facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Kölcsey 2006

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség ötödik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív poszt...
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség ötödik alkalommal rendezte meg a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát. Akadémiánk 2002 nyarán kezdte el a magyar nyelven oktató tanárok intenzív posztgraduális képzését. Az akadémia célja a magyar közoktatás erősítésével az egyetemes emberi értékekhez igazodó magyar kultúra szolgálata, a kárpátaljai magyar értelmiség szakmai ismereteinek megújítása.

Egyhetes tanfolyamainknak egyrészt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, melynek előadótermeiben folytak az előadások, másrészt a Kölcsey Ferenc Szakkollégium, ahol lehetőség nyílt a résztvevők elszállásolására, valamint az esti programok megszervezésére. Az előadók és a hallgatók étkeztetése a Namény étteremben történt. A tanfolyamok megnyitóján minden jelentkezőnek átadtuk a Kölcsey Pedagógusakadémia aktuális heti programfüzetét, az Irka és a Közoktatás legfrissebb számait, jegyzetlapokat, tollat valamint a Kölcsey Akadémia kitűzőjét. Napi 6-8 órában kárpátaljai és anyaországi egyetemi, főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat.  Mind a kárpátaljai, mind a külföldről érkezett résztvevőknek lehetőséget biztosítottunk elméleti tudásuk felfrissítésére, gazdagítására, valamint gyakorlati technikákkal is gyarapíthatták pedagógiai ötlettárukat. A Kölcsey Akadémia hagyományaihoz híven a tanfolyam minden napját kulturális programok (táncház, a Credo énekegyüttes fellépése, honismereti kirándulás) és filmvetítések (portréfilmek Fodó Sándorról, Vári Fábián Lászlóról, dokumentumfilmek 1956-ról, az ungvári magyar TV-stúdióról, Magyarországon dolgozó kárpátaljai asszonyokról) színesítették.

A Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia keretein belül az idén két turnusban 11 továbbképzést szerveztünk, melyen mintegy 300 pedagógus és közel 50 külföldi és helyi előadó vett részt. A legnépszerűbb képzésnek idén a matematikai, a számítástechnika, magyar nyelv és irodalom, valamint az ének-, zene, néptánc- és kézműves továbbképzés bizonyult. A hallgatók minden tanfolyam végén ünnepélyes keretek között vehették át azt a kétnyelvű oklevelet, amely ukrán és magyar nyelven igazolta a tanfolyam sikeres elvégzését.

ÉNEK-, ZENE-, NÉPTÁNC- ÉS KÉZMŰVES TOVÁBBKÉPZÉS

/2006. július 1–8. tanfolyamfelelős: Pál Katalin és Pál Lajos/

Idén nyáron hetvennégy ének-zene tanár, néptáncpedagógus, óvodapedagógus részvételével zajlott a továbbképzés.

A résztvevők Kárpátaljáról és Magyarországról érkeztek. A szállást és étkezést a Péterfalvi Református Parókia illetve a Református Líceum biztosította. Az előadások helyszínei Péterfalvi Művészeti Iskola, Péterfalvi Művelődési Ház, Református Líceum.

A résztvevők hangképzéssel kezdték a napot, melyet  Bubnó Tamás (Budapesti Énekes Iskola) és Pál Eszter vezetett. Ezt népdaltanítás, népdalcsokrok összeállítása követte(vezetők: Vakler Anna, a Népművészet Ifjú Mestere, Német István, a MTA Zenetudományi Intézetének főmunkatársa). A résztvevők, a továbbképzés végén 3 CD-ből álló hangzó anyagot vihettek haza abból a népdalanyagból, melyet a hét folyamán tanultak. Idén a Felső-Tisza-vidék volt a tanulási anyag.

A délelőtti foglalkozások harmadik része néprajzi előadás volt, melyet helyi és magyarországi előadók tartottak: Halmos Béla, Gerzanics Magdolna, Lator Ilona, Pál Lajos.

A művészeti oktatás szerepéről Orosz Ildikó tartott előadást.

A délutáni foglalkozásokat szintén három részre osztottuk. A kézműves foglalkozásokon kosárfonást, szövést, fafaragást, fazekasságot, gyöngyfűzést tanultak helyi kézművesektől.(Engi Ilona, Bocskor Judit, Homoki Gábor, Balázs István).

Játék és tánc az iskolában, valamint gyermekjátékfűzésekről tartottak elméleti és gyakorlati előadásokat Juhász Attila és Sutyinszki Ildikó(Szarvas).

A délutáni előadásokat kórusénekléssel zártuk. A tanult kórusműveket egy templomi hangverseny keretében elő is adtuk. A karvezetést, kóruséneklést Király Zsolt Levente karnagy (Debreceni Kossuth Gimnázium), Pál Katalin szolfézstanár (Aszódi Művészeti Iskola) vezették.

Az esti programok táncházzal, közös énekléssel értek véget. Néptáncot tanítottak: Tóth Judit, Széphalmi Zoltán, Busai Zsuzsanna, Busai Norbert. A zenét a Galga zenekar biztosította.

A szakmai előadásokon túl kulturális programokat és kirándulást szerveztünk. Színházi előadást láthattunk a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színháztól. Népzenei koncerten vettünk részt. A továbbképzés résztvevői számára kirándulást szerveztünk Beregszászba és Munkácsra. Az egyhetes program záróműsorral, kézműves kiállítással és oklevelek átadásával zárult.

Óvodapedagógusok továbbképzése

/2006. július 3–8. tanfolyamfelelős: Gabóda Éva/

A kurzuson napi 6-8 órában egyetemi és főiskolai oktatók és az egyes témakörök jeles kutatói tartottak előadásokat, szemináriumokat, összesen 17 fő: dr. Orosz Ildikó (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), dr. Kész Margit (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Csoóri Zsófia (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Hutterer Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Prófusz Marianna (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Gabóda Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Gavrilyuk Ilona (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Gál Sándorné (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), Kiss Margit (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), Vámos László (Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógia Kar, Szarvas), Zsidákovits Katalin (Százhalombatta, Tanügyi referens), Papp Edit (Százhalombatta, Pitypangos Óvoda).

A résztvevőknek lehetőséget biztosítottunk elméleti tudásuk felfrissítésére, gazdagítására, valamint gyakorlati technikákkal is gyarapíthatták pedagógiai ötlettárukat.

A tanfolyam végén valamennyi résztvevő véleményt mondhatott egy kérdőíves felmérés keretén belül. A kérdőívekben arra kérdeztünk rá, hogy kik voltak azok az előadók (előadások), amelyek megnyerték a résztvevők tetszését (illetve nem), mivel voltak elégedettek, illetve mi volt az, amit az elkövetkező év(ek)ben másként kellene a szervezőknek megvalósítani. A kiértékeléskor kiderült, hogy gyakorlatilag minden előadással meg voltak elégedve, mindegyiket jónak, értékesnek és főleg hasznosnak tartották, különösen dr. Orosz Ildikó és Zsidá­kovits Katalin, Gál Sándorné és Kiss Margit előadásai nyerték meg a hallgatók tetszését. Nagyon sokan említették a kulturális programok sokszínűségét és magas színvonalát.

Számítástechnika kezdőknek

/2006. július 3–8. Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc/

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében július elején került sor az Informatika tanfolyamra, amely kezdők számára lett meghirdetve. A kurzus témája: Windows XP alapok, intenzív szövegszerkesztési ismeretek, az elektronikus levelezés és az Internet alapjai. A foglalkozások a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kecskemét termében folytak. Minden résztvevő külön számítógépen dolgozhatott. Tanárok voltak: Károlyi József informatika-matematika szakos tanár és Pallay Dezső matematika-informatika szakos tanár.

Minden hallgató kapott 11 feladatlapot. Ezek oktatatási segédanyagok, illtetve szövegszerkesztési reprodukciós feladatok voltak. A tanfolyam első két napján előadások voltak számítástechnikai alapismertek témakörben (hardware, software alapismertetek) és gyakorlati foglalkozások az operációs rendszer alapvető használatáról és kellékeiről (Windows Intéző, Jegyzettömb, Paint, WordPad), ezek felhasználásáról. Feladatlapok megoldásával a részvevők begyakorolhatták az elsajátított ismereteket.

A tanfolyam fő témája a szövegszerkesztési alapismeretek és a Microsoft Word szövegszerkesztő megismerése volt. Ebben a témakörben előadások és gyakorlati foglalkozások voltak, melyeken a résztvevők reprodukciós feladatokat oldottak meg, a következő témakörökben: karakterformázás, bekezdésformázás, felsorolás és számozás, táblázatok, tabulátorok használata, grafikai elemek a dokumentumban. Az elkészített munkákat kinyomtatták a telepített nyomtatón. A feladatlapokat megpróbáltuk úgy összeállítani, hogy áttekinthetőek és könnyen megismételhetőek legyenek.

A tanfolyam utolsó napján a pedagógusok megismerkedtek az Internet és az elektronikus levelezés alapjaival. Az Outlook Express program segítségével leveleket küldtek és fogadtak a létrehozott postafiókokra. Megismerkedtek az Internet alapvető szolgáltatásaival.

Angol szakos tanárok továbbképzése

/2006. július 3–8. Tanfolyamfelelős: Fábián Márta, Fodor Katalin/

Mint eddig minden évben, idén is egy központi témája volt a továbbképzésnek. Az idei központi témánk a nyelvvizsgák és a nyelvvizsgáztatás kérdéskörével foglalkozott. A neves magyarországi (Némethné dr. Hock Ildikó és Ötvösné Vadnay Marianna, Veszprémi Egyetem; Szücs Udvari Krisztina, Interpret Nyelviskola, Kisvárda; dr. Süli-Zakar István, Debreceni Egyetem) és helyi előadók (Bogoszta Olekszandr, Ungvár; dr. Orosz Ildikó, Lizák Katalin, Fábián Márta, Fodor Katalin, Szilágyi László, Pallay DezsőHenkel Beatrix, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász; Kovács Miklós, Ungvár) segítségével azt a kérdést jártuk körül, hogy mik az Európai Unió elvárásai egy nyelvvizsgával rendelkező személlyel szemben, illetve, a résztvevő tanárok szempontjából igen fontos kérdés került megvitatásra, hogyan lehet valakit felkészíteni egy nyelvvizsga sikeres letételére. Külön gyakorlati foglalkozáson került sor három közkedvelt, Magyarországon már régen akkreditált nyelvvizsga (Cambridge, Pitman, TOEFL) összehasonlítására. Mindezekhez számos vizsgaanyag fénymásolatát is megkapták a résztvevők, melyért külön köszönetüket fejezték ki.

Több előadás is foglalkozott az Euro Nyelvvizsgával, melyeken az előadók részleteiben is bemutatták ezt a nyelvvizsgát. Erre azért volt nagy szükség, mert ily módon a tanárok alaposabban is megismerkedhettek ezzel a vizsgával, hogy milyen a szerkezete és milyen feladattípusokat tartalmaz. Így majd könnyebben készíthetnek fel diákokat ennek a vizsgának a letételére, ami reményeink szerint idén ősztől már Beregszászban is megvalósulhat.

Számos kulturális program is színesítette az egyhetes továbbképző tanfolyamot.

Német szakos tanárok továbbképzése

/2006. július 3–8. Tanfolyamfelelős: Halász Ella/

2006. július 3–8. között a Kölcsey Nyári Pedagógusakadémia keretein belül második alkalommal került megrendezésre a német szakos tanárok továbbképzése amely a 2005-ös kurzus folytatása volt tekintettel arra, hogy az előadók és a résztvevők kilencven százaléka azonos volt. Ez lehetőséget adott a 2005-ben elkezdett nagyszabású témának (Teljesítménymérés és értékelés nyelvi készségekre lebontva) nem csak a folytatásra, hanem a módszere gyakorlati bemutatására is.  Mester Klára és Thiering Etelka által tartott foglalkozások az elmélet és a gyakorlat ötvözetét tükrözték. Ez azt jelenti, hogy az adott témát gyakorlati foglalkozások keretén belül szemléltették, s ezáltal együttgondolkodásra és együttműködésre ösztönözték a résztvevőket. Eközben a kárpátaljai tanárok rengeteg fénymásolt anyaghoz jutottak, amit munkájuk során alkalmazni tudtak. Fontos megemlíteni, hogy a szakmai előadások-gyakorlati foglalkozások nyelve a német volt, ami lehetővé tette a nyelvgyakorlást is. A színvonalas módszertani foglalkozásokat egy egységes, tapasztalatcserével tarkított munkalégkör uralt, amely előadót ér résztvevőt egyaránt megelégedéssel töltött el. Az előadók saját elmondásuk szerint befogadó partnerekre leltek a résztvevő kollégákban, akik rendkívül hasznosnak és tartalmasnak ítélték meg a tanfolyamot.

Történelem szakos tanárok továbbképzése

/2006. július 3–8. Tanfolyamfelelős: Svetkó Erzsébet/

2006. július 3-8. között, Beregszászon negyedik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretén belül szervezett történelem szakos tanárok továbbképzése.

A képzés a résztvevők egyetemes, magyar és ukrán történelmi ismeretének bővítését, frissítését célozta meg. Nagy hangsúly került idén a honismereti kutatások legújabb eredményeinek bemutatására, így az előadók egy része saját, a régió múltjának különböző korszakaira vonatkozó kutatásairól számolt be. Továbbá olyan plenáris előadásokra került sor, amelyek a pedagógus-szakma legmodernebb elméleti és gyakorlati kérdésköreit érintették.

Az akadémiát hazai és a határon túlról érkező előadók tették tartalmassá, színessé. A kárpátaljai előadók jelentős részét a KMF tanárai illetve volt végzősei képezték és előadásukkal természetesen a hallgatók Kárpátaljáról szóló ismeretének bővítését célozták meg történelmi vonatkozásban. Az 1945 utáni kárpátaljai magyar tudományos könyvkiadás helyzetéről számolt be Soós Kálmán, a KMF rektora. Itt említhetjük meg például Csatáry György előadását, melyben a ruszinok történetét vázolta fel. Kimondottan hasznosnak bizonyult a történelemtanárok számára Gönczi Andreának Kapcsolódási pontok a történelemben és a művészettörténetben címmel tartott előadása. A terület legújabb kori történetét illetően további érdekes információkhoz juthattak a hallgatók Braun Lászlótól a hegyvidéki kirendeltség hitelintézeteire vonatkozóan, Váradi Natália 1956 tárgyi és szellemi emlékeiről Kárpátalja vonatkozásában. Kárpátalja legtragikusabb eseményére, az 1944. évi ún. „malenykij robotra” vonatkozó kutatási eredményekről számolt be Svetkó Erzsébet, a Lehoczky Tivadar Intézet munkatársa. Valamint a Nacionalizmus és történetírás hatása az ukrán nemzet- és államalkotó folyamatokban címmel tartott előadást Medvecz Andrea. A KMF idei végzősei közül Orbán Marianna, a Kárpátaljai Református Egyház történetéről, míg Ilnicki Beáta a Schönborn család helyi német telepesfalvairól tartott előadást.

Az akadémiát határon túlról érkező előadók is megtisztelték, színesebbé téve azt tartalmas előadásaikkal. A Debreceni Egyetem képviseletében Dr. Barta János A feudalizmus és Az abszolutizmus címekkel tartott előadást.  Szintén Debrecenből érkezett dr. Szőke Domonkos, aki 1956 jobb megértését keresve címmel foglalta össze a forradalom fontosabb jellemzőit.

 A Szlovákiából érkező dr. Cseh Gizella  Balassy Bálint emlékezete Zólyomtól Esztergomig címmel tartott rendkívül érdekes előadást, Erdős István, a Debreceni Svetics Katolikus Gimnázium történelemtanára pedig az új kétszintű érettségi előnyeit és hátrányait részletezte.

Tanítók továbbképzése

/2006. július 17–22. Tanfolyamfelelős: Gergely Éva/

2006. július 17–22. között immár ötödik alkalommal rendezte meg a KMPSZ a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretein belül az alsós tanítók továbbképzését.

A továbbképzésen a hallgatók neves külföldi és hazai előadókkal találkozhattak. Dr. Deák Ferenc hangsúlyozta a játékos tanulás fontosságát, hiszen a gyerek  miközben játszik, érzelmeket is átél, örül vagy szomorkodik. A játék révén gazdagodik az érzelemvilága. A jól sikerült játékot máskor is szívesen játssza, ismételgeti, örül a tevékenységnek. Dr. Soós Kálmán a főiskola rektora a magyarság jelenlegi helyzetét elemezte a Kárpát -medencében. Balázsi Borbála a matematika könyvekben előforduló elírásokat próbálta korrigálni. A kézügyességi foglalkozásokon megtanultak táskát, kosárkát, virágtartót fonni csuhéból, amit minden kedves hallgató megkapott emlékbe. Weinrauch Katalin a könyvek szeretetéről tartott rövid kis vetélkedőt a jelenlévőkkel közösen.

A résztvevők elismerően nyilatkoztak az egyhetes továbbképzésről és erőt, kitartást kívántak mindenkinek, akik ehhez az egyhetes feltöltődéshez hozzájárultak.

Iskolai könyvtárosok továbbképzése

/2006. július 17–22. Tanfolyamfelelős: Répási Ildikó/

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség ötödik alkalommal rendezte meg Beregszászon a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát, melynek keretén belül az iskolai könyvtárosok továbbképzésére is ismét sor került. A továbbképzés 2006. július 17-22 között zajlott.

A továbbképzés témája: „Az iskolai könyvtár, az iskola szíve!” Ebben az évben azért választottuk ezt a témát, mert az iskolai könyvtár az oktatási folyamat integráns része. Az alábbiak elengedhetetlenek a műveltség, az információs műveltség, tanítás, tanulás, kultúra fejlesztéséhez, s magját képezi az iskolai könyvtári szolgáltatásoknak. Bizonyított, hogy a könyvtárosok és a tanárok együttműködése a tanulók magasabb szintű műveltségét, olvasási-, tanulási- és problémamegoldó képességük jobb színvonalát, valamint információs és kommunikációs készségeik javulását eredményezi. A kurzus alatt kárpátaljai szakemberek valamint Magyarországról meghívott szakelőadók tartottak előadásokat. Osztatlan sikert aratott dr. Beregszászi Anikó előadása, melynek témája „Határtalan irodalom. A világirodalom gyöngyszemei” volt. Ugyancsak nagy érdeklődéssel hallgatták dr. Kövér Tibort, aki Budapestről az Országgyűlési Könyvtártól tisztelt meg minket jelenlétével, és „A könyv, mint kulturális összekötő kapocs a Kárpát-medencében” témában tartott előadást. De mindkét kiemelt előadó mellett számos más érdekes témában hallgathattunk előadásokat.

A továbbképzés összegzésekor a hallgatók a megelégedés hangján szóltak az előadások színvonaláról, a szerzett ismeretek hasznosságáról. Minden kolléga örült, hogy részese lehetett a képzésnek, s nagyon várják a folytatást, mivel az egyre gyarapodó hálózatok körében az iskolai könyvtáros képes kell legyen a különböző információkezelő rendszerek tervezésére és ezek továbbadására a tanárok és diákok számára. Ezért szükséges szakmai képzésének és fejlődésének folyamatossága.

Magyar nyelv és irodalom szakos tanárok továbbképzése

/2006. július 17–22. Tanfolyamfelelős: Riskó Márta/

2006. július 17 – 22. között a Kölcsey Akadémia keretében harmadik alkalommal került sor a magyartanárok továbbképzésére. Az elmúlt évben a kommunikáció-központú anyanyelvtanítás és a befogadó-központú irodalomoktatás elvi alapjainak és módszereinek megismerése volt a fő cél, idén pedig ezek átültetése, megvalósítása a gyakorlatban. A téma magyarországi és kárpátaljai szakértőit hívtuk meg a tanfolyamra. Elméleti és gyakorlati jellegű foglalkozásokat szerveztünk, melyek során a fent említett módszereket munkájukban alkalmazó előadóktól nyerhettek információt és gyakorlati tudnivalókat, szakmai fogásokat a kurzus résztvevői. A speciális szaktantárgyi előadásokon kívül az interdiszciplináris kapcsolatokra (informatika, néprajz) és az általános pedagógiai–pszichológiai kérdésekre is igyekeztünk hangsúlyt fektetni. Emellett magyarországi és hazai előadók jóvoltából a felsőoktatási rendszerről, a pedagógusképzésről, azon belül a pedagógiai szakgyakorlat szerepéről és rendszeréről is képet alkothattak a tanfolyam résztvevői.

A kárpátaljai magyar iskolákban bevezetett új tantervekről és tankönyvekről Braun Éva (Ungvár, Megyei Pedagógus-továbbképző Intézet) tájékoztatott. Az iskolai személyiségfejlesztés és mentálhigiénia kérdéseiről Éva Erzsébet (Nyíregyháza) tartott előadást. A nyelv- és irodalomtanítás szakmai kérdéseivel kapcsolatos témákat főként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola előadói világították meg: Csernicskó István, Beregszászi Anikó, Vári Fábián László, Kész Rita, Kótyuk István, Karmacsi Zoltán, Hires Kornélia.

Rendkívül tanulságosnak bizonyult a Rákóczi Főiskola Beregszászi Anikó vezette diák-önképzőkörének (irodalmi szalonjának) tagjaival szervezett kerekasztal-beszélgetés.

Az 1956-os forradalom eszmetörténeti és társadalomtörténeti megközelítéséről Standensky Éva (Budapest, 56-os Intézet), az ukrajnai aktuálpolitikai helyzetről Brenzovics László (Ungvár, KMKSZ) plenáris előadásain hallhattak a résztvevők.

A tanfolyam népszerűségét jelzi, hogy Kárpátalja minden magyarlakta megyéjéből, mindenféle iskolatípusából érkeztek magyartanárok, a tavalyi erdélyi résztvevők után pedig idén a Vajdaságból is érkezett két hallgató.

Matematika szakos tanárok továbbképzése

/2006. július 17–22. Tanfolyamfelelős: Kulin Judit/

A tanártovábbképzés egyik fő célja: felkészíteni a tanárokat az ukrán oktatási koncepcióban egyre nagyobb súlyt kapó tehetséggondozásra és megoldást keresni a matematika-tanítás gondjaira. A továbbképzés egyik fő előadója Petecsuk Vaszil Mihajlovics, a Területi Tanártovábbképző Intézet igazgatóhelyettese, a területi versenyek szervezésével, feladataival és megoldásának módszerével foglalkozott. Pákh György a Fővárosi II Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola tanára arra mutatott rá, hogy nekünk matematikusoknak is új utakat kell keresnünk, hogy vonzóbbá és befogadhatóbbá tegyük a „legszárazabb” tantárgyat. Gyakorlati foglalkozáson csoportmunkában mindenkinek lehetősége nyílt egy feladatsor összeállítására, majd az összeállított feladatsorok megvitatására. A továbbképzés résztvevői számára különösen hasznosnak bizonyult Kovács Zoltán előadása, aki megmutatta, hogyan lehet a semmiből matematikai játékokat készíteni. Hasznosnak bizonyult a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi feladatsorának elemzése. Július 24-én a matematika szakos tanárok továbbképzésének résztvevői és a vendégek kiránduláson vettek részt.

A kulturális események szervezésénél a tanfolyamvezetők figyelembe vették az év szomorú történelmi aktualitásait. Koltai Lajos Trianon című filmjével és Gulyás János és Gulyás Gyula Malenykij robot című filmjével emlékeztek Magyarország szétdarabolásának 80. és a kárpátaljai magyar férfiak munkalágerekbe hurcolásának 60. évfordulójára. Külön élmény volt, hogy lehetőség nyílt a rendezővel való személyes találkozásra.

Informatikatanárok és iskolai rendszergazdák továbbképzése

/2006. július 17–22. Tanfolyamfelelős: Pallay Ferenc/

A Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia keretében, július harmadik hetében először került sor az informatika tanárok és iskolai rendszergazdák továbbképzésére. A kurzus első három napján az FSF.hu (Szabad Szoftver Alapítvány) gárdája tartott előadásokat, illetve más intézmények képviselői: Csepinszky András - Unixlab Egyesület, Blahota István - Nyíregyházi Főiskola, Szalai Ferenc - NIIF.

A délelőttök plenáris ülésekkel kezdődtek, amelyek jellemzően pedagógiai témájúak voltak.

A magyarországi vendégek által tartott előadások a következők voltak:

Erdei Csaba (FSF.hu): GNU alapok és a szabad szoftverek fejlesztésének gazdasági háttere;  Tímár András (FSF.hu): Szabad szoftverek Microsoft platformon; Bán Szabolcs (FSF.hu): OpenOffice.org bemutató;  Mátó Péter (FSF.hu): Ubuntu Linux telepítése és beállítása;  Blahota István (Nyíregyházi Főiskola): Maxima - egy nyílt forráskódú CAS alternatíva;  Bán Szabolcs (FSF.hu): Gimp bemutató;  Mátó Péter (FSF.hu): Szabad szoftver és az IT biztonság, Blahota István (Nyíregyházi Főiskola): Saját live CD készítése, Csepinszky András (Unixlab Egyesület): FreeBSD bemutatása, Szalai Ferenc (NIIF): Virtualizált szolgáltatási platform készítése szabad szoftverekkel
(Xen + AoE), Szalai Ferenc (NIIF): Központosított felhasználókezelés heterogén környezetben (LDAP), Rózsár Gábor(FSF.hu): Fájl- és nyomtatószerver heterogén hálózatokban.

A hét második felében kárpátaljai gyakorló rendszergazdák és informatika-tanárok tartottak előadásokat: Károlyi József informatika-matematika szakos tanár és Pallay Ferenc informatika tanár, rendszergazda. A tanfolyam utolsó napján a területi pedagógus-továbbképző intézet munkatársa tartott előadást és gyakorlati foglakozást az informatika oktatása témakörében.

2009. augusztus 5. szerda 12:33
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It