facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Történelemvetélkedő

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A történelem iránt érdeklődő tehetséges fiatalok ösztönzése, a diákok közötti nemes versengés kialakítása és új értékek teremtése. A szülőföldhöz, a nemzethez való hűség és szilárd kötődés megalapozása, erősítése.

A verseny lebonyolítása

A vetélkedők eddigi rendszerét megváltoztatva, most minden osztályban csak egy témát emeltünk ki, amelynek 2018-ban kerek évfordulóját méltatjuk. Ez csökkentette az átnézendő tananyag terjedelmét, a felkészülésre fordítandó időt, s egyben lehetőséget ad az egy témára történő koncentrálásra. Hogy mindenki egyenlő eséllyel készülhessen a vetélkedőre, ezért azokat a segédanyagok, amelyek a tankönyv mellett a feladatlap elkészítéséhez felhasználásra kerültek, mindenki számára elérhető a KMPSZ honlapján.

Jelentkezhetnek az általános és középiskolák és a gimnáziumok 5–11. évfolyamos tanulói, valamint a líceumok növendékei. A vetélkedő zárt és nyitott feleletválasztásos, illetve kifejtős kérdéseket foglal magába. A feladatlapok ténykérdéseket, szöveges forrásrészleteket, illetve képi forrásokat tartalmaznak. A verseny résztvevői a feladatlapok kitöltésére összesen 120 percet használhatnak fel.

A feladatok összeállításánál az Ukrajnában használatos magyar nyelven megjelent tankönyveket, illetve az egyes tematikához megnevezett kiegészítő irodalmat használtuk fel.

A vetélkedő tematikája és irodalma osztályok szerint

5. osztály – A 2017–2018-as megújított tanterv témakörei (lásd: www.mon.gov.ua)

6. osztály – Az ókori Egyiptom

 1. Bandrovszkij O.H. és Vlaszov V.Sz.: Világtörténelem. Ukrajna története. Lviv, Szvit kiadó, 2014. 9–13. leckék
 2. Varga Domokos: Ős Napkelet. Az írott történelem kezdetei. Képes történelem sorozat. Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1973. = A Nílus népe fejezet, 46–93. oldalak (Letöltés)
 3. Bakay Kornél, Harangozó Imre, Molnár V. József: Történelem 5. osztályosoknak. Alternatív történelem tankönyv 11–12 éves gyermekek számára. A fáraók birodalma fejezet, 57–64. oldalak (elérhető: http://mek.oszk.hu/02100/02161/02161.pdf )

7. osztály – Mátyás király és kora. A Magyar Királyság és Európa.

 1. O.I. Pometun, J.B. Malijenco: Világtörténelem 7.  Csernyivci „Bukrek” 2015., 20.,21.,23.,24. leckék
 2. Magyar nép története 8 I. rész (A kezdetektől 1790-ig) Lviv, Szvit Kiadó 1997., 10. lecke
 3. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_ezer_eve/ch04.html

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_520_europa_ezer_eve/ch11s03.html

8. osztály – A harmincéves háború. A Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség.

 1. Hiszem O.V., Martinyuk O.O., Világtörténelem 8. Csernyivci „Bukrek” 2016., 17. lecke
 2. Magyar nép története 8 I. rész (A kezdetektől 1790-ig) Lviv, Szvit Kiadó 1997., 16. lecke
 3. http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-ujkor-1492-1914/hatalmi-atrendezodes-a-16-17-szazadban/a-harminceves-haboru-kora

9. osztály – 170 éve tört ki az 1848-as forradalom és szabadságharc. (1848-as események Európában)

 1. Hiszem O.V., Martinyuk O.O., Világtörténelem 9. Csernyivci „Bukrek” 2017., 11. lecke
 2. Závodszky Géza, Salamon Konrád: Magyar nép története 9-10 osztály II. rész (1790-1990) Lviv, Szvit Kiadó 1998., 14-18. leckék.
 3. http://tortenelemklub.com/node/36
 4. http://korok.webnode.hu/products/sasdi-tamas-a-nepek-tavasza-1848-ban/

10. osztály – 1938 – a müncheni konferencia és annak következményei Európában

 1. P.B. Poljanszkij: Világtörténelem 10. 1914-1939, 2004, 35-38. lecke.
 2. Závodszky Géza, Salamon Konrád: Magyar nép története 9-10 osztály II. rész (1790-1990) Lviv, Szvit Kiadó 1998. 39., 41. Lecke.
 3. Romsics Ignác: Magyarország története, Akadémiai Kiadó, 2010. Budapest.  6.2.7. Külpolitika, fegyverkezés, revízió című fejezet. (Letöltés)

11. osztály – 1968 – A Prágai tavasz és a szocialista tömb országai

 1. Ladicsenko T.V. Világtörténelem. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 11. osztálya számára. Lviv, Szvit Kiadó, 2011. 16. Lecke, 1– 2. vázlatpontja, 18. lecke.
 2. Salamon Konrád: Történelem IV. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 51. lecke.
 3. Tudástár Sulinet. A szocialista országok Sztálin halála után: Reformkísérletek – Csehszlovákia 1968, (elérhető: http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/az-i-vilaghaborutol-a-ketpolusu-vilag-felbomlasaig/a-szocialista-orszagok-sztalin-halala-utan/reformkiserletek-csehszlovakia)
 4. Kun Miklós: A prágai tavasz titkos története, 13–22. oldalak (Letöltés)
 5. Stefano Bottoni: A várva várt nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig, MTA- BKTI, Budapest, 2014., Az utolsó utópia: a csehszlovák 1968 rész,168–174. oldalak (Letöltés)

A vetélkedőn egy feladat a GENIUS tehetségpontok tematikájához kapcsolódik.