facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Idegennyelv-vetélkedő (angol)

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.

A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az idegen nyelv tudatos és igényes használatára nevelő feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés és információcsere elősegítése. A nyelvtanulás szerepének hangsúlyozásán túl kiemelten fontos a diákok nyelvi problémamegoldó képessége, a kommunikáció, a nyelvi kifejezőeszközök minél sokoldalúbb használata. 

Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása az általános és középiskolák 5–11. osztályos tanulói számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

Ez a vetélkedő tesztverseny, amely egyrészt a diákok nyelvi felkészültségét, másrészt a választott nyelv által determinált országnak és szokásrendszerének az ismeretét méri.

A verseny lebonyolítása

Időtartam: 90 perc.

  • Nyelvhasználati teszt (elérhető pontszám 35 pont)

  • Országismereti tudást ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 10 pont) 

  • Olvasott szöveg megértését ellenőrző feladatok (elérhető pontszám 35 pont)

  • Irányított fogalmazás (elérhető pontszám 20 pont)

A feladatok gyakorlati jellegűek, a mindennapi élet témaköreihez kapcsolódnak. A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tanterv alapján a megnevezett szerzők által írt tankönyveket, illetve a tanmenetnek megfelelő fejezeteket és témákat vesszük figyelembe.

5. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / Hallo Freunde 5 (1) S. I. Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

6. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv, Hallo Freunde 6 (2) / S. I.Sotnikova, T. F. Bilousova, N. Basszaj

7. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / N. Basszaj

8. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

9. osztály:            English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / I. L. Bim, J. I. Lasszov

10. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

11. osztály:          English / Oksana Karpjuk; Német nyelv / J. Baran

A versenyfeladatok megoldásához semmilyen segédeszköz nem használható (szótár stb.).

A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.