facebook share google share twitter share youtube chanel
  • Magyar
  • Ukrainian
  • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Természetrajz-vetélkedő

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 5.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A Kárpátalja magyar iskoláiban tanuló gyerekek közötti egészséges versenyszellem kialakítása és objektív megmérettetés természetrajzból.

A verseny lebonyolítása

A versenyen részt vehetnek a Kárpátalja bármilyen iskolatípusában magyar nyelven tanuló 5. osztályos diákok.

A verseny formája írásbeli.

A tesztek a következő feladattípusokat tartalmazzák:

  • választásos feladatok (egyszerű választás)

  •  párosítás

  • ábrafelismerés vagy táblázatkitöltés

  • szövegkiegészítés

  • igaz–hamis

A feladatok összeállításánál felhasznált tankönyv:

  • 5. osztály: Természetrajz / Jarosenko O. H., Bojko V. M. [ford. Varga Béla]. Lviv: Szvit, 2013.

A feladatok összeállításánál egy kérdés kapcsolódik a GENIUS tehetséggondozó foglalkozásokon feldolgozott témakörökhöz.

A tesztfeladatokat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola tanárai állítják össze az Ukrán Oktatási és Tudományos Minisztérium által jóváhagyott tanterv alapján. A felkészüléshez felhasználható az elfogadott tankönyveken kívül más irodalom is.

 A feladatok megoldása során maximálisan 100 pont érhető el.