facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Margittai Antal biológiavetélkedő

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 6–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

 A Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló gyerekek közötti egészséges versenyszellem kialakítása és objektív megmérettetés biológiából.

A verseny névadója Margittai Antal, a munkácsi Várpalánkán született neves botanikus-pedagógus. Kutatásainak nagy részét Bereg megye és Máramaros növényzete tanulmányozásának szentelte. 

A verseny lebonyolítása

A versenyen részt vehetnek Kárpátalja bármilyen iskolatípusában magyar nyelven tanuló

6–11. osztályos diákok. 

A verseny formája írásbeli. A 6–10. osztályos tanulóknak azonos típusú tesztfeladatokat kell megoldani.

A 6–10. osztályban a tesztek a következő feladattípusokat tartalmazzák:

  • definíció, melyben egy vagy két alapvető fogalomnak a megnevezését megadjuk, a tanulóknak a definíciót kell beírni
  • választásos feladatok (egyszerű vagy többszörös választás) 
  • négyféle asszociáció vagy párosító
  • ábrafelismerés vagy táblázat
  • szövegkiegészítés
  • igaz–hamis 
  • sorba rendezés

Kategória

Osztály

Tananyag és témakörök

A feladatok összeállításánál felhasznált tankönyvek

I.

6. osztály

Botanika

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N.V. Szkripnik, H.V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

II.

7. osztály

Zoológia

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N.V. Szkripnik, H.V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

  Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,

V. V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin

III.

8. osztály

Anatómia

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N.V. Szkripnik, H.V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

  Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,

V. V. Szerebrjakov, N. J. Matyas, V. A. Gorobcsisin

Biológia 8. – N. J. Matyas, L. I. Osztapcsenko,
O. M. Paszicsnyicsenko, P. G. Balan

IV.

9. osztály

Általános biológia

Biológia 6. – І. J. Kosztyikov, Sz. О. Volhin,
V. V. Dogy, А.V. Szivolob, І. V. Dovhaly,
О. V. Zsolosz, N. V. Szkripnik, H. V. Jahenszka,
H. M. Tolsztanova, О. J. Hodoszovcev

Biológia 7. – L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,
V.V. Szerebrjakov, N. J Matyas, V. A. Gorobcsisin

Biológia 8. – N. J. Matyas, L. I. Osztapcsenko,
O. M. Paszicsnyicsenko, P. G. Balan

Biológiája 9. –  L. I. Osztapcsenko, P. G. Balan,
V. P. Poliscsuk

V.

10. osztály

líceumok, gimnáziumok megfelelő évfolyama

Általános biológia

Biológia 6. – M. M. Muszijenko

Biológia 8.– V. V. Szerebrjakov, P. G. Balan

Biológiája 9. – N. J. Matyas, M. N. Sabatura

Biológia 10. –  P. G. Balan, I. G. Vervesz,
V. G. Poloscsuk

VI.

Érettségizők

Botanika,

Zoológia,

Anatómia,

Általános
biológia

Biológia 6. – M. M. Muszijenko

Biológia 8.– V. V. Szerebrjakov, P. G. Balan

Biológiája 9. – N. J. Matyas, M. N. Sabatura

Biológia 10. –  P. G. Balan, I. G. Vervesz,
V. G. Poloscsuk

Biológia 11. –  P. H. Balan, J. H. Vervesz

Az érettségiző osztály feladatlapjának összeállításánál a független vizsgaközpontok tesztjeiből, a próbatesztek és tesztkönyvek feladataiból válogatunk.

Mindegyik versenycsoport feladatsorában szerepelnek kérdések a korábbi években tanult anyagból. A feladatok összeállításánál minden korosztálynál kérdéscsoport kapcsolódik a GENIUS tehetséggondozó foglalkozásokon feldolgozott témakörökhöz.

 A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.

A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban a biológia tanítása az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott tanterv alapján történik.

A tesztfeladatokat a Rákóczi-főiskola tanárai állítják össze az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott tanterv és tankönyvek alapján. A felkészüléshez felhasználható a felsorolt tankönyveken kívül más irodalom is.