facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Költészet napi szavaló-verseny

Járási középdöntők: 2018. 02. 24–03. 24.

 • Ungvári járás: Szürtei Középiskola
 • Munkácsi járás: Barkaszói Középiskola
 • Beregszászi járás: Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola
 • Nagyszőlősi járás: Tiszaújlaki Középiskola
 • Felső-Tisza-vidék: Aknaszlatinai Középiskola

A megyei döntő helyszíne: Bátyúi Középiskola, 90212 Bátyú, Vasút u. 52.
Osztály: 10–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


Versmondó verseny

A verseny célja

A szavalóverseny célja az anyanyelv ápolása, a versolvasás, szavalás megszerettetése a tanulókkal, a nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudat mélyítése, az anyanyelv szeretetének erősítése.

A verseny lebonyolítása

A verseny három részből áll:

I. Iskolai elődöntők.

A versenyen a 10–11. osztályos tanulók indulhatnak. A résztvevők számát az elődöntőben az iskola határozza meg. Az iskolai elődöntőből a középiskolákból 2 tanuló nevezését fogadja el a zsűri.

Az elődöntők megrendezésének végső határideje 2018. február 24.

A versenyt az iskolák magyartanárai szervezik.

II. Középdöntők 

A középdöntők időpontja: 2018. február 24 – március 24. A középdöntőkbe a jelentkezéseket a rendező iskolák szervezőbizottságai 2018. február 20-ig fogadják el. A középdöntők eredményeinek jegyzőkönyvét a zsűri elnöke juttatja el a Bátyúi Középiskola címére.

Határidő: 2017. április 4.

 • Felső-Tisza-vidék   
 1. Helyszín: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola

Részt vevő iskolák: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, Técsői Hollósy Simon Középiskola, Técsői Református Líceum, Viski Kölcsey Ferenc Középiskola, Rahói Középiskola, Kőrösmezői Középiskola, Gyertyánligeti Középiskola.

Ebből a középdöntőből  2 tanuló jut a döntőbe.

 • Nagyszőlősi járás
 1. Helyszín: Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola

Részt vevő iskolák: Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola, Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola, Nevetlenfalui Középiskola, Péterfalvai Középiskola, Péterfalvai Református Líceum, Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum, Salánki Mikes Kelemen Középiskola, Verbőci Középiskola, Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola, Feketeardói Középiskola, Csepei Középiskola.

 Ebből a középdöntőből  4 tanuló jut a döntőbe.

 • Beregszászi járás
 1. Helyszín: Beregszászi 6. Sz. Általános Iskola

Részt vevő iskolák: Beregszászi Magyar Gimnázium, Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola, Beregszászi Zrínyi Ilona Középiskola, Beregszászi 10. Sz. Középiskola, Beregszászi Szakosított Középiskola, Nagyberegi Református líceum, Nagyberegi Középiskola, Makkosjánosi Középiskola, Mezőkaszonyi Középiskola, Muzsalyi Középiskola, Bátyúi Középiskola, Mezővári II. Rákóczi F. Középiskola, Gáti Középiskola, Tiszacsomai Középiskola.

Ebből a középdöntőből  6 tanuló jut a döntőbe.

 • Munkácsi járás
 1. Helyszín: Barkaszói Középiskola

Részt vevő iskolák: Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola, Munkácsi Szent István  Líceum, Barkaszói Középiskola, Derceni Középiskola.

Ebből a középdöntőből  2 tanuló jut a döntőbe.

 • Ungvári járás
 1. Helyszín: Szürtei Középiskola

Részt vevő iskolák: Csapi 2. Sz. Középiskola, Eszenyi Középiskola, Kisgejőci Középiskola, Koncházai Középiskola, Nagydobronyi Középiskola, Nagydobronyi

Református Líceum, Kisdobronyi Középiskola, Sislóci Középiskola, Ungvári Drugeth Gimnázium, Ungvári Dayka Gábor Középiskola.

Ebből a középdöntőből  4 tanuló jut a döntőbe.

A középdöntőkön a zsűri elnökét a rendező iskolák jelölik. Nem lehetnek zsűritagok a felkészítő tanárok.

A verseny megyei döntőjében a járási középdöntőkön továbbjutott versenyzők vehetnek részt.

III. Döntő

A verseny lebonyolítása

 • Minden versenyző egy szabadon választott és egy kötelező verssel indul.
 • A szabadon választott verset a magyar irodalom alkotóitól kell választani.
 • A vers előadásának ideje nem haladhatja meg a négy percet. Időtúllépésért pontlevonás jár.

A kötelező vers:

Füzesi Magda

Szőttes pirossal, feketével

A dolgok fáit szél tépázza,
felriad a sok gond-madár.
A lovak összebújnak fázva,
ki tudja, meddig tart a nyár?

Ki tudja, meddig tart az élet?
Ránk esteledhet hirtelen.
Irgalmat senki nem remélhet,
így hát szívedben rend legyen.

A béke olyan, mint a szélcsend,
csak a hiánya mar sebet.
Fuldoklom álmok tengerében,
és minden napom rettenet:

Állhatsz-e kábán, mint az állat

várva a bűvölő csodát,

ha a halál közöttünk vágtat
emberszította tűzön át?

Hiába a csönd és az áldás:
a Föld forró és egyre forr.
Ágyad megbontja egy kiáltás,
véred felissza a pokol.

Bársonyos mezők mosolyáért
ki nyitja fel az ereit?
Ki lesz, ki fegyvert dalra csábít,
ha már az átok nem segít?

Csikorogjanak csigolyáid,
úgy szorítsd, bajtárs a kezem:
hitünk kemény lesz, mint a gránit,
óvjuk a jót szerelmesen

1983