facebook share google share twitter share youtube chanel
 • Magyar
 • Ukrainian
 • English
KMPSZ
+380-3141-43259
info@kmpsz.uz.ua
www.kmpsz.uz.ua

Földrajzvetélkedő

A megyei döntő helyszíne: II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 90202 Beregszász, Kossuth Lajos tér 6.
Osztály: 6–11.
Kezdési idő (k-e. i.): 10:00


A verseny célja

A tanulók közötti nemes versenyszellem kialakítása és kiemelkedő teljesítményre való ösztönzés.

A verseny lebonyolítása

A vetélkedőn az általános és középiskolák, valamint a líceumok és gimnáziumok 6–11. évfolyamos tanulói vehetnek részt.

A vetélkedő írásos formában zajlik, a feladatlapok nyílt és zárt végű elméleti tesztkérdéseket, továbbá számítási és vázlattérképi feladatot tartalmaznak. A feladatsorok összeállításánál az Ukrajnában elfogadott állami tantervet és az ehhez igazodó lentebb megnevezett tankönyveket vesszük alapul, ám – szem előtt tartva a tanulmányi versenyek ezeken túlmutató jellegét, valamint hogy a résztvevők a tantárgy iránt kiemelten érdeklődő, jó képességű diákok – a tantervi és tankönyvi kereteket meghaladó kérdések is előfordulhatnak bennük. Osztályonként egy-egy feladat a GENIUS tehetségpontok lentebb közölt tematikájához kapcsolódik.

A feladatlapok kitöltésére összesen 90 perc áll rendelkezésre. A feladatok megoldása során az elérhető maximális pontérték: 100. Irodalmi forrásokat, térképeket, atlaszokat, számítástechnikai eszközöket (ezen belül telefont) a versenyzők nem használhatnak.

A feladatlapok a következő témakörökből lesznek összeállítva (zárójelben az alapként használható tankönyv):

 • 6. osztály: Általános természeti földrajz (Földrajz / Bojko V. M., Miheli Sz. V. [ford. Maha, Varga]. Lviv: Szvit, 2014).

 • 7. osztály: Kontinensek és óceánok (Földrajz / Bojko V. M., Miheli Sz. V. [ford. Izsák Tibor]. Csernyivci: Bukrek, 2015).

 • 8. osztály: Ukrajna a világban: természetvilág, népesség (Földrajz / Bojko V. M., Gyitcsuk I. L., Zasztavecka L. B. [ford. Izsák Tibor]. Csernyivci: Bukrek, 2016).

 • 9. osztály: Ukrajna és a világgazdaság (Földrajz / Bojko V. M., Gyitcsuk I. L., Hrinyuk T. A., Szmaly I. V., Harcsenko I. M. [ford. Izsák Tibor]. Csernyivci: Bukrek, 2017).

 • 10. osztály:

 • A világ társadalmi és gazdasági földrajza (A világ gazdasági és szociális földrajza / Jacenko B. P., Jurkivszkij V. M., Ljubiceva O. O., Kuzminszka O. K., Bejdik  O. O. [ford. Takács József, Jánki Endre]. Lviv: Szvit, 2001).

 • Географія: підручн. для 10-х класів. Пестушко В. Ю., Уварова Г. Ш. Київ: Генеза, 2010.

 • 11. osztály: Az iskolai földrajz teljes anyaga.

A GENIUS tehetségpontoknak a versenyfeladatok összeállításánál figyelembe vett tematikája:

5–6. osztály

 • Földrajzi koordináták

 • Belső erők: földrengések, vulkanizmus

 • Vízburok

 • Időjárás, meteorológia

7–8. osztály

 • Légtömegek

 • A jég ereje

 • Politikai térkép

 • Népesség

9–11. osztály

 • Világgazdaság, a gazdaság ágazatai

 • Magyarország természetföldrajza

 • Magyarország gazdaságföldrajza

 • Földünk globális problémái