facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2002

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a 2002. év első felében pályázatot nyújtott be az Apáczai Közalapítvány felé „Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia” címmel. A benyújtott pályázatot...
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség a 2002. év első felében pályázatot nyújtott be az Apáczai Közalapítvány felé „Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia” címmel. A benyújtott pályázatot a kuratórium támogatásban részesítette.

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia 2002 nyarán kezdte a magyar nyelven tanító tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai ismereteinek megújítása.

A tanfolyamok hallgatói egy héten át 50 órában hallgattak előadásokat neves kárpátaljai, illetve magyarországi előadóktól. A teoretikus előadások gyakorlati foglalkozásokkal váltakoztak. A foglalkozásokat minden délután kulturális program követte. Ezek a programok színessé, érdekessé s egyben tartalmassá tették a résztvevők szabad idejét.

A Beregszászon megrendezett továbbképzések helyszíne a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola volt. Ideális körülményeket, kényelmes elszállásolást biztosított a tanfolyam résztvevői és előadói számára a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola Kollégiuma. A pedagógusok kellemes környezetben pihenhettek, a nagyterem pedig kiválóan alkalmas volt a kulturális programok megrendezésére.

A tanfolyamok végén minden hallgató oklevelet vehetett át, mely magyar és ukrán nyelven tartalmazta a tanfolyamon előadott tanárok neveit, témáikat, és a tanfolyam időtartamát. Minden továbbképzésen megismerkedhettek a résztvevők Kárpátalja nevezetes történelmi helyeivel.

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2002 nyarán 12 továbbképzést hirdetett 5 turnusban, melyek közül kilenc került megszervezésére. 

I. turnus

Ének-, zene-, néptánc és kézműves továbbképzés (június 30-július 7.)

Számítástechnika kezdőknek (július 1-6)

Osztályfőnöki (július 1-6)

Óvodapedagógusok továbbképzése (július 1-6)

II. turnus

Számítástechnika haladóknak (július 8-13)

Tanítói (július 8-13)

Természetvédelmi, természetismereti (kémia, biológia szakos tanárok) (július 8-13)

III. turnus

Iskolai könyvtárosok (július 15-20)

IV. turnus

Angol szakos tanárok továbbképzése

Az Ének-, zene-, néptánc és kézműves továbbképzés helyszíne a Tiszapéterfalvi Református Líceum és parókia. Az akadémia résztvevői: 25 kárpátaljai, 7 magyarországi, 17 romániai. Az előadásokat magyarországi és kárpátaljai tanárok vezették. Magyarországról: Juhász Attila – Szarvasi Központ igazgató helyettese, óvoda- pedagógus;  Sutyinszky Ildikó – Szarvasi Művelődési központ munkatársa, óvodapedagógus; Lévai Péter – Budapesti Táncművészeti Főiskola néptánc tagozatának tanszékvezetője, koreográfus; Kiss Zsuzsanna – Budapesti Táncművészeti Főiskola néptánc tagozat tanára, táncpedagógus; Vakler Anna – Székesfehérvári Zeneművészeti Szakközépiskola népi ének tanára; Németh István MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa, népzenekutató; Blaskó Csaba – Váczi Zeneművészeti Szakközépiskola népzene tagozatának tanára, Galga zenekar vezetője. Kárpátaljáról: Balázs István – fafaragó mester, Papp Lajos (Tihamér atya), Gajdos Viktória – Péterfalvai Művészeti Iskola tanára, kórusvezető; Pál Eszter – népdalénekes. Kézműves oktatók: Engi Ilona, Varga Judit, Hidi Endre, Stock Georgina.

Tanfolyamfelelősek: Pál Lajos, Pál Katalin, Biky Ottó

Kárpátalja szinte minden járásából érkeztek a számítástechnikai továbbképzésekre (kezdőknek és haladóknak). A két tanfolyamon 61 tanár vett részt. A tanfolyamok szakfelelőse Pallay Ferenc informatika tanár és rendszergazda. A továbbképzés egyik helyszíne a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola, ahol Pallay Ferenc és Károlyi József tartották az elméleti és gyakorlati foglakozásokat. A másik helyszín a Beregszászi 4. sz. Kossuth Lajos Középiskola, ahol Pallay Dezső és Vass Ottó vezette a foglalkozásokat. A kezdők megismerkedtek a szövegszerkesztési alapismeretekkel és a Microsoft Word szövegszerkesztővel. A haladók elsajátíthatták a szövegszerkesztés nehezebb, ritkábban használt lehetőségeit, a Microsoft Exel 97 és a Power Point kezelését. Mindkét továbbképzés egy-egy hetes volt.

Az osztályfőnöki továbbképzésre 32 pedagógus jelentkezett, de az előadásokon ennél többen jelentek meg, mivel ezek nyitottak voltak bárki számára. Volt olyan előadás, amelyen több mint 60 hallgató volt jelen. A tanfolyamon egyetemi és főiskolai tanárok és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat: dr. Brezsnyánszky László, Pusztai Gabriella, Keller Magdolna, Erdős István (Debreceni Egyetem), dr. Zilahy Katalin, dr. Stöckert Katalin (Nyugat Magyarországi Egyetem), Ádám Anett (Miskolci Egyetem), Gabóda Béla, Csoóri Zsófia (Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola).

Nagyon sokan említették a tanfolyam kulturális programjának sokszínűségét és magvas színvonalát. Hiányolták a gyakorlati jellegű előadásokat, illetve az ezzel összefüggő írásos anyagokat.

A tanfolyam szakfelelőse: Gabóda Béla – a KMTF Nyelvészeti tanszék vezetője.

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógus Akadémia Óvodapedagógiai tanfolyama 2002. július 1-6. került megrendezésre. A tanfolyamon 34 hallgató vett részt. A továbbképzésen neves kárpátaljai illetve magyarországi előadók vezettek teoretikus és gyakorlati foglalkozásokat: Demblovszkyné Szabó Judit (Sárospatak), Zsidákovics Sándorné (Országos Közoktatási szakértő – Szászhalombatta), dr. Stöckert Károlyné (Nyugat Magyarországi Egyetem-Sopron); Béres Klára (KMPSZ), Greba Anna (KMTF), P. Punykó Mária (KMPSZ), Beregszászi Anikó (KMTF),  dr. Orosz Ildikó (KMTF), dr. Soós Kálmán (KMTF) stb. Az előadásokat minden délután kulturális program követte, melyek tartalmassá tették a résztvevők szabadidejét.

A tanfolyam szakfelelőse: Gabóda Éva – a KMPSZ Óvodaszekció vezetője.

A Tanítók továbbképzésére 11 tanító jelentkezett. A tanfolyam előadásait a Kárpátaljai Magyar Tanárképző Főiskola tanárai és Kárpátalja elismert, tapasztalt tanárai vezették: dr. Orosz Ildikó, dr. Soós Kálmán (KMTF), dr. Deák Ferenc, Bagu Balázs, Bagu Géza, P. Punykó Mária, Prófusz Marianna, Kádár Rozália, Riskó Márta.

A tanfolyam szakfelelőse: Gergely Éva – tanító, a KMPSZ elnökségi tagja.

A Természetvédelmi és természetismereti továbbképzés helyszíne Nagydobrony. A tanfolyamon előadást tartottak: Jakab Eleonóra (KMTF), Illár Lénárd, Bodnár István, dr. Nagy Béla, dr. Csubirka Magdolna.

Tanfolyamfelelős: Kohut Erzsébet – Nagydobronyi Református Líceum biológia tanára.

Az Iskolai könyvtárosok számítógépes ismereteket adó nyári továbbképzésére 16 könyvtáros jelentkezett. A tanfolyam előadói kárpátaljai szakemberek, valamint két Magyarországról meghívott szakelőadó. A kárpátaljai előadók: dr. Orosz Ildikó, Pallay Ferenc, Répási Ildikó, Badó Zsolt, P. Punykó Mária, Gönczy Sándor, Magyarországi szakelőadók Vraukóné Lukács Ilona – Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Könyvtárának vezetője, valamint Bajnok Lászlóné – a Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola Központi Könyvtárának vezetője. A tanfolyam úgy volt szervezve, hogy naponta egy előadást hallgattak a résztvevők a könyvtárosi munka általános vonatkozásaival kapcsolatban, a további foglalkozásokat a számítógéppel való ismerkedés, a szövegszerkesztő kezelése, szövegszerkesztési gyakorlatok, táblázatszerkesztési és adatbeviteli ismeretek alkották.

A tanfolyam szakfelelősei: Gönczy Sándor, a KMTT elnöke és Répási Ildikó KMTF könyvtárának vezetője.

Az angol szakos tanárok továbbképzésének a célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson a résztvevő tanároknak arra, hogy felfrissítsék elméleti tudásukat a nyelvpedagógia terén, és gyakorlati fogásokkal gazdagíthassák tanári kelléktárukat. A tanfolyamon 12 angoltanárnő vett részt a megye hét különböző helységéből. Külön öröm volt a tanárok számára, hogy olyan számítógépes gyakorlati foglalkozásokon vehettek részt, melyen betekintést nyerhettek a szövegszerkesztés alapjaiba.

A tanfolyam szakfelelőse: Huszti Ilona, a KMTF angol szakos tanára.

A tanfolyamok eredményeinek összegzésekor a hallgatók a legnagyobb megelégedés hangján szóltak az előadások színvonaláról, az előadókról, a szerzett ismeretek mennyiségéről és hasznosságáról. Nagyon sokan említették a kulturális programok sokszínűségét és magas színvonalát. Az idén résztvevők a jövőben is igényt tartanak a továbbképzésekre. Az angol szakos tanárok pedig, a következő évben akár két hetet is rászánnának a szakmai továbbképzésekre.

2010. február 7. vasárnap 20:05
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It