facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2005

Ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés /2005. július 2-10. Tanfolyamfelelős: Pál Lajos és Pál Katalin, Helyszín: Tiszapéterfalva/ A továbbképzésre több mint hatvan pedagógus érkezett Mag...

Ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés

/2005. július 2-10. Tanfolyamfelelős: Pál Lajos és Pál Katalin, Helyszín: Tiszapéterfalva/

A továbbképzésre több mint hatvan pedagógus érkezett Magyarországról és Kárpátaljáról.

Az előadások szekciókban zajlottak, külön óvodapedagógusok, ének-zene tanárok és néptáncot-oktatók részére, különböző helyszíneken (Művelődési ház, Péterfalvi Líceum, Péterfalvi Parókia, Művészeti Iskola). A közös előadásokra a Parókia épületében került sor.

A szakmai előadásokat neves magyarországi és kárpátaljai előadók vezették: Bubnó Tamás (Budapesti Kórusiskola), Berkesi Sándor, Liszt díjas karnagy, Pál Katalin, szolfézstanár, Pál Lajos, népzenész, népzenekutató, Kiss Zsuzsanna (Budapesti Táncművészeti iskola), Lévai Péter Zsuzsanna (Jászság Népi Együttes), Busai Norbert (Jászság Népi Együttes), Sutyinszki Ildikó (Szarvasi Művészeti Iskola), Juhász Attila (Szarvasi Művészeti Iskola), Vakler Anna (Székesfehérvári Zeneművészeti Szakiskola), Pál Eszter, népdalénekes, Bocskor Judit (szövés), Engi Ilona (kosárfonás), Balázs István (faragás), Homoki Gábor (agyagozás), Stock Georgina (gyöngyözés), Vári Fábián László, József Attila díjas költő, Német István, MTA Zenetudományi Intézet, Dr. Ratkó Lujza, néprajzkutató.

A szakmai előadások kulturális programokkal gazdagodtak: kórushangverseny, népzenei koncert, kirándulás (Tiszabökényi Skanzen, Huszt, Visk, Aknaszlatina).

A továbbképzés végén CD bemutatót tartottunk. A továbbképzésen tanult népzenei, és népdalanyagokból Német István és Vakler Anna segítségével 12 népdalcsokorból álló felvétel készült.

Dr. orosz Ildikó az oklevelekkel együtt minden pedagógusnak átnyújtott egy CD-t, mely nagy segítséget nyújt a tanításban.

Záróhangversennyel és táncházzal zárult az idei továbbképzés

XXI. század és a nevelés

/2005. június 4 – július9. , tanfolyamfelelős: Gabóda Béla/

A Kurzuson napi 6-8 órában egyetemi és főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat – szemináriumokat, összesen 15 előadó:

dr. Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), dr. Csernicskó István (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), dr. Deák Ferenc (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), dr. Gabóda Béla (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Csoóri Zsófia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Hutterer Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Molnár Eleonóra (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), dr. Szabó László Tamás (Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Tanszék), dr. Szekszárdi Júlia (Veszprémi Egyetem, Pedagógia Tanszék), dr. Szakács Mihályné (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), Lipcsei Imre (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), dr. Deme Tamás (Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola, Esztergom), Keller Magdolna (Esterházy Károly Főiskola, Eger, Neveléstudományi Tanszék), Jászi Éva (Esterházy Károly Főiskola, Eger, Neveléstudományi Tanszék), Mandel Kinga (MTA, Kisebbségkutató Intézet).

Az előadások átjárhatóak voltak,  több előadát az Óvodapedagógiai Szekcióval összevontan volt megtartva: így voltak olyan előadások, amelyeken több mint 60 hallgató volt jelen (dr. Orosz Ildikó, dr. Szabó László Tamás, dr. Szekszárdi Júlia, dr. Szakács Mihályné Lipcsei Imre).

A kurzuson, a hét folyamán összesen 40 hallgató vett részt A tanfolyam végén valamennyi résztvevőkifejthette véleményét egy kérdőíves felmérés keretén belül. A kiértékeléskor kiderült, hogy gyakorlatilag minden előadással meg voltak elégedve, mindegyiket jónak, érékesnek és főleg hasznosnak tartották, különösen Lipcsei Imre, dr. Szekszárdi Júlia, dr. Szabó László Tamás, dr. Deme Tamás, dr. Orosz Ildikó előadásai nyerték meg a hallgatók figyelmét. Nagyon sokon említették a kulturális programok magas színvonalát. Sikeresek voltak a hallgatók megítélése szerint az esti filmvetítések is. Hiányolták a gyakorlati jellegű előadásokat, illetve az ezzel összefüggő írásos anyagokat és kérték, hogy amennyiben ez lehetséges a szervezők ezt vegyék figyelembe.

 Óvodapedagógusok továbbképzése

/2005. július 4-9. tanfolyamfelelős: Gabóda Éva/

A kurzuson napi 6-8 órában egyetemi és főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat, összesen 17 fő: dr. Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), dr. Deák Ferenc (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Csoóri Zsófia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Hutterer Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Prófusz Marianna (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Gabóda Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), dr. Szabó László Tamás (Debreceni Egyetem, Neveléstudományi Tanszék), dr. Szekszárdi Júlia (Veszprémi Egyetem, Pedagógia Tanszék), dr. Szakács Mihályné (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), Lipcsei Imre (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), Gál Sándorné (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), Keller Magdolna (Esterházy Károly Főiskola, Eger, Neveléstudományi Tanszék), Jászi Éva (Esterházy Károly Főiskola, Eger, Neveléstudományi Tanszék), dr. Ferróné Komolly Anikó (Miskolci Egyetem, Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar), Kovács Lászlóné (III. számú Néphagyományőrző Óvoda, Sárospatak) , Kállai Ferencné (III. számú Néphagyományőrző Óvoda, Sárospatak), Szabó Gáborné (III. számú Néphagyományőrző Óvoda, Sárospatak)

A hallgatók a tanfolyam végén írásban értékelték a programot. Észrevételeiket figyelembe vesszük a jövő évi terv összeállításánál.

Számítástechnika kezdőknek

/2005. július 4-9. Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc/

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében július elején került sor az Informatika tanfolyamra, amely kezdők számára lett meghirdetve. A kurzus témája: Windows XP alapok, intenzív szövegszerkesztési ismeretek, az elektronikus levelezés és az Internet alapjai. A foglalkozások két csoportban – a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Kecskemét és Karcag termében folytak. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozhatott. A képzést vezette: Pallay Dezső matematika-informatika szakos tanár, Vass Ottó informatikus, rendszergazda; Beregszászi István matematika-informatika szakos tanár és Károlyi József informatika-matematika szakos tanár.A tanfolyamon 34-en vettek részt. A képzés fő témája a szövegszerkesztési alapismeretek és a Microsoft Word szövegszerkesztő megismerése volt. Ebben a témakörben előadások és gyakorlati foglalkozások voltak, melyeken a résztvevők reprodukciós feladatokat oldottak meg, a következő témakörökben: karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás és számozás, táblázatok, tabulátorok használata, grafikai elemek a dokumentumban. Az elkészített munkákat kinyomtatták a telepített nyomtatón. A feladatlapokat megpróbáltam úgy összeállítani, hogy A tanfolyam utolsó napján a pedagógusok megismerkedtek az Internet és az elektronikus levelezés alapjaival. Az Outlook Express program segítségével leveleket küldtek és fogadtak a létrehozott postafiókokra. Megismerkedtek az Internet alapvető szolgáltatásaival.Az esti órákban a KMTF filmklubjában filmvetítéseken vehettek részt a pedagógusok.

Magyar iskolákban tanító Ukrán szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 4-9. Tanfolyamvezető: Margitics Katalin/

A Pedagógusszövetség elnökségének döntése alapján idén első ízben szervezték meg a magyar iskolákban tanító ukrán szakos tanárok továbbképzését.

A tanfolyamon számos értékes és hasznos előadás hangzott el. Előadók voltak: Dr. Orosz Ildikó  (II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Himinec Olga professzor  (Megyei Továbbképző Intézet), Filipcsuk G. G. a pedagógiai tudományok doktora, dr. Panamarenkó Alina és Kononenka P. P. a pedagógiai tudományok doktora (Ukrán Tudományos Akadémia), Csóri J. író, folklorista, Danicsa Galina (Megyei Közoktatási Osztály)

Délutánonként gyakorlati foglalkozásokon vehettek részt a pedagógusok, melyeket gimnáziumi és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola előadói tartottak.

A tanfolyamot kulturális programok színesítették: múzeumlátogatás, honismereti kirándulás, színházi előadás.

Tanítók továbbképzése

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Gergely Éva/

2005. július 21-én immár negyedik alkalommal rendezte meg a KMPSZ a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Akadémia keretein belül az alsó tagozatos pedagógusok továbbképzését. A tanfolyamra 26 tanító jelentkezett. A tanfolyam egészére az elmélet és a gyakorlat szerves összekapcsolása volt a jellemző, a korszerű pedagógiai módszereket ismertető előadásokat gyakorlati foglalkozások követték. Így a hallgatók dr. Deák Ferenc pszichológussal korunk égető problémáiról folytathattak eszmecserét: szexről, káros szenvedélyekről, zaklatásról.

Veres Ágota a vizuális nevelésről tartott előadásán kitért gyakorlati ismeretek közlésére is. Weinrauch Katalin kárpátaljai gyermekíró az olvasás megszerettetésére adott néhány ötletet. Dr. Soós Kálmán Kárpátalja 20. századi történelméről tartott szemléletes előadást. Béres Klára a matematika játékos tanításáról,  Kész Margit az őseinktől ránk maradt szokásokról értekezett. Külön élmény volt a kárpátaljai természeti gyöngyszemekhez tett kirándulás. A kurzus befejezésével a résztvevők elismerően nyilatkoztak az eltelt egy hetes munkáról.

Számítástechnika haladóknak

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc/

Július második hetében került sor az Informatika haladó tanfolyamra. A kurzus témája: a Microsoft Office programcsomag felhasználása az oktatásban, elektronikus levelezés és az Internet lehetőségei. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozhatott a kurzusvezető által készített feladatlap-csomag alapján.A tanfolyam első három napján a táblázatkezelő (Microsoft Excel) programmal ismerkedtek meg a pedagógusok. Az alapok után feladatokat oldottak meg az Excel segítségével. A feladatok elsősorban a pedagógus munkáját megkönnyítő, az oktatásban is felhasználható típusfeladatok voltak. A tanfolyam résztvevőinek tudásszintjét figyelembe véve, és a résztvevők kérésére a tervezett adatbázis-kezelés helyett a prezentációkészítés volt a második téma. A PowerPoint program megismerése után különböző nehézségű feladatokat oldottak meg. A prezentációk mind szöveges, mind képi animációkat tartalmaztak. A kurzus utolsó napján a résztvevők előadást hallgattak a számítógép-hálózatokról és az elektronikus levelezés, az Internet alkalmazásáról majd a gyakorlatban kipróbálhatták a hallottakat. Bemutattuk a KMF-en működő szerverek által nyújtott szolgáltatásokat. Azoknak a pedagógusoknak, akik rendszergazdai feladatokat is ellátnak munkahelyükön, ilyen irányú konzultációkat is adtunk.

Földrajzszakos tanárok továbbképzése

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Fodor Gyula/

2005. július 11-16. között Beregszászon másodízben került megrendezésre a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia keretén belül szervezett földrajz szakos tanárok szakmai továbbképzése. Az egyhetes képzés elsősorban a résztvevők Kárpátaljával, Magyarországgal és Európával kapcsolatos ismereteinek bővítését, elmélyítését, illetve frissítését célozta.

Az akadémiát hazai és külföldi előadók sora tette tartalmassá és színessé. A külföldi előadók egy kivétellel a Debreceni Egyetemről érkeztek. Közülük is kiemelkedik Prof. Dr. Süli-Zakar István tanszékvezető egyetemi tanár, aki előadásában Európa új geopolitikai helyzetét taglalta az Európai Unió 2004-es keleti bővítése tapasztalatainak tükrében. Dr. Tar Károly, a DE Meteorológia Tanszékének vezetője előadásaiban a légköri energiák hasznosításának jelenlegi helyzetével és lehetséges kilátásaival, illetve a globális klímaváltozás várható lefolyásával és az éghajlatváltozást tárgyaló különféle elméletekkel foglalkozott. Dr. Czimre Klára egy napjainkban igen aktuális témát boncolgatott előadásában, mégpedig a Magyarország és Ukrajna közös határa mentén szerveződött Kárpátok Eurorégió jelenlegi helyzetét és gazdasági tevékenységét, különös tekintettel a szervezet kárpátaljai akcióira. Dr. Teperics Károly a magyarországi földrajztanítás utóbbi évtizedbeli átalakulásáról szólt, részletesen ismertetve az anyaországban 1978 óta elfogadott különböző tantervi koncepciókat is, illetve helyenként párhuzamot vonva az anyaországi és ukrajnai földrajzoktatás sajátosságai között. Tóth Antal a határokhoz kapcsolódó kriminálgeográfiai jelenségeket vette górcső alá, ezen belül is komoly hangsúlyt fektetve az ukrán-magyar határrelációra. Bori István (Balassi Bálint Intézet) előadásában a földrajzi magyarságszimbólumokról beszélt, Budapest jelenlegi térszerkezetét vizsgálta.

A kárpátaljai előadók kivétel nélkül a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárai közül kerültek ki. Az előadások félidejében, július 13-án a résztvevők és a vendégek számára egész napos autóbuszos tanulmányi kirándulást szerveztünk.

Biológia szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Kohut Erzsébet/

Az idén másodszor került sor a biológia szakos tanárok továbbképzésére. A program összeállításánál arra törekedtünk, hogy mind az általános mind a középiskolák illetve a líceumok és a gimnáziumban tanító tanárok hasznos információkkal, mindennap alkalmazható új ismeretekkel gazdagodjanak az előadások során. Hangsúlyt kapott a környezeti nevelés. Ennek megfelelően nagy sikerrel zajlott a Budapesti Trefort Ágoston Gimnázium tanárainak Schróth Ágnesnek és Szászné Heszlényi Juditnak a gyakorlati foglalkozásai, amelyeken új ötleteket, módszereket, segédanyagokat kaptunk a környezeti nevelés gyakorlatban való megvalósítására.

A környezeti neveléshez szervesen kapcsolódott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanárainak, Krocskó Gyulának és Izsák Tibornak az előadásai, melyek Kárpátalja védett területeit (Izsák Tibor) illetve Ukrajna Vörös Könyvében szereplő Kárpátalja faunáját mutatta be (Krocskó Gyula). A környezeti problémák és megoldásának lehetőségei címmel Puky Miklós a Magyar Tudományos Akadémia ÖBKI MDÁ munkatárasa tartott szemléletes előadást. A globális környezetszennyezés kérdését taglalta Szemrád Emil II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára is, aki az üvegházhatást mutatta be Oláh György munkássága kapcsán. Ehhez a témakörhöz kapcsolódott Nagy Béla, Jakab Eleonóra, Puky Istvánné, Seregélyesné Nagy Katalin és Hutterer Éva előadása is.

A kulturális programok, a filmvetítések, a színházi előadások, a kárpátaljai kirándulás mind a kikapcsolódást a lélekben való feltöltődést szolgálta. A továbbképzés mind szakmailag mind emberileg elérte célját

Kémia szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Szajkó Tibor/

A szekció programja több tucat elméleti és gyakorlati foglalkozás, valamint hasznos általános műveltségfejlesztési rendezvény lebonyolítását biztosította. Fodor Erika (az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium vezetőtanára): a Hogyan kísérleteztessük mindennap örömmel tanítványainkat, ha se szaktantermünk, se anyagunk, se időnk se… se… se… nincsen című előadásában a megvalósítható  gyakorlati megoldások számtalan lehetőségeit tárta a hallgatók elé, ez által céltudatosan biztatva őket kémiai kísérletezésekre. Nagyon érdekesnek bizonyult dr. Orosz Ildikó (a KMPSZ és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke) Értékelés és mérés szerepe az oktatásban című előadása. Számtalan pedagógiai és módszertani megoldás útmutatójául szolgáltak  dr. Schróth Ágnes  (vezető tanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium) Interaktív játékok a környezetnevelésben és a kémiaoktatásban  és Heszlényi Judit (vezető tanár, ELTE Trefort Ágoston Gyakorlógimnázium) Játékos módszerek a környezetnevelésben című előadások. Sok érdekes megoldás szerepelt Szemrád Emil (tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) A kinetikai feladatok megoldása, valamint Popovics Ida (tanár, Jánosi Liceum) Kémiai kötés. Oxidáló-redukáló reakciók. Számítási feladatok megoldása című előadásokban. Rengeteg hasznos tudnivalót merítettek a hallgatók Szemrád Emil (tanár, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola) Az üvegházhatás kémiai és biológiai vonatkozásai )Oláh György munkásságának bemutatása) valamint A kémia történetének rövid szemelvényei című előadásokból. Csoma Zoltán (laboratóriumvezető, Kárpátaljai Agráripari Kutató Intézet) A környezetünk elsavasodik ?!  című előadása nagyon figyelemre méltó volt.A továbbképzés színes foltjai voltak a kulturális programok és a honismereti kirándulás.

Angol szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Huszti Ilona/

Mint eddig minden évben, idén is egy központi témája volt a továbbképzésnek. Az idei központi témánk a nyelvvizsgák és a nyelvvizsgáztatás kérdéskörével foglalkozott. A neves magyarországi (Némethné dr. Hock Ildikó és Ötvösné Vadnay Marianna, Veszprémi Egyetem; Szücs Udvari Krisztina, Interpret Nyelviskola, Kisvárda; dr. Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem) és helyi előadók (Bogoszta Olekszandr, Ungvár; dr. Orosz Ildikó, Lizák Katalin, Fábián Márta, Fodor Katalin, Szilágyi László, Pallay DezsőHenkel Beatrix, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász; Kovács Miklós, Ungvár) segítségével azt a kérdést jártuk körül, hogy mik az Európai Unió elvárásai egy nyelvvizsgával rendelkező személlyel szemben, illetve, a résztvevő tanárok szempontjából igen fontos kérdés került megvitatásra, hogyan lehet valakit felkészíteni egy nyelvvizsga sikeres letételére. Külön gyakorlati foglalkozáson került sor három közkedvelt, Magyarországon már régen akkreditált nyelvvizsga (Cambridge, Pitman, TOEFL) összehasonlítására. Mindezekhez számos vizsgaanyag fénymásolatát is megkapták a résztvevők, melyért külön köszönetüket fejezték ki.

Több előadás is foglalkozott az Euro Nyelvvizsgával, melyeken az előadók részleteiben is bemutatták ezt a nyelvvizsgát. Erre azért volt nagy szükség, mert ily módon a tanárok alaposabban is megismerkedhettek ezzel a vizsgával, hogy milyen a szerkezete és milyen feladattípusokat tartalmaz. Így majd könnyebben készíthetnek fel diákokat ennek a vizsgának a letételére, ami reményeink szerint idén ősztől már Beregszászban is megvalósulhat.

Számos kulturális program is színesítette az egyhetes továbbképző tanfolyamot.

Német szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Halász Ella/

2005. nyarán első ízben került sor a német szakos tanárok továbbképzésére a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretén belül. A tanfolyam programjait képező plenáris előadások a szakirányú foglalkozások, illetve a kulturális programok egy harmonikus és teljes egységet alkottak. A szakmai foglalkozások nagyon jól illeszkedtek, s mintegy kiegészítették a plenáris előadások anyagát. Orosz Ildikó előadásának témája volt az Értékelés és mérés szerepe az oktatásban, míg Mester Klára budapesti előadó ugyancsak a teljesítménymérés és értékelés módszereit mutatta be nyelvi készségeke lebontva. Horányi Özséb a kommunikációelmélet alapjairól beszélt, aminek gyakorlati megvalósítása volt Thiering Etelka német szakos módszerész-előadó témája.Míg a plenáris előadások során a kérdésekkel elméleti, azaz tudományos síkon foglalkoztak, így Mester Klára és Thiering Etelka által tartott foglalkozások az elmélet és a gyakorlat ötvözetét tükrözték. Valamennyi együttgondolkodásra és együttműködésre ösztönözött. A hallgatók rengeteg fénymásolt anyaghoz jutottak, amit munkájuk során alkalmazni tudtak. Fontos megemlíteni, hogy a szakmai előadások-gyakorlati foglalkozások nyelve a német volt, ami lehetővé tette a nyelvgyakorlást is. Végül de nem utolsó sorban említést érdemeltek a kulturális programok, amelyek amellett, hogy honismeretből, a magyar nép történelméből s egyéb kulturális értékeinkből kínáltak hasznos tudnivalókat.

Iskolai könyvtárosok továbbképzése

/2005. július 11-16. Tanfolyamfelelős: Répási Ildikó/

Mivel napjainkban egyre több szó esik a könyvtárak jövőjéről, ezért idén méltóbb témát, mint a „Könyvtár-jövő-jövőkönyvtár” nem is választhattunk volna továbbképzés központi témájául. Az Akadémiára jelentkezők száma évről évre nő, a könyvtárosoknak szükségük van ezekre a szakmai összejövetelekre.

A tanfolyam előadói voltak: Bajnok Lászlóné Nyíregyházáról aki a könyvtárosság etikai kódexe kialakulásának történetéről tartott előadást. Sipos Mária Fehérgyarmatról, dr. Puky Miklós az MTA tudományos munkatársa Budapestről, dr. Éva Erzsébet mentálpszichológus Nyíregyházáról, Hegedűs Péterné Judit Vásárosnaményból szintén színes tartalmas előadásokat tartottak számunkra.

Az sem mellékes, hogy ilyenkor sok régi barát, évfolyamtárs találkozik, beszélget, vitatkozik. Új ismeretségek, szakmai szövetségek köttetnek, ötletek születnek és cserélnek gazdát, szó esik a közösen megélt időkről, de a jövőről is.

A továbbképzés alatt arra is szakítottunk időt, hogy megismerkedjünk Beregszász nevezetességeivel, épületeivel, azok történetével. Szakmai kirándulás kínálatunkkal Kárpátalja egy-egy szép tájának megismerését tettük lehetővé, Színevéri-tó, Huszti várrom, Visk környéke ízelítőt adott a gazdag történelmi múlttal rendelkező vidékünk megismerésére.

Összegzéskor a résztvevők a legnagyobb megelégedés hangján szóltak az előadások színvonaláról, az előadókról, a szerzett ismeretek mennyiségéről és hasznosságáról.

Magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 25-30. Tanfolyamfelelős: Riskó Márta/

2005-ben második alkalommal került sor a Kölcsey Akadémia keretén belül a magyartanárok továbbképzésére. Az idei tanfolyamra a kommunikáció- és befogadó-központú tanítás elvi alapjainak és módszereinek ismertetése jegyében került sor.

A pedagógusakadémia hagyományaihoz híven az egyhetes tanfolyamra a fő téma jeles magyarországi és kárpátaljai szakértőit hívtuk meg. Dr. Éva Erzsébet – Nyíregyházi Főiskola – kommunikációs tréninget tartott a hallgatóknak.  Dr. Csernicskó István és Karmacsi Zoltán (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola) a szociolingvisztika és a kommunikáció-központú nyelvtanítás kérdéseiről értekeztek. Györke Magdolna (Ungvári Nemzeti Egyetem) gyakorlati foglakozást tartott komplex mondatelemzésből. Dr. Cserhalmi Zsuzsanna (ELTE) a József Attila-kutatás új eredményeivel és a költő verseinek újszerű értelmezési lehetőségeivel ismertette meg a hallgatókat. Pethőné Nagy Csilla (JPTE) a befogadó-központú műértelmezés gyakorlati módszereiből nyújtott ízelítőt. Dr. Málnási Ferenc (Kolozsvári Brassai Sámuel Gimnázium) a globális szövegelemzés lehetőségeit mutatta be. Dr. Beregszászi Anikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar főiskola) a lírai vers megközelítésének különböző lehetőségeiről tartott gondolatébresztő előadást. Vraukóné Lukács Ilona (Nyíregyházi Móricz Zsigmond Könyvtár) az olvasóvá nevelés lehetőségeiről és fontosságáról értekezett.

A szakmai előadások mellet neves szakemberek előadásait hallgathatták meg a tanfolyam résztvevői a XX. századi magyar történelem eseményeiről. A tanfolyam minden napját kulturális programok tették teljesebbé. Egyházzenei koncert, József Attila-est, honismereti kirándulás, a magyarság sorskérdéseivel foglalkozó, alapfilmek vetítése szolgálta a tanfolyam résztvevőinek lelki feltöltődését.

Szórványvidéken oktató pedagógusok továbbképzése

/2005. július 25-30. Tanfolyamfelelős: P. Punykó Mária/

A magyar nyelv iránti érdeklődés, a tanulás első formái a nyolcvanas évek végén jöttek létre a szórványvidéken. Az eltelt időszakban több mint ötven vasárnapi iskolai csoportban és magyar nyelvű óvodai csoportban, valamint Rahón, Gyertyánligeten, Kőrösmezőn és Szolyván az intézményes oktatás keretein belül több mint ezer magyar gyökerekkel rendelkező gyerek tanulja őse nyelvét. A magyar nyelv tanítása a szórványvidéken különlegesen felkészült szakembereket és módszereket igényel. Mindezeket figyelembe véve állítottuk össze a 2005. évi továbbképzés tervét.

A pedagógusok leginkább a gyakorlati ismereteket nyújtó előadásokat kedvelték, szívesen tanultak új énekes gyermekjátékokat, a magyar nyelv természetes ritmusának és dallamának elsajátítását segítő mondókákat. Továbbgondolásra, megbeszélésre adott alkalmat Éva Erzsébet Kommunikáció az emberért című előadása, Tóth Ferenc gyermekirodalmi műveket elemző beszámolója. Ugyancsak nagy érdeklődést váltott ki Prófusz Mariannának a magyar népművészetről tartott, gazdagon illusztrált előadása.

A továbbképzés hatékonyságát növelték a kulturális programok. A hallgatók módszertani segédanyagokkal és Szalai Borbála verseskötetével térhettek haza.

Matematika szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 25-30. Tanfolyamfelelős: Kulin Judit/

A tanártovábbképzés egyik fő célja: felkészíteni a tanárokat az ukrán oktatási koncepcióban egyre nagyobb súlyt kapó tehetséggondozásra és megoldást keresni a matematika-tanítás gondjaira. A továbbképzés egyik fő előadója Petecsuk Vaszil Mihajlovics, a Területi Tanártovábbképző Intézet igazgatóhelyettese, a területi versenyek szervezésével, feladataival és megoldásának módszerével foglalkozott. Pákh György a Fővárosi II Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanára arra mutatott rá, hogy nekünk matematikusoknak is új utakat kell keresnünk, hogy vonzóbbá és befogadhatóbbá tegyük a „legszárazabb” tantárgyat. Gyakorlati foglalkozáson csoportmunkában mindenkinek lehetősége nyílt egy feladatsor összeállítására, majd az összeállított feladatsorok megvitatására. A továbbképzés résztvevői számára különösen hasznosnak bizonyult Kovács Zoltán előadása, aki megmutatta, hogyan lehet a semmiből matematikai játékokat készíteni. Hasznosnak bizonyult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi feladatsorának elemzése. Július 24-én a matematika szakos tanárok továbbképzésének résztvevői és a vendégek kiránduláson vettek részt.

A kulturális események szervezésénél a tanfolyamvezetők figyelembe vették az év szomorú történelmi aktualitásait. Koltai Lajos Trianon című filmjével és Gulyás János és Gulyás Gyula Malenykij robot című filmjével emlékeztek Magyarország szétdarabolásának 80. és a kárpátaljai magyar férfiak munkalágerekbe hurcolásának 60. évfordulójára. Külön élmény volt, hogy lehetőség nyílt a rendezővel való személyes találkozásra.

 Fizika szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 25-30. Tanfolyamfelelős: Győrffy István/

Nagyon sok értékes és érdekes információt kaptak a plenáris előadásokon a nemzetközi politikáról, térképszemléletről, stb.

A továbbképzésre Magyarországról illetve Kárpátaljáról érkeztek előadók. Dr. Kopcsa József és Gyebnárné Nagy Andra (Debreceni Egyetem),  részletesen ismertették a Hatvani József Nemzetközi fizikaverseny lebonyolításának sajátosságait, részvételének feltételeit, feladatait. Az előadáson kívül értékes ajándékokkal lepték meg a résztvevő tanárokat: három év feladatait, könyvformában. Előadásával színesítette a tanfolyamot dr. Imre Árpád – a fizika-matematikai tudományok doktora, Állami díjas kutató fizikus. Részletesen beszámolt az Ukrán Tudományos Akadémia ungvári fiókintézetében folyó kísérleti munkákról.

Győrffy István a tanfolyam vezetője maga is több előadást tartott elsősorban az atomfizika témaköréből. Az elméletet sokéves pedagógiai tapasztalatával egészítette ki. Bővítette a tanárok ismeretét az ukrán tantervben nem szereplő, de a magyarországi versenyekben követelt anyagokból. Így például mechanikából: a tehetetlenségi nyomaték fogalma és kiszámítása.

A résztvevők pozitívan nyilatkoztak az egész tanfolyam előkészítéséről, szervezéséről és lebonyolításáról.

Történelem szakos tanárok továbbképzése

/2005. július 25-30. Tanfolyamfelelős: Svetkó Erzsébet/

A képzés elsősorban a résztvevők magyar és egyetemes történelmi, illetve honismereti ismeretének bővítését, frissítését célozta meg.

Az akadémiát hazai és a határon túlról érkező előadók tették tartalmassá, színessé. A kárpátaljai előadók jelentős része a KMF tanára volt: Csatáry György, Baráth Julianna, Kovács Miklsó, Orosz Ildikó, Gönczy Andrea, Váradi Natália, Braun László és Pecsora Éva, akik előadásukkal természetesen a hallgatók Kárpátaljáról szóló történelmi vonatkozású ismereteit bővítették.Az akadémiát határon túlról érkező előadók is megtisztelték A Pécsi Tudományegyetemről 3 előadó érkezett. Dr. Fischer Ferenc A hidegháború, az 1945-1989 közötti nemzetközi politika, dr. Bebesi György a Despotizmus vége, a parlamentarizmus kezdetei, Oroszország 1905-1907-ben, dr. Surányi Róbert: Churchill és Kelet-Európa címmel tartottak előadást. Dr. Péter Katalin az MTA több előadást is tartott. A Debreceni Egyetem képviseletében Dr. Barta János Mária Terézia és A kultúra Magyarországon a XVIII. században címekkel tartott előadást. Dr. Szőke Domonkos, aki A XX. Szászad a történelem mérlegén címmel foglalta össze a század fontosabb jellemzőit. Demeter Gábor, a DE PhD hallgatója a Monarchia Balkánon való szerepvállalásáról és törekvéseiről, valamin a két Balkán-haború kitörésének okairól beszélt. Nagy érdeklődésre tartott számot dr. Cseh Gizella, Lator László, Fári Irén, Dr. Béres Mária, Lesfalvi Tibor előadása.

Az előadásokat követően a résztvevők kulturális programon vehettek részt: július 25-én a KRISZ együttes koncertezett, július 26-án pedig Berki Antal József Attila-estjére került sor. Ezen kívül minden este filmvetítésre került sor, melynek keretében a résztvevők megnézhették a Trianon, a Kelet-Nyugat, valamint a Málenykij robot című filmeket. Az utóbbi vetítésnek estéjén a film egyik rendezője, Gulyás Gyula is megtisztelte jelenlétével az akadémiát és lehetőség nyílt a vele való beszélgetésre.

2009. július 20. hétfő 21:04
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It