facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

20 hallgató nyert felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumba a 2017/2018-as tanévben

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány az Emberi Erőforrás Minisztériuma által nyújtott támogatás felhasználásával felvételt hirdetett Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumban való részvételre 2017. szeptember – 2018. június közötti tíz hónapra.

Jelentkezni 2017. június 12-től szeptember 1-ig volt lehetősége a kutatásukat Kárpátalján végző kárpátaljai főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak.

A szakkollégiumra a 3–5. évfolyamokon nappali tagozaton tanuló, kiváló eredményeket felmutató diákok nevezhetnek be. A hallgató tanulmányi átlaga nem lehetett a szaktantárgyakból 4,0-nél alacsonyabb. 

A pályázati adatlaphoz szükséges volt csatolni: pontosan és olvashatóan kitöltött jelentkezési adatlap; tutori (témavezetői) adatlap; a tutor tudományos fokozatát igazoló dokumentum másolata; a tutor szakmai önéletrajza; személyigazolvány másolat; szülőföldi hallgatói jogviszony fennállásról szóló igazolás; a jelentkező indexének hiteles másolata; részletes (max. 5 oldal terjedelemben) kutatási terv; strukturált szakmai önéletrajz. 

A lehetőséggel 33 fő élt, akik közül 31 pályázat minősült érvényesnek

A felvételi eljárás a benyújtott jelentkezések elbírálásából és szóbeli vizsgából állt. A benyújtott jelentkezések előpontozásáért a Szakértői Pontozó Bizottság felelt. 

A vizsga ideje 30 perc. A szóbeli vizsgán elért pontokat a Felvételi Bizottság minden tagja bevezeti a felvételi adatlapra. A vizsga végén minden bizottsági tag összegzi a felvételi adatlapon bejegyzett pontokat.

A Bizottság Elnöke összegzi az elért pontszámokat, és ennek alapján rangsorolja a felvételizőket. Ezt követően 2017. szeptember 18-án került megrendezésre a Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács ülésére, melyen meghatározásra került a felvételt nyert hallgatók listája.

A Felvételi Vizsgabizottság 5 szekcióban végezte munkáját:

TÖRTÉNELEM SZEKCIÓ:

Dr. Mándrik Iván – professzor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Egyetemes Újkor Tanszék tanszékvezetője
Dr. Forisek Péter – egyetemi docens, dékánhelyettes, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének megbízott tanszékvezetője
Dr. Pallai László – egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Történeti Intézetének tanszékvezető-helyettese
Dr. Sallai József – a Nyíregyházi Egyetem nyugalmazott egyetemi docense
Ebben a szekcióban a mai napon 7 fő tesz felvételi vizsgát.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ:

Dr. Gyuricsku Kálmán – a Nyíregyházi Egyetem tanára, az Ukrán Közgazdaságtudományi Akadémia tagja
Dr. Kavecsánszki Máté – egyetemi adjunktus, a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének oktatója
Dr. Kész Margit – docens, a II. RFKMF Filológia Tanszék Magyar Tanszéki Csoport oktatója
Dr. Molnár József – megbízott docens, a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék tanára
Ebben a szekcióban a mai napon 6 fő felvételizik.

TERMÉSZETTUDOMÁNYI SZEKCIÓ:

Dr. Csoma Zoltán – docens, a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék oktatója
Dr. Kolozsvári István – a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanára
Dr. PetricskóOkszána – docens, az Ungvári Nemzeti Egyetem Orvosi Karának oktatója
Dr. Szabó Marján – docens, a II. RFKMF Biológia és Kémia Tanszék tanára
Dr. Vince Tímea–a II. RFKMF Földtudományi és Turizmus Tanszék előadó tanára
Ebben a szekcióban 5 személy ad felvételi vizsgát.

FIZIKA-MATEMATIKA SZEKCIÓ:

Dr. Mészáros Lívia – docens, a II.RFKMF Informatika és Matematika Tanszék tanára
Prof. Dr. Zsiguc György – az Ungvári Nemzeti Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezetője
Prof. Dr. Tarics Zoltán - az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézetének tudományos titkárát
A szekcióban 7 személy tesz felvételi vizsgát.

FILOLÓGIA SZEKCIÓ:

Dr. Csorba Marianna – II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék Angol Tanszéki Csoportjának oktatója
Dr. Györke Magdolna – nyelvész, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási és Tudományos Intézet docense
Dr. Kodonec Sándor – irodalmár, a II. RFKMF Filológia Tanszék Ukrán Tanszéki csoport tanára
Dr. Nánási-Molnár Anita – nyelvész, a Debreceni Egyetem Rendezvénykoordinációs és Alumni Központ referense

A filológia szekcióban 7 fő tesz a mai napon felvételi vizsgát.

A Kárpátaljai Felsőoktatási Tehetséggondozó Tanács 2017. szeptember 18-ai döntése alapján a 2017-2018-as tanévre az alábbi hallgatók nyertek felvételt a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjra, akiknek ezúton is gratulálunk!


 

2017. szeptember 20. szerda 09:14
címkék:
Like ItGoogle ItTweet It