mai kor fontos feladata a tehetséggondozás, amivel együtt jár a gyerekek versenyeztetése is. Külön kiemelte, hogy mindenképp példaértékű az ukrán iskolák számára is, hogy a magyar tannyelvű iskolák számára sokkal több versenylehetőség adott. Ezzel én is egyetértek: a minőségi oktatás egyik mércéje a tanulmányi versenyek eredményessége. Épp ezért tartottam fontosnak, hogy megvitassam a kollégákkal a Terebesi Viktor Emlékverseny szomorú statisztikáját. Hogyan lehetne több iskolát bevonni, és mi a mi teendők, hogy tanítványaink jobb eredményt érjenek el?

Pákh György, a budapesti Szent Margit Gimnázium tanára, ebben az évben is olyan témaköröket választott, melyekre a magyarországi követelményrendszerben nagyobb hangsúlyt fektetnek. Felhívta a tanárok figyelmét, mire fordítsanak figyelmet, ha tanítványaik magyarországi felsőfokú oktatási intézményben szeretnének továbbtanulni. Számunkra nagyon fontos, hogy tanítványaink úgy Magyarországon, mint Ukrajnában megállják a helyüket.

A mai kor egyre több kihívás elé állítja a tanárokat. Új módszerekre van szükségünk a tanulók motiválására. Erről hallhattunk Orosz Viktor, a Területi Tanártovábbképző Intézet módszerésze és Szilágyi Lajos, a Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola tanára előadásában, akik a projektmódszerrel, a kooperatív munkavégzéssel és azok alkalmazási lehetőségeivel ismertették meg a kollégákat.

A tanári munkát megkönnyítheti a technikai eszközök használata, ha azokat kellő gyakorlattal tudjuk kezelni. A technikai eszközök fejlődése adta lehetőségekről és azok alkalmazásáról tartott elméleti és gyakorlati foglakozást is Hevesi Tibor, a Szőlősgyulai Általános Iskola tanára és Beregszászi István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára.

Több résztvevő is hiányolta a már megszokott kulturális rendezvényeket. Sok kárpátaljai tanár számára ez az egyetlen lehetőség, hogy egy kicsit feltöltődjön, elfelejtse a mindennapi gondokat. A vízumkényszer bevezetése miatt egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy magyarországi továbbképzésen vegyenek részt és így felértékelődik az itthoni továbbképzés lehetősége. Ismét felvetődött, hogyha lehetséges, jövőre újra iktassunk be a programba egy kirándulást, ami lehetőséget ad a közösség összekovácsolására.

Kulin Judit, a matematika szakos tanárok továbbképzésének szervezője

 

2011. augusztus 3. szerda 20:27
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It