facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

„Átal mennék én a Tiszán...” népdaléneklési verseny

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 1–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Zenei anyanyelvünk megismerése, művelése, átörökítése a következő generáció számára. Lehetővé tenni a magyar anyanyelvű fiatalok számára, hogy felmérjék tudásszintjüket.

Az idei verseny egyben a Vass Lajos Népzenei Szövetség HAGYOMÁNYOS RÉGIÓK, RÉGIÓK  HAGYOMÁNYA XII. Népzenei Verseny kárpátaljai elődöntője.

A zsűri által kiválasztott versenyzők részt vehetnek a Vass Lajos Szövetség által meghirdetett verseny Kárpát-medencei döntőjében, melyet Budapesten rendeznek meg 2018. november 10-én.

A verseny lebonyolítása

A verseny egyfordulós. Kötelező anyag nincs.

Nevezési kategóriák: 

Szólóének és énekegyüttesek

I. korcsoport 6–12 évesek, max. 5 perc.

II. korcsoport 13–18 évesek, max. 5 perc.

Énekegyüttesek, max. 8 perc.

Énekegyüttes esetében a többség életkora határozza meg a korcsoportot. Az énekegyüttes legkisebb létszáma három fő.

Hangszeres kíséret lehetséges: citera, népi furulya, vonós zenekar.

Ajánlott versenyanyag

I. korcsoport: a korosztálynak megfelelő gyermekjátékdalok, szokásanyagra épülő népdalcsokor.

II. korcsoport: egy bizonyos tájegységhez kötődő (kis-magyarországi, felvidéki,

délvidéki, erdélyi, kárpátaljai…) népdalcsokor vagy ballada.

A népdalcsokor összeállításánál törekedjenek arra, változatos, értékes (lehetőség szerint saját zenei dialektus) összeállítást adjanak elő, alkalomhoz illő viseletben vagy népviseletben. Népzenei feldolgozást a zsűri nem fogad el.

A zsűri ARANY, EZÜST, BRONZ minősítéssel értékeli a versenyzőket.

Az ARANY minősítést elért versenyzők közül kerülnek ki a kategóriák győztesei:

I., II., III. helyezések.

Idegennyelv-vetélkedő (német)

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.

A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az idegen nyelv tudatos és igényes használatára nevelő feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés és információcsere elősegítése. A nyelvtanulás szerepének hangsúlyozásán túl kiemelten fontos a diákok nyelvi problémamegoldó képessége, a kommunikáció, a nyelvi kifejezőeszközök minél sokoldalúbb használata. 

Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása az általános és középiskolák 5–11. osztályos tanulói számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

Ez a vetélkedő tesztverseny, amely egyrészt a diákok nyelvi felkészültségét, másrészt a választott nyelv által determinált országnak és szokásrendszerének az ismeretét méri.

A verseny lebonyolítása

Időtartam: 90 perc.

  • Nyelvhasználati teszt (elérhető pontszám 35 pont)

  • Országismereti tudást ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 10 pont) 

  • Olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 35 pont)

  • Irányított fogalmazás (elérhető pontszám 20 pont)

A feladatok gyakorlati jellegűek, a mindennapi élet témaköreihez kapcsolódnak. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe.

5. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / Hallo Freunde 5 (1) S. I. Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

6. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv, Hallo Freunde 6 (2) / S. I.Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

7. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / N. Basszaj

8. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

9. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

10. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

11. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

A versenyfeladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (szótár stb.).

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.