facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Informatikavetélkedő

– Felhasználói kategória 5., 6., 7., 8. osztály
– Programozói kategória 9.,10., 11. osztály

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Az adott évfolyamoknak megfelelő tantárgyi követelményekhez kötődő tehetséggondozás az informatika műveltségterületén kiemelkedő képességű gyerekek versenylehetőségének megteremtésével, emellett a tanterv követelményrendszerének megfelelően a tananyag elmélyítése, az informatikai eszközök használatának magas szintű elsajátíttatása. 

A verseny lebonyolítása

A versenyben az általános és középiskolák 5–11. osztályos, a gimnáziumok 1–7. évfolyamos diákjai, valamint a líceumok tanulói vehetnek részt.

A jelentkezők létszámától függően megfelelő csoportokba osztják a versenyzőket, hogy mindenki párhuzamosan dolgozhasson. A verseny két kategóriában kerül lebonyolításra. Mindkét kategóriában a munkaidő 3 óra.

 Irodalom.

 1. J. J. Rivkind, T. I. Liszenko, L. A. Csernyikova, V.V. Sakotyko. Informatika 9.
 2. I. O. Zavadszkij, I.V. Sztecenko, O. M. Levcsenko. Informatika 10.
 3. ECDL tananyag, 1–7. modulok.
 4. N. Wirth: Algoritmusok + Adatstruktúrák = Programok, Műszaki Könyvkiadó, 1982.

Ajánlott témakörök

5., 6. osztály

 1. Rajz készítése Painttel.
 2. Fájlkezelés Intézővel.
 3. Beépített Windows alkalmazások használata (Számológép, WordPad, Jegyzettömb).
 4. Algoritmizálás SCRATCH programozási környezetben: szereplők mozgatása, jelmezek váltása, ismétlődés, elágazás, eseménykezelés, karakterek megszólaltatása.
 5. Alapszintű szövegszerkesztés: karakter-, bekezdésformázás, szegélyek, mintázat, felsorolás és számozás, táblázatok beszúrása, képek beillesztése és körbefutása.

7., 8. osztály

I. kategória

Felhasználói ismeretek

 1. Tesztlap: általános tudnivalók (Információs technológia alapok, ECDL 1. modul).
 2. Word feladatlap (reprodukciós szövegszerkesztési feladat, táblázatok, szegély és mintázat, tabulátorok, rajz, egyenletszerkesztő, körlevél).
 3. Excel: függvények (képletek, minimum, maximum, összeg, szorzat, átlag, ha(), szumha(), darabteli(), százalékszámítás, diagramkészítés, táblázatformázás).

II. kategória

Programozás (Pascal, Basic, folyamatábra)

9–10. osztály

 1. Szöveges és adatállományok kezelése.
 2. Programozási tételek, többek között különböző minimum-, maximum-keresési, összegzési és szorzatszámítási feladatok egyirányú és kétirányú tömbökben, kiválogatás, szétválogatás, összefésülés.
 3. Rendezési–visszakeresési feladatok.
 4. Feladatok dinamikus memóriakezelése.
 5. Programozási játékfeladatok (Nim, stb.).

II. kategória

Programozás (Pascal, Basic, folyamatábra)

11. oszt

 1. Szöveges és adatállományok kezelése.
 2. Rekurzív folyamatok megvalósítása, visszalépéses keresés.
 3. Programozási tételek, többek között különböző minimum-, maximum-keresési, összegzési és szorzatszámítási feladatok egyirányú és kétirányú tömbökben, kiválogatás, szétválogatás, összefésülés.
 4. Rendezési–visszakeresési feladatok.
 5. Programozási játékfeladatok (Nim, stb.).

 A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.

Kazinczy szép-kiejtési verseny

Járási középdöntők: 2017. 01. 13–02. 10.

 • Ungvári járás: Nagydobronyi Középiskola
 • Munkácsi járás: Munkácsi Szent István Líceum
 • Beregszászi járás: Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola
 • Nagyszőlősi járás: Tiszaújlaki Középiskola
 • Felső-Tisza-vidék: Viski Középiskola

A megyei döntő helyszíne: Nagydobronyi Középiskola, 89436 Nagydobrony, Kisdobronyi u. 131. Tel.: 0-22-71-43-21; 0-22-71-43-16; 0-22-71-43-17

Osztály: 7–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

Az anyanyelvi nevelés, a helyes, tiszta magyar nyelv megőrzése és ápolása, a beszédkultúra fejlesztése. 

A verseny lebonyolítása

I. Iskolai elődöntők. A versenyben a 7–9. és 10–11. osztályos tanulók indulhatnak. A résztvevők számát az elődöntőben az iskola határozza meg. Egy iskolát kategóriánként 3 tanuló képviselhet a középdöntőben.

II. Középdöntők

 • Máramaros vidéke   

Helyszín: Viski Kölcsey Ferenc Középiskola

Részt vevő iskolák: Aknaszlatinai Bolyai János Középiskola, Técsői Hollósy Simon Középiskola, Técsői Református Líceum, Viski Kölcsey Ferenc Középiskola, Huszti Középiskola, Rahói Általános Iskola.

A középdöntőből 2 tanuló jut a döntőbe.

 • Nagyszőlősi járás

Helyszín: Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola

Részt vevő iskolák: Aklihegyi Oktatási-Nevelési Központ, Akli Oktatási-Nevelési Központ, Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskola, Nagypaládi Móricz Zsigmond Középiskola, Nevetlenfalui Középiskola, Péterfalvai Középiskola, Salánki Mikes Kelemen Középiskola, Szőlősgyulai Általános Iskola, Fertősalmási Általános Iskola, Forgolányi Általános Iskola, Tiszabökényi Általános Iskola, Verbőci Középiskola, Mátyfalvi Általános Iskola, Tiszaújlaki Széchenyi István Középiskola, Feketeardói Középiskola, Csepei Középiskola, Péterfalvai Református Líceum, Karácsfalvai Sztojka Sándor Görög Katolikus Líceum, Tiszakeresztúri Általános Iskola, Tiszaújhelyi Általános Iskola 

A középdöntőből 4 tanuló jut a döntőbe.

 • Beregszászi járás

Helyszín: Beregszászi Kossuth Lajos Középiskola

Részt vevő iskolák: Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, Beregszászi 4. Sz. Kossuth Lajos Középiskola, Beregszászi 10. Sz. Középiskola, Beregszászi (3. Sz.) Zrínyi Ilona Középiskola, Beregszászi Szakosított Középiskola, Beregszászi 6., 7., és 9. Sz. Általános Iskolák, Nagyberegi Református Líceum, Bátyúi Középiskola, Mezővári II. Rákóczi Ferenc Középiskola, Tiszacsomai Középiskola, Makkosjánosi Középiskola, Mezőkaszonyi Középiskola, Nagyberegi Középiskola, Muzsalyi Középiskola, Gáti Középiskola, Badalói Általános Iskola, Benei Általános Iskola, Borzsovai Általános Iskola, Csetfalvai Általános Iskola, Halábori Általános Iskola, Nagybégányi Általános Iskola, Kisbégányi Általános Iskola, Mezőgecsei Általános Iskola, Sárosoroszi Általános Iskola, Zápszonyi Általános Iskola, Beregdédai Általános Iskola, Beregújfalui Általános Iskola, Bótrágyi Általános Iskola, Csonkapapi Általános Iskola, Guti Általános Iskola, Haranglábi Általános Iskola, Hetyeni Általános Iskola, Rafajnaújfalui Általános Iskola, Somi Általános Iskola

A középdöntőből 8 tanuló jut a döntőbe.

 • Munkácsi járás

Helyszín: Munkácsi Szent István Líceum

Részt vevő iskolák: Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola, Munkácsi Szent István Líceum, Munkácsi 14. Sz. Általános Iskola, Barkaszói Középiskola, Derceni Középiskola, Beregrákosi Általános Iskola, Csongori Általános Iskola, Fornosi Általános Iskola, Izsnyétei Általános Iskola, Szernyei Általános Iskola.

A középdöntőből 3 tanuló jut a döntőbe.

 • Ungvári járás

Helyszín: Nagydobronyi Középiskola

Részt vevő iskolák: Csapi 2. Sz. Középiskola, Eszenyi Középiskola, Kisgejőci Középiskola, Koncházai Középiskola, Nagydobronyi Református Líceum, Nagydobronyi Középiskola, Kisdobronyi Középiskola, Sislóci Középiskola, Szürtei Középiskola, Ungvári Dayka Gábor Középiskola, Ungvári Drugeth Gimnázium, Tiszaágteleki Általános Iskola, Kincseshomoki Általános Iskola, Nagygejőci Általános Iskola, Palágykomoróci Általános Iskola, Ráti Általános Iskola, Szalókai Általános Iskola, Tiszaásványi Általános Iskola, Tiszasalamoni Általános Iskola, Gálocsi Oktatási-Nevelési Központ.

A középdöntőből 5 tanuló jut a döntőbe.

A versenyfeladatokat a középdöntőket szervező iskolák felelősei dolgozzák ki. A középdöntőkön a zsűri elnökét a rendező iskolák jelölik. Nem lehetnek zsűritagok a felkészítő tanárok.

A középdöntőket lebonyolító iskolák szervezői a döntőbe jutott versenyzők neveit 3 napon belül továbbítják a KMPSZ központi irodájába.

III. Döntő/ A Kazinczy szépkiejtési verseny megyei döntőjén a 2018. február 10-ig megrendezett járási középdöntők győztesei vehetnek részt a meghatározott kvóta szerint. 

A verseny kétfordulós.

Az első fordulóban egy szabadon választott és egy ismeretlen szöveget kell a résztvevőknek kifejezően felolvasniuk. A szabadon választható szöveg XX–XXI. századi magyar szerző eredeti (tehát nem fordítás), prózában, irodalmi vagy igényes köznyelven írott, értekező jellegű (nem szépirodalmi), 3 percben előadható műve (ill. annak részlete) legyen, amely nem tartalmaz párbeszédes részeket, sem régies, tájnyelvi vagy kevéssé ismert idegen szavakat.

A versenykiírásnak megfelelően a zsűri nem a színészi produkciót, hanem a tiszta kiejtést, a pontos hangképzést, a megfelelő hangsúlyozást és hanglejtést értékeli.

Amennyiben a versenyző szabadon választott szövegrészlete véletlenül megegyezik a KMPSZ által kidolgoztatott kötelező szövegrészlettel, az érintett személynek más – a versenybizottság által biztosított – szövegrészletet kell felolvasnia.

A második fordulóban írásbeli feladatot kell megoldaniuk a versenyzőknek. Ennek során a „Beszélni nehéz!” jelölésrendszerét felhasználva két vagy több példamondat jelölését kell elvégezni.

A megyei döntő 10–11. osztályos kategóriájának első helyezettjei részt vesznek a magyarországi országos döntőn.