facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

„Édes anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 9–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A magyarnak mint anyanyelvnek a kompetencia-központú használatára, szeretetére való nevelés, a nyelvhasználat fejlesztése, a kialakult készségek mérése és minősítése. Feladata a nyelvi kompetenciák, elsősorban a szövegértés és a szövegalkotás fejlesztése, az általános és közéleti beszédkultúra fejlődésének segítése. A helyzethez igazodó nyelvhasználat képességének kialakítása és fejlesztése, a kommunikatív kompetencia működésnek vizsgálata.

A verseny lebonyolítása

Minden általános és középiskola, gimnázium és líceum 9–11. osztályos tanulókat indíthat. A verseny kétfordulós:

I. forduló – írásbeli munka, feladatlap kitöltése, amely a következőket tartalmazza:

  • grammatikai feladatok (szófajok, mondatrészek, morfémák felismerése, mondatok ágrajzának elkészítése, tagmondatok egymáshoz való viszonyának felismerése),

  • frazeológiai feladatok (szólások és közmondások magyarázata),

  • jelentéstani feladatok (szavak jelentésének meghatározása, egy- és többjelentésű szavak, neologizmusok, archaizmusok stb.),

  • stílusrétegek felismerése,

  • szövegértést ellenőrző feladatok,

  • szövegalkotás megadott szituációban és műfajban (annak tartalmi és formai követelményeit betartva).

II. forduló – beszédmű összeállítása három percben megadott témára megadott kommunikációs szituációban: elmélkedés, vallomás, élménybeszámoló, ismertetés, vitaindító stb. formájában.

A versenyzők sorszámaik elhangzása után nevük elhangzása nélkül indulnak a verseny szóbeli fordulójában.

A szóbeli fordulóban egy háromperces beszédművel indulnak a versenyzők, melyet a megadott témák valamelyikében alkotnak.

A szóbeli fordulóban a versenyzőknek van felkészülési idejük, elkészíthetik a beszédmű vázlatát, de a beszédművet előadni kell, felolvasni tilos!

A versenyen 1–6. helyezést elérő diákok részt vesznek a 2018 októberében, Sátoraljaújhelyen rendezendő országos döntőn.