facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2003

Ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés Az  ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés 2003. június 29–július 6. között került megrendezésre 66 fő részvételével. A továbbképzésen ének...

Ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés

Az  ének-, zene-, néptánc- és kézműves továbbképzés 2003. június 29–július 6. között került megrendezésre 66 fő részvételével.

A továbbképzésen ének-zene szakos tanárok, tanítók, óvónők, kórusvezetők vettek részt Kárpátaljáról, Magyarországról és Romániából.

A továbbképzés résztvevői délelőtt 9–12 óra között, és délután 15–18 óra között szakmai előadásokon vettek részt, illetve elméleti és gyakorlati foglalkozáson. Szabadidőben helyi mesteremberek által oktatott kosárfonással, fafaragással, gyöngyfűzéssel és szövéssel foglakozhattak.

Hagyományteremtő céllal került megrendezésre, első ízben a Vass Lajos Népzenei Verseny kárpátaljai elődöntője. A Budapestről és Kárpátaljáról érkezett zsűri (Olsvai Imre népzenekutató, dr. Gerzánics Magdolna néprajzkutató, Vári Fábián László József Attila-díjas költő) a verseny után szakmai értékelést tartott és hasznos tanácsokkal látta el a résztvevők felkészítő tanárait.

Az tanfolyamon az előadásokat olyan neves szakemberek tartották, mint Berkesi Sándor  Liszt-díjas karnagy (Debrecen), Bubnó Tamás, a Budapesti Énekes Iskola tanára, Hidász Ferenc atya. A néprajzi előadásokat Német István, (MTA Zenetudományi Intézet), a népdaloktató Pál Eszter, hangszeres népzeneoktató  Pál Lajos volt.

A gyermekjátékok típusairól, játékfűzésekről tartottak elméleti és gyakorlati előadást: Sutnyinszki Ildikó és Juhász Attila, a Szarvasi Tanárképző Főiskola oktatói.

Néptáncoktatók: Varga Edit (Örökség Gyermek­táncegyesület, Budapest), Rónai Lajos, Hajdú István (Bag); az alsó- és felső tagozatos kórusnevelés, repertoárválasztás oktatója Pál Katalin.

A továbbképzés, csakúgy mint minden évben, az egész hetet bemutató műsorral zárult.

Számítástechnika kezdőknek

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében július első hetében került sor az informatika tanfolyamra, amelyet kezdők számára hirdettünk meg. A kurzus témája: Windows 98 alapok, intenzív szövegszerkesztési ismeretek, az elek­tronikus levelezés és az Internet alapjai. A foglalkozások két csoportban  a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola termeiben folytak. Tanárok voltak: Pallay Dezső informatika-matematika szakos tanár, Vass Ottó informatikus, rendszergazda; Pallay Ferenc informatikatanár, rendszergazda és Károlyi József informatika-matematika szakos tanár.

A tanfolyamon 44-en vettek részt Kárpátalja minden járásából.

A résztvevők 10 feladatlapot kaptak és egy floppy lemezt. Ezek oktatatási segédanyagok, illtetve szövegszerkesztési reprodukciós feladatok voltak. 

A tanfolyam első két napján előadásokat tartottak számítástechnikai alapismertek témakörben (hardware, software alapismertetek) és gyakorlati foglalkozások az operációs rendszer alapvető kellékeiről (Jegyzettömb, Paint, WordPad), ezek felhasználásáról.

A tanfolyam fő témája a szövegszerkesztési alapismeretek és a Microsoft Word szövegszerkesztő megismerése volt. Ebben a témakörben előadások és gyakorlati foglalkozások voltak, melyeken a résztvevők reprodukciós feladatokat oldottak meg: karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás és számozás, táblázatok, tabulátorok használata, grafikai elemek a dokumentumban. Az elkészített munkákat a pedagógusok kinyomtatták a telepített nyomtatón, és a kapott floppy lemezre is mentették.

A tanfolyam utolsó napján a pedagógusok több feladatot is elkészítve bizonyították, hogy eredményes volt a kurzus. Ezt mi sem igazolja jobban, mint az, hogy innen 11-en jelentkeztek a haladók számára meghirdetett tanfolyamra is.   

Az esti órákban a KMTF filmklubjában filmvetítéseken vehettek részt a pedagógusok.

A tanfolyam végén a résztvevő pedagógusok kétnyelvű (ukrán–magyar) oklevelet vettek át, mely igazolja, hogy Windows 98 alapismeretek, szövegszerkesztés és Internet alapismeretek témakörben felhasználói ismeretekre tettek szert.

 A XXI. század és a nevelés Óvodapedagógusok továbbképzése

Mindkét továbbképzés július 7. és 12. között került megrendezésre. A kurzusainkon  egyetemi és főiskolai ok­ta­tók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat: dr. Brezs­nyánszky László, dr. Pusz­­­tai Gabriella (Debreceni Egye­tem), dr. Vastagh Gerda, dr. Meleg Csilla (Pécsi Egyetem), dr. Orosz Ildikó, dr. Csernicskó István, dr. Soós Kál­­mán, dr. Beregszászi Anikó, dr. Deák Ferenc, Kulin Judit, Prófusz Marianna (Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola), dr. Nagy Béla (Ung­vári Nemzeti Egyetem), továbbá Holik Ildikó, Erdős István (Debreceni Egyetem), Fábri István, Fodor Szabolcs (Márton Áron Szakkollégium), Zsidákovics Katalin, Nagy Piroska (Szász­ha­lom­­­­b­­­­­­­atta).

A két tanfolyamra összesen 53 pedagógus jelentkezett. Az előadásokon viszont ennél többen jelentek meg, mivel azok nyitottak voltak bárki számára: így volt olyan előadás, amelyen több mint 60 hallgató volt jelen (dr. Brezs­nyánszky László, dr. Zilahy Katalin, dr. Stöcker Katalin, Keller Magdolna előadásai).

A tanfolyam végén valamennyi résztvevő véleményt mondhatott egy kérdőíves felmérés keretén belül. A kérdőívekben arra kérdeztünk rá, hogy kik voltak azok az előadók (előadások), amelyek megnyerték a résztvevők tetszését (illetve nem), mivel voltak elégedettek, illetve mi volt az, amit az elkövetkező év(ek)ben másként kellene a szervezőknek megvalósítani. A kiértékeléskor kiderült, hogy gyakorlatilag minden előadással meg voltak elégedve, mindegyiket jónak, értékesnek és főleg hasznosnak tartották, különösen dr. Brezsnyánszki László, dr. Meleg Csilla, dr. Vastagh Gerda, dr. Orosz Ildikó és Erdős István, Zsidá­kovics Katalin, Nagy Piroska előadásai nyerték meg a hallgatók figyelmét. Nagyon sokan említették a kulturális programok sokszínűségét és magas színvonalát. Elsősorban a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Gyermekstúdiójának (vezető: Vidnyánszky Éva), az akna­szlatinai Bel Canto Kamarakórus (vezető: Szenykiv Mária) előadását emelték ki.

 Számítástechnika haladóknak

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia keretében július második hetében került sor az informatika haladó tanfolyamra. A kurzus témája: a Microsoft Office programcsomag felhasználása az oktatásban, elektronikus levelezés és az Internet lehetőségei. A foglalkozások a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskolán két csoportban folytak, Pallay Dezső informatika-matematika szakos tanár, Vass Ottó informatikus, rendszergazda, valamint Pallay Ferenc informatika tanár, rendszergazda és Károlyi József informatika-matematika szakos tanár vezetésével.

A tanfolyam részvevői több feladatlappal dolgoztak. Ezek oktatatási segéd­anya­gok, illetve táblázatkezelési feladatok voltak. A tan­fo­lyam minden résztvevője megkapta ezt a feladatlap-csomagot.

A kurzus első napjának délelőttjén a szövegszerkesztés nehezebb, ritkábban használt lehetőségeit vették át a hallgatók: grafikai elemek a szövegszerkesztőben, körlevél készítése. A tanfolyam legnagyobb lélegzetű témája a táblázatkezelő (Microsoft Excel 97) program megismerése volt. Az alapok után a pedagógusok feladatokat oldottak meg az Excel segítségével. A feladatok elsősorban a pedagógus munkáját megkönnyítő, az oktatásban is felhasználható típusfeladatok voltak.

A tanfolyam harmadik napján a pedagógusok múzeumlátogatáson és kiránduláson vettek részt Ungváron és a Kárpátokban.

A tanfolyam negyedik napján a prezentációkészítés lépéseit ismerték meg a résztvevők a PowerPoint program segítségével. Bemutattunk egy előre elkészített prezentációt matematikából, majd a pedagógusok oktatott tantárgyukból készítettek bemutatót. A prezentációk mind szöveges és képi animációkat tartalmaztak. A kurzus utolsó nap­ján a résztvevők előadást hallgattak a számítógép-hálózatokról és az elektronikus levelezés, az Internet alkalmazásáról, majd a gyakorlatban kipróbálhatták a hallottakat. Bemutattuk a KMTF-en működő szerverek által nyújtott szolgáltatásokat.

Azoknak a pedagógusoknak, akik rendszergazdai feladatokat is ellátnak munkahelyükön, ilyen irányú konzultációkat is adtunk.

Az esti órákban a KMTF filmklubjában filmvetítéseken vehettek részt a pedagógusok.

Az utolsó nap estéjén állófogadásra került sor, mely előtt a KMPSZ elnöke átadta a 26 résztvevőnek az oklevelet, mely igazolja hogy Excel, PowerPoint és Internet-használat témakörben felhasználói ismeretekre tettek szert.

Tanítói továbbképzés

A tanfolyam 2003. július7-től 12-ig tartott, amelyre 33 pedagógus jelentkezett.   

A tanítók színvonalas elő­adásokon vehettek részt, amelyeket a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanárai, Kárpátalja elismert, tapasztalt pedagógusai, és külföldi előadók tartottak. A hét folyamán a résztvevők 50 órát látogattak. A tanítónők nagy érdeklődéssel hall­gattak minden egyes előadást.

Dr. Deák Ferenc az érzelmi intelligencia kialakításának útjairól beszélt a pedagógusoknak: megértésről, szeretetről, szeretethiányról. A gyerekek eldurvulásáról, agresszivitásáról is szó esett, ami napjaink egyik szörnyű problémája.

Béres Klára a készségtantárgyak fontosságáról szólt, a gyerekek sikerélményeiről torna-, rajz-, munka- és énekórákon.

Penckóferné Punykó Mária a népi hagyományok ápolásáról értekezett, illetve a gyermekek olvasóvá neveléséről, az anyanyelv ápolásáról.

Nagyon sok gyakorlati tudnivalóvalismertetett meg Prófusz Marianna, aki egy egész délelőtt rongybabák készítésére, csuhébabák és angyalkák készítésére, valamint négyszögletes fonásra tanította a jelenlévőket.

A résztvevők nagy érdeklődéssel hallgatták dr. Soós Kálmán beszámolóját a honfoglalásról és a magyarok letelepedéséről a Kárpát-medencében.

Szautner Jánosné a tanulási zavarok korrekciójáról, a korrekciós fejlesztés előz­ményeiről, a nehézségek oka­i­­nak feltárásáról, a fejlesztőpedagógia meghonosodásáról beszélt kisiskolás korban.

A tartalmas foglalkozások után minden nap kellemes kulturális programokkal leptük meg a jelenlévőket. Ellátogatott hozzánk a tiszapé­terfalvai Európa-díjas művészeti iskola csoportja Pál Lajos vezetésével, akik néptáncot, népdalokat mutattak be, majd pedig a résztvevők különböző tánclépéseket sajátíthattak el táncház keretében.

 Csodálatos élmény volt mindnyájunk számára az aknaszlatinai Bel Canto Kamarakórus hangversenye. Felejthetetlen élményt jelentett a kirándulás a munkácsi várban és a Vereckei-hágóhoz Puny­kó Mária idegenvezetővel, aki érdekesebbnél érdekesebb történeteket, legendákat mesélt a várról, a vár uráról, II. Rákóczi Ferencről és annak életéről.

A résztvevők előtt fellépett az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Gyermekstúdiója Vid­nyánszky Éva vezetésével, akik a „Hej, Rákóczi, hej, Bercsényi” című történelmi darabot adták elő. Mindnyájunknak könny  szö­kött a szemébe, amikor megelevenedett előttünk a gyerekek előadásában az a történet, amelyet előző nap Punykó Mária mesélt a Munkácsi várban és a Vereckei-hágónál.

A tanfolyamot lezáró állófogadáson Dr. Orosz Ildikó megköszönte a kollégák részvételét, értékelte a helyi és külföldi tanárok előadásait, a kulturális programokat. Reményét fejezte ki, hogy minden résztvevő számára feltöltődést jelentett az eltelt hét, s végezetül mindenkinek kellemes pihenést kívánt a nyár folyamán.

Természetvédelmi és ­természetismereti továbbképzés

A tanfolyamon július 7–12-ig 20 biológia és kémia szakos tanár vett részt. A szervezők fő célja az volt, hogy a KMTF bázisán biztosítsanak lehetőséget a szakmai továbbképzésre, magyarul tanító biológia, kémia szakos tanárok részére. A továbbképzés aktualitását az is indokolja, hogy a jövőben integrálják a két tárgyat az egységes természettudományos szemlélet jegyében, aminek következtében lecsökken a kémia- és biológiaórák száma. A program összeállítása során az volt az elképzelésünk, hogy olyan ismeretekre tegyenek szert kollégáink, amelyeket minden nap alkalmazhatnak munkájuk során, felfrissíthetik ismereteiket, új információkhoz juthatnak magyar nyelven, a kulturális programokon pedig kikapcsolódjanak, lélekben feltöltődjenek.

Az előadások témái:

1. Kucsinka István: Kárpátalja általános idegenforgalmi jellemzése.

2. Fodor Erika: Hogyan kísérleteztessük mindennap örömmel tanítványainkat, ha se szaktantermünk, se anyagunk, se időnk se…, se…, se… nincsen.

3. Fodor Erika: Hogyan nyomjuk le a kémiát, fizikát, biológiát a gyerekek torkán (játékok, versek, krimik, drámák a természettudományos órákon).

4. Puky Istvánné: A konfliktuskezelés elméleti és gyakorlati kérdései (tréning).

5. Dr. Pitter György: A magyarországi és ukrajnai kémiaoktatás közötti különbségek.

6. Dr. Puky Miklós: Természetvédelmi ökológia elméletben és gyakorlatban: a pedagógusok részvételének hiánya, szükségessége és lehetőségei természetvédelmi programokban.

7. Seregélyesné Nagy Katalin: A magyarországi és ukrajnai biológiaoktatás közötti különbségek.

Honismereti továbbképzés

2003. július 14–19. között Beregszászon első ízben került megrendezésre a Kölcsey Ferenc Nyári Pedagógusakadémia keretén belül szervezett honismereti továbbképzés.

A képzés, mint ahogy a programja is mutatja, elsősorban a résztvevők Kárpátaljára vonatkozó történelmi és földrajzi ismereteinek bővítését, frissítését célozta meg. Ebből következően a 43 résztvevő többségét elsősorban a régió általános és középiskoláinak gyakorló, valamint leendő történelem és földrajz szakos tanárai alkották, de akadtak hallgatók, akik nem szakmájuk miatt, hanem pusztán érdeklődésből, szülőföldjük szeretetéből adódóan vettek részt a honismereti tanfolyamon.

A tanfolyamot hazai és a határon túlról érkező előadók tették tartalmassá, színessé. A kárpátaljai előadók jelentős részét a KMTF tanárai képezték és előadásukkal természetesen a hallgatók Kárpátaljáról szóló ismereteinek bővítését célozták meg történelmi vagy földrajzi vonatkozásban. A történészeket dr. Kobály József, a Területi Honismereti Múzeum igazgatóhelyettese kalauzolta Kárpátalja őskori történetében, vagy Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke vezetésével mélyebb betekintést nyerhettek az ukrán politika 1991 után kialakult helyzetébe. Dr. Soós Kálmán, a KMTF főigazgatója előadásában Kárpátalja történetének feldolgozatlanságára hívta fel a figyelmet, vagy a témában esetlegesen megjelenő művek szovjet ideológiát magán viselő voltára. Dr. Brenzovics László, a KMTF tanára Kárpátalja Magyarországhoz történő 1939–1944-es visszacsatolásának körülményeit taglalta, Popovics Béla, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség elnöke pedig a régió mint Közép-Európa egyik gyöngyszemének tájszépségéről és művelődéstörténetéről beszélt. A terület legújabbkori történetét illetően további érdekes információkhoz juthattak a hallgatók Váradi Natália és Darcsi Karolina előadásának köszönhetően, akik Kárpátalja helyzetét világították meg 1956 idején, valamint Ukrajna függetlenedésének időszakában.

A földrajz szakos hallgatók részére a KMTF tanárai közül Molnár József tartott előadást az éghajlati változások globális és lokális hatásairól, Kucsinka István pedig Kárpátalja idegenforgalmáról tájékoztatta a hallgatókat. Izsák Tibor előadásában egy, az utóbbi években egyre több embert érdeklő téma került bemutatásra, nevezetesen az árvizek és Kárpátalján való kialakulásuknak okai. Molnár D. István vezetésével a hallgatók egy szintén nagyon aktuális témába, Kárpátalja népességében az elmúlt évszázad folyamán bekövetkezett változásaiba nyerhettek betekintést.

Atovábbképzést határon túlról érkező előadók is megtisztelték, színesebbé téve azt tartalmas előadásaikkal. Jakab György, az Országos Közoktatási Intézet munkatársa Hogyan tanítsunk történelmet az Internet korában címmel tartott előadásában módszertani ajánlásokat tett történelemtanárok számára, továbbá szintén az ő vezetésével a hallgatókat is aktív résztvevővé tevő játék és beszélgetés zajlott le a nemzettudat sokféleségéről, amely nagy népszerűségnek örvendett a hallgatók köreiben. A Szlovákiából érkező dr. Cseh Gizella a magyar népszínművek fejlődésének különböző szakaszairól tartott rendkívül érdekes előadást, Lator László, a Magyar Történeti Társulat Tanári Tagozatának munkatársa pedig a szovjet–magyar kapcsolatok alakulását részletezte a XX. században. Kimondottan hasznosnak bizonyult a kárpátaljai történelemtanárok számára a Balassi Bálint Intézetből érkező Bori István előadása, aki a kárpátaljai és a magyarországi történelemoktatás különbségeit ecsetelte a BBI tevékenységének tükrében.

Július 17-én a résztvevők és a vendégek számára egész napos kárpátaljai körutazás került megszervezésre, amely Beregszászban vette kezdetét, majd első állomásként a munkácsi vár következett, amelyet történelmünk egyik legfontosabb emlékhelye, a Vereckei- hágó követett. Ezután a vendégek megtekinthették az egyik polenai szanatóriumot, ihattak híres ásványvizéből. Következő állomásunk Szolyva volt, ahol lehetőség nyílt az 1944-ben deportált magyar lakosság emlékére állított park megtekintésére, majd a körút utolsó állomása, Beregvár következett. A körutat, annak minden állomását Punykó Mária idegenvezetése tette még inkább érdekfeszítővé a résztvevők számára.

Iskolai könyvtárosok­ ­továbbképzése

 A továbbképzés 2003. július 7–12 között került megrendezésre. A tanfolyamra 18 könyvtáros jelentkezett, akik számára a tanfolyamon kárpátaljai szakemberek, valamint két Magyarországról meghívott szakelőadó tartott előadást. A kárpátaljai előadók: Gönczy Sándor, P. Punykó Mária, Badó Zsolt, Weinrauch Katalin, Pallay Ferenc. Magyarországi szakelőadók: Vraukóné Lukács Ilona, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtár könyvtárosa, Abonyiné Antal Anna, a Nyíregyházi Kertvárosi Általános Iskola könyvtárosa.

A kurzus programja a KMTF elnökének, dr. Orosz Ildikónak köszöntőjével kezdődött. A résztvevők igen nagy érdeklődéssel hallgatták az előadásokat. Abonyiné Antal Anna tehetségével és előadásmódjával lenyűgözte a hallgatókat, aki az iskolai könyvtárak szerepéről tartott előadást. Sokat segített abban, hogy hogyan szeretessük meg a gyerekekkel a könyveket és a könyvtárat. Előadását mindenki élvezettel hallgatta, és nagyon sokat tanultak tőle könyvtárosaink.

Nagy élmény volt a helyi előadók közül Weunrauch Katalin gyermekírónővel találkozni, kinek könyvei közül csak egyet-kettőt ismertünk ezidáig.

A könyvtárosok a számítógépes ismereteiket is tovább bővíthették. Pallay Ferenc bemutatta a szövegszerkesztő kezelését, táblázatszerkesztést és adatbevitelt, az Internet használatát.

Kulturális programokat is szerveztek a résztvevők számára, melyek keretében belül megismerkedtünk Beregszász történelmével, nevezetességeivel. Kirándultunk az ungvári várba és környékére. Megtekintettük a nevickei várat, és végcélunk a Vereckei-hágó volt. Mindezekről a helyszínekről, történetükről, érdekességükről Horkay Sámueltől hallhattunk nagyon részletes, színes információkat.

Megtekinthettük a Tiszapé­terfalvai Népzenei Táncegyüttes előadását Pál Lajos vezetésével és a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Gyermekstúdiójának előadását. A kulturális programok igazi kikapcsolódást és szellemi pihenést jelentettek minden résztvevőnek.

A továbbképzés összegzésekor a hallgatók a megelégedés hangján szóltak az előadások színvonaláról, a szerzett ismeretek hasznosságáról. Minden kolléga örült, hogy részese lehetett a képzésnek, s nagyon várják a folytatást.

A résztvevők az oklevelek mellé egy-egy értékes könyvcsomagot kaptak könyv­táraik részére.

  Matematikai továbbképzés

A tanártovábbképzés egyik fő célja: felkészíteni a tanárokat az ukrán oktatási koncepcióban egyre nagyobb súlyt kapó tehetséggondozásra. Ezért megpróbáltunk olyan előadókat meghívni, akik saját tapasztalatukkal ismertettek meg bennünket. Brenyó Mihály tanár úr, a kecskeméti Bányai Nyolcosztályos Gimnázium nyugalmazott tanárától tanulhattuk meg azokat a fogásokat, amelyekkel fel lehet kelteni a tanulók matematika iránti érdeklődését. Petecsuk  Va­szil Mihajlovics, a Területi Tanártovábbképző Intézet igazgatóhelyettese a területi versenyek szervezésével, feladataival és azok megoldásával foglalkozott. Dr. Patay Zoltán, Dr. Király Bertalan és Dr. Szakács Attila, a Békescsabai Tanárképző Főiskola munkatársai gondoskodtak a tanárok szakmai továbbképzéséről és a helyes magyar matematikai szaknyelv használatáról.  Kimondottan hasznosnak bizonyult a tanárok számára Solymos Eszter előadása, aki a Balassi Bálint Intézetből érkezett és saját tapasztalatai alapján ecsetelte az ukrajnai és a magyarországi matematikaoktatás különbségeit, majd felhívta a figyelmünket a Magyarországon várható változásokra.

Július 17-én a matematika és a honismereti továbbképzés résztvevői és a vendégek egész napos kárpátaljai körutazáson vettek részt. Külön élményt jelentett Punykó Mária idegenvezetése. A hosszú nyári estéket filmvetítések tették tartalmassá.

  Szórványvidéken oktató tanárok továbbképzése

A magyar nyelv iránti érdeklődés, a tanulás első formái a nyolcvanas évek végén jöttek létre a szórványvidéken. Először a nagyszülők kezdtek foglalkozni az unokákkal, a gyerekcsoportok pedig a hitoktatás keretén belül találkoztak a magyar nyelvvel.

1992-től a KMKSZ és a KMPSZ szervezőmunkájának köszönhetően lehetőség nyílt a vasárnapi iskolák megnyitására a Felső-Tisza-vidék néhány településén. Mára 22 helységben 41 tanár tanítja heti 2-12 óraszámban a magyar nyelvet

A szülők és társadalmi szervezetek kérésére elsőként Huszton nyitottak magyar iskolát; a vasárnapi iskolából nőtt ki 1998-ban a rahói magyar nyelvű általános iskola; 2001-ben magyar osztály nyílt Gyertyánligeten, 2002-ben pedig Kőrösmezőn 13, Szolyván 12 gyerekkel megnyitotta kapuit a magyar első osztály.

Összességében a 2002/2003-as tanévben a szórványvidéken több mint ezer ukrán környezetben élő, magyar gyökerekkel rendelkező gyerek tanulja ősei nyelvét.

A magyar nyelvet oktató pedagógusok gyakran nem nyelvészek. (Biológus, vegyész, matematikus, zenetanár, óvodapedagógus tanítja a magyar nyelvet.) Szövetségünk munkatársai rendszeresen látogatják a szórványvidék intézményes és vasárnapi iskoláit, módszertani tanácsokkal, segédanyagokkal látják el a pedagógusokat, ám ez nem elegendő. A pedagógusoknak szükségük van a szervezett továbbképzésre. Mivel a szórványvidéken oktató tanárok túlnyomó többsége nem magyar iskolában tanult, a módszertani segítségnyújtáson túl kívánatos a magyarságismereti, népzenei, történelmi képzésük is. Ezt a célt szolgálta a Beregszászban megtartott egyhetes továbbképzés, melyet az Anyanyelvi Irka Táborral egyidőben szerveztünk, július 28. és augusztus 2. között. 

A tanfolyamra jelentkezett tanárok délelőttönként részt vettek az Irka tábor életében, a programnak megfelelően jelen voltak a szókincsfejlesztő játékokon, kézműves foglalkozásokon, együtt játszottak, énekeltek a táborozókkal, s ezáltal gyakorlati ötleteket nyertek a játékos nyelvtanulás terén. A táborban elsajátított módszereket bizton alkalmazhatják majd a vasárnapi iskolában, illetve az intézményes oktatás képviselői az órán kívüli foglalkozásokon.

Ebéd után elméleti képzésben részesültek a továbbképzésre jelentkezett pedagógusok. Az előadások a hallgatók magyar nyelvi és irodalmi, történelmi, művelődéstörténeti ismereteit gyarapították.

A tanfolyamot kulturális programok színesítették. Ellátogatott a szórványvidék oktatóihoz a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Gyermekstúdiójának Ficseri színjtszó­csoportja, találkoztak Penckófer János íróval, aki költő és irodalomtörténész is, megtekintették Prófusz Marianna, a népművészet ifjú mestere kiállítását.

A továbbképzés résztvevői módszertani segédanyagot, gyermekirodalmi könyveket kaptak ajándékba.

Angoltanárok szakmai továbbképzése

2003. augusztus 4–9. között a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség rendezésében került sor a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretein belül a kárpátaljai magyar iskolák angoltanárainak továbbképzésére. Az egyhetes szakmai találkozó fő témája az „Idegennyelvi készségek (beszéd, írás, olvasás és hallás utáni megértés) fejlesztése az általános és középiskolában” volt. A továbbképző tanfolyam hivatalos nyelve az angol volt.

A program fő célja, hogy az előadásokon és a gyakorlati foglalkozásokon a résztvevő angoltanárok felfrissíthessék elméleti tudásukat, ami a nyelvi készségek fejlesztését illeti, illetve gyakorlati technikákkal gyarapíthassák nyelvpedagógiai ötlettárukat.

A továbbképzésen a tavalyi – első alkalommal megrendezett – tanfolyamhoz képest többen vettek részt, ami a továbbképzés népszerűségének növekedését mutathatja. Az idén 14 kárpátaljai iskola 19 angoltanára, 2 angolszakos diák (Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, illetve Ivano-Frankivszki Pedagógiai Főiskola) és két erdélyi kolléga (Kolozsvárról és Marosvásárhelyről) vett részt a tanfolyamon. A továbbképzés ideje alatt a résztvevők naponta egy nyelvi készség tanításának és fejlesztésének legújabb fortélyaival ismerkedhettek elméletben és gyakorlatban: saját maguk is kipróbálhatták az új módszereket, hogy majd könnyedén alkalmazhassák azokat saját munkájukban az iskolai tanév folyamán. Az előadásokat és a gyakorlati foglalkozásokat többnyire a Beregszászban működő Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola angol szakos oktatói tartották.

A továbbképzéssel egyidejűleg zajlott a városban az angol nyelvű Biblia-tábor általános és középiskolások számára. Ennek délutáni programjaiba kapcsolódtak be a továbbképzés résztvevői, melyek során megfigyelhették, hogy a táborban oktató angol anyanyelvű tanárok miként fejlesztik játékosan a gyerekek idegennyelvi készségeit.

Mivel az Internet egyre szélesebb teret hódít Kárpátalján is, egy foglalkozás alkalmával a tanárok megismerkedhettek a világháló használatának módjaival és azzal, hogyan lehet különböző tanítási segédanyagokat megtalálni az Interneten.

Esténként kulturális programra került sor, többek között a következő angol és amerikai filmek kerültek bemutatásra: „A szerelmes Shakespeare” magyarul, „An inspector calls” és „Bridget Jones’s Diary” angol nyelven.

A tanárok honismereti tájékozottságát hivatott bővíteni az a kirándulás, melynek célja volt bemutatni néhány fontosabb egykori Ugocsa megyei Rákóczi-emlékhelyet. Így az útvonal Beregszász–Salánk–Péterfalva–Beregszász volt. Az úticél kiválasztásában nagy szerepet játszott az a tény, hogy 300 esztendeje bontották ki a mai Kárpátalja területén a II. Rákóczi Ferenc által vezetett szabadságharc zászlaját.

A továbbképzés végén egy ünnepi vacsora keretein belül osztották ki a KMPSZ képviselői azt a kétnyelvű, angol-ukrán, oklevelet, mely arról tanúskodik, hogy a résztvevők sikeresen elvégezték az ötvenórás intenzív továbbképző tanfolyamot. Minden tanár annak a véleményének adott hangot, hogy szakmailag feltöltődve kezdhetik az új tanévet.

2009. július 20. hétfő 20:43
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It