facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Szórványvidéken oktatók konferenciája a Rákóczi Főiskolán

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség idén is megrendezte az immár hagyományos konferenciáját a szórványvidéken oktatók számára. Az interaktív előadásokra február 23–25. között került sor a Rákóczi Főiskola Szakképzési Intézetében.

A jelenlévőket Fodor Éva, a KMPSZ irodavezetője köszöntötte. Örömét fejezte ki aziránt, hogy az eseményre Rahóról és Kőrösmezőről is érkeztek résztvevők. Takács Mária, a program felelőse ismertette a három napos konferencia programját.

A nap első előadását Gabóda Éva, a főiskola Pedagógia és Pszichológia Tanszékének tanára tartotta A népi játékok készítése és az anyanyelv kapcsolata az 1–4. osztályban címmel. Kitért a digitális világ és a népi játékok nyújtotta különbségekre, és hogy mennyi lehetőségünk van megismertetni gyermekeinkkel rég elfeledett játékainkat. Tihor Szilvia, a Vári Nefelejcs Fejlesztő Központ és a Hetyeni Élim Napközis Otthon munkatársa a logopédus feladatait tárta az érdeklődők elé. Az előadások szüneteiben a Gáti Kovács Vilmos Középiskola „Fekete Gólyák” öko-csapata mutatta be produkcióját. A pedagógusok színházlátogatáson is részt vehettek, ahol a Richard Bach, Viktor Pelevin és George Orwell művei alapján készült Remete és Hatujjú (RH+) Álomjáték című darabot nézhették meg.

Február 24-én, szombaton dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke és a Rákóczi Főiskola rektora tartott előadást A kárpátaljai magyar szórványoktatás jelene és jövője témában. Majd Pápai Ilona, a Beregszászi 5. Számú Középiskola tanára a magyar mint ideged nyelv oktatásába vezette be a hallgatóságot. Hires-László Kornélia, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont munkatársa a kárpátaljai magyarok vallásosságáról és jövőképéről adott ízelítőt. Délután a Sodró együttes vezetésével táncházra került sor, melyen nagy érdeklődéssel vettek részt a jelenlévők. A fáradságos nap zárásaként megtekintésre került a Linner doktor című dokumentumfilm.

Vasárnap sor került a konferencia összefoglalására. Előadók és résztvevők egyetértettek abban, hogy tartalmas, információdús és építőjellegű három nap áll mögöttük. A résztvevő pedagógusok reményei szerint az itt megszerzett ismereteket kamatoztatni tudják majd saját iskolájukban.

Kurmay Anita

2018. február 28. szerda 12:06
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It