facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Gyermekszínjátszók találkozója

A megyei döntő helyszíne: Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház, 90202 Beregszász, Munkácsi út 1.
Osztály: 1–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A találkozó célja

A verseny a csoportok számára megmutatkozási lehetőséget nyújt, biztosítja a szakmai visszajelzést és a csoportok közötti kapcsolatépítést. A dramatikus tevékenységformákon, készség- és képességfejlesztő, valamint improvizációs gyakorlatokon, játékokon keresztül fejlessze a gyerekek érzelmi, értelmi, szociális és fizikai készségeit, képességeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, segítse a közösségbe való beilleszkedést.

 Hasznos, hogy a gyerekek és vezetőik tapasztalatokat szerezzenek, azokat felhasználják az új darabok betanulásakor, és a szakmai zsűri értékeléséből nyert tanulságokat is – szükség esetén – beépítsék a színpadi munka során.

A találkozó lebonyolítása

A találkozóra az általános és középiskolai (1–11. osztály) csoporttagok életkorának és képességeinek megfelelő színjátszó előadással lehet nevezni, műfaji és tematikai megkötés nélkül.

A műsoridő javasolt maximuma az 1–5. osztályos csoportoknál 15 perc, a 6–11. osztályos csoportoknál 25 perc. Egy csoport egy előadással nevezhet.

A találkozón, technikai és szervezési okokból, csak az előzetesen bejelentkezett csoportokat tudjuk fogadni.